WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Машина – як головний об’єкт техніки - Реферат

Машина – як головний об’єкт техніки - Реферат


Реферат на тему:
Машина - як головний об'єкт техніки
План
1.Визначення та класифікація машин
2.Группи на які поділяються машини виходячи з їх функцій
3.Енергетичні машини види їх поділу.
4.Взаємозв'язок між первинними і вторинними енергетичними машинами
5.Визначення, пояснення до класифікації робочих машин
6.Значення контрольно-інформаційних машин на сучасному етапі розвитку
7.Групи на які поділяються машини за ступенем універсальності
8.Елементи з яких структурно складається будь яка машина
9.Механізм і види їх поділу
10.Виконавчий механізм технологічних машин
11.Конструктивні складові машини. Їх визначення
12.Группи деталей машин
МАШИНА - ГОЛОВНИЙ ОБ'ЄКТ ТЕХНІКИ
Визначення та класифікація машин
Машина як об'єкт техніки є знаряддям виробництва, що замінює ручну працю людини. Вона озброює людину в її діяльності, спрямованій на перетворення сил та предметів природи для виробництва матеріальних благ. За своєю сутністю машина е найважливішим речовим елементом продуктивних сил, матеріальною основою сучасного машинного виробництва. Машини створюються людиною щоб полегшити фізичну i розумову працю, підвищити її продуктивність. Сучасна машина може частково або повністю замінити людину в її трудових та фiзіологiчних функціях.
Машина (вiд франц. machine - знаряддя, пристрій) - це технічний засіб виробництва, який являє собою механізм або поєднання механiзмiв для перетворення енергії одного виду руху на інший, для перетворення матерiалiв чи інформації для виконання певної корисної роботи.
Машини, до яких належать об'єкти техніки, що мають всі функціональні органи, або ж у яких відсутній тільки орган автоматичного управління (його функції залишаються за людиною), і при цьому окремі функціональні органи ще не є самі машинами, котрі мають складну ієрархічну структуру з явно вираженими функціональними органами. До числа машин можна віднести найбільшу кількість об'єктів техніки, і тому їх називають найактивнішими засобами практичної діяльності людини.
Раніше головною характерною ознакою машини вважалась наявність у технічному засобі рухомих (тобто механічних) елементів. Та згодом стало зрозумілим, що ця ознака не може бути узагальнюючою для машин. Адже тривалий час вже існують нові засоби, які опрацьовують інформацію, а не якісь матеріалізовані речі. Вони теж мають усі функціональні органи, властиві машині: технологічні, енергетичні, керуючі та інші, тому вони теж називаються машинами - обчислювальними і керуючими. Але у більшості випадків такі машини не мають вузлів і механізмів, котрі працюють на механічній основі.
Машина - будь-яке технічне пристосування, призначене для цілеспрямованої зміни матерії, енергії або інформації. З цієї точки зору машиною вважається i металообробний верстат (перетворює заготовку), i автомобіль (перемiщується у просторі, що означає, перетворення простiр-форми існування мaтерії), i акумулятор (перетворює хiмiчну енергію на електричну) i радіоприймач (перетворює електромагнітну енергію, яку він сприймає у вигляді високочастотних електромагнітних імпульсів, на звукову - ту, що чує людина).
Виходячи з функцій, які виконують машини у практичній дiяльностi людей, їх поділяють на три групи: енергетичну, робочі та контрольно-інформаційні.
Енергетичні машини, або машини-двигуни, призначені для перетворення будь-якого виду eненергії на механічну i навпаки. Машини-двигуни, в свою чергу, поділяються на первинні i вторинні. Первинні енергетичні машини безпосередньо використовують i перетворюють наявні в природі ресурси, наприклад, паливо, гідроенергію, енергію вітру тощо.
Залежно від того, яке джерело енергії використовується, ці машини поділяються на теплові, гідравлічні, вiтрянi тощо. Вторинні енергетичні машини перетворюють енергію, одержану від первинної машини. До них належать електричні, пневматичні, гідравлічні та деякі інші машини.
Технічним уособленням енергетичної машини є двигун, який безпосередньо перетворює який-небудь вид енергії на механічну роботу. Залежно від типу двигуна робота може бути отримана від ротора, який обертається, від поршня, який рухається зворотньо-поступально, або від реактивного апарата.
Енергетичні машини приводять в дію робочі машини, транспортні засоби, сухопутного, водного повітряного та космічного призначення, виробничо-технологічні установки, комунальні та побутові прилади тощо. Найбільшу групу, за чисельністю серед енергетичних машин складають первинні машини у вигляді теплових двигунів, які використовують хімічну енергію палива чи атомну енергію. До них належать двигуни внутрішнього згоряння (в тому числі и дизельні), парові i газові турбіни, реактивні двигуни, ядерні рушійні установки. Для забезпечення складних за режимом умов роботи застосовуються комбіновані двигуни різних типів, наприклад, парові турбіни встановлюються спільно з двигунами внутрішнього згорання або газовими турбінами.
До вторинних енергетичних машин можуть бути також вщнесепГ пристроУ, які віддають накопичену механічну енергію (інерційні, пружинні, гирьові механізми).
Робочі машини, або машини-знаряддя, призначені для здійснення впливу на предмети праці - зміну їх форми, властивостей, стану, положення. Ці машини, в свою чергу, поділяються на технологічні, транспортні та транспортуючі.
Технологічні машини перетворюють форму, властивості та стан різних матеріалів або оброблюваних предметів. До них відносять метало- та деревообробні верстати, будівельні, гірничі, металургійні, сільськогосподарські, харчові, текстильні, поліграфічні та багато які інші машини. Цей тип машин об'єднує найбільшу частину існуючих машин.
Транспортні та транспортуючі машини змінюють положення об'єктів праці та переміщують людей. До транспортних машин
Більш узагальнено без урахування галузевих ознак техніку класифікують на основі структурної будови існуючих зразків техніки. В сучасному досконалому технічному засобі у запальному вигляді можна виділити такі функціональні органи:
1) технологічний (робочий) орган, який безпосередньо здійснює виконання технологічних операцій, властивих технічному засобу (механічний чи інший вплив на матеріал, на його стан, положення,

 
 

Цікаве

Загрузка...