WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Дослідження процесу напилення металевого контакту методом магнетроного розпилення - Курсова робота

Дослідження процесу напилення металевого контакту методом магнетроного розпилення - Курсова робота

витрати: виробничі накладні витрати на організацію виробництва і управління цехами, дільницями, відділеннями і іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва (витрати на управління вироб-ництвом; витрати на охорону праці; витрати на опалення, освітлення, водо-постачання; витрати, пов'язані з професійною підготовку і перепідготовкою за профілем виробництва робітників, пов'язаних з виробничою ділянкою, і т.д.).
Загально виробничі витрати, грн.
Взат.вир = Кзат.вир * ЗПосн , (51)
де Взат.вир - сума загально виробничих витрат на калькуляційну одиницю
Кзат.вир - коефіцієнт загально виробничих витрат, за даними ВАТ "Перетво-рювач" Кз.в = 7,8
Взаг.вир = 7,8 * 6,36 = 49,61
До статті калькуляції, інші виробничі витрати можуть бути відносні витрати, пов'язані з періодичними витратами якості виробів, деталей, вузлів відносно пере-вірки їх на відповідність вимогам встановлених стандартів чи технічних умов вит-рат періодичних випробувань (коротких, контрольних) відносно оцінки зібраного, готового до реалізації виробу, або його складних частин на відповідність вимогам нормативної документації.
Інші виробничі витрати, грн.
Вінш = Кінш * ЗПосн , (52)
де Вінш - сума інших виробничих витрат на калькуляційну одиницю, грн.
Кінш - коефіцієнт інших витрат, грн.
Вінш = 0,05 * 6,36 = 0,318
Технологічна собівартість, грн.
Свир =Вмат + ЗПосн + ЗПдод + Вс.стр. + Впен.заб + Вф.с.з + Вф.снв + Вуео + Взат.вир + Вінш , (53)
Свир =376,50 + 6,36 + 3,18+ 0,272 + 2,872 + 0,176 + 0,195 + 26,71 + 49,61 + 0,318 = 464,19
На основі проведених розрахунків складаємо калькуляцію собівартості.
3.5 Техніко-економічні показники роботи дільниці
На основі виконаних розрахунків складаємо таблицю техніко-економічних показників роботи дільниці.
Таблиця 9 - Техніко-економічні показники роботи дільниці
Найменування показників Значення
Обсяг виробництва, шт. 3000
Кількість робочих місць, шт 7
Коефіцієнт завантаження 0,83
Чисельність персоналу, чол.: 7
основні робітники 5
допоміжні робітники 1
керівники 1
Фонд заробітної плати всього, грн 39238
основні робітники 28634
допоміжні робітники 7685
керівники 7975
Заробітна плата середньомісячна, грн.: 527,31
основні робітники 477,23
допоміжні робітники 633,71
Продовження таблиці 9
Найменування показників Значення
керівники 664,58
Виробнича собівартість, грн/шт 464,19
4 Охорона праці на виробництві
4.1 Охорона праці та ТБ на дільниці
4.1.1 Техніка безпеки при роботі з лугами, кислотами та органічними розчинниками
При роботі з кислотами, лугами і органічними розчинниками в якості засобів індивідуального захисту необхідно застосовувати: захисні окуляри, фартух, гумові чоботи, рукавички, нарукавники, респіратори фільтруючі протигазові, всі роботи з використанням кислот, луг і органічних розчинників проводити під місцевою вентиляцією.
Зберігати всі речовини у відповідності з правилами сумісного зберігання вибухо- та вогненебезпечних речовин. Кислоти, луги та органічні розчинники повинні бути захищені від дії прямих сонячних променів.
Всі хімічні розчини перемішувати тільки у виправній, з ретельно закритою кришкою тарі, поміщеною у поліетиленове відро або на візок, піднімати тару двома руками, притримуючи однією рукою дно тари, другою за горловину, впевнившись передчасно, що кришка на горловині щільно закрита.
На робочому місці при проведенні всіх видів технологічних робіт повинно бути не менше двох робітників для можливості негайного надання першої допомоги при нещасному випадку.
Наливати кислоти та луги слід у воду, а не навпаки, в порядку зростання питомої ваги, слід пам'ятати, що при зміщуванні сірчаної кислоти з водою виділяється велика кількість теплоти, що призводить до розбризкування розчина. Тару слід заповнювати хімічними реактивами, залишаючи 10% об'єму незаповненими для запобігання розриву тари із-за теплового розширення рідини.
Нейтралізувати пролиті на підлогу розчини треба негайно, засипавши місце проливу содою кальцінованою - при проливі кислот, 3% розчином, оцтової кислоти при проливі луги.
Забороняється :
- зберігати кислоти, луги, органічні розчинники та їх відходи в пошкодженій або відкритій тарі,
- зберігати реактиви в місцях, які не мають витяжну вентиляцію,
- змішувати відходи кислот та органічних розчинників для запобігання спалахування останніх,
- працювати з кислотами, лугами і органічними розчинниками без витяжної вентиляції та без застосування засобів індивідуального захисту.
4.1.2 Техніка безпеки при роботі з електроустановками до 1000 В
На кожному підприємстві наказом адміністрації, з числа спеціально підго-товлених інженерно-технічних працівників, повинні бути призначені відповідальні особи за. електрогосподарство.
Персоналу, який обслуговує електроустановки, повинна присвоюватися пер-ша кваліфікаційна група, як і прибиральникам приміщень електроустановок, про що робиться запис в спеціальному журналі з підписами провіряюємого та перевіряючого.
Для забезпечення безпеки людей повинні заземлюватися металічні частини електроустановок і корпуса електроустаткування, котрі можуть оказатися під напругою із-за порушення ізоляції.
Для захисту людини від ураження електричним струмом існує ціла система різних методів та засобів, які використовуються в залежності від характеру елек-тричних установок і умов їх експлуатації.
Захисними мірами є:
а) ізоляція струмоведучих частин;
б) забезпечення недоступності струмоведучих частин;
в) використання блокувань безпеки ;
г) вживання відповідного маркування та фарбування;
д) попереджувальні надписи та знаки.
Захисні засоби умовно можна поділити на три групи : ізолюючі захисні засоби, які ізолюють людину від струмоведучих або заземлених частин, а також землі. Вони діляться на основні та додаткові.
Основні ізолюючі засоби володіють ізоляцією, яка здібна довгий час витримувати робочу напругу електроустановки і тому ними дозволяється тор-катися струмоведучих частин, які знаходяться під напругою. До них відносяться: діелектричні печатки, слюсарно-монтажний інструмент з ізольованими ручками, покажчики напруги.
Додаткові ізолюючі захисні засоби самі по собі не можуть при даній напрузі забезпечувати безпеку від уражень електричним струмом. До них відносяться діелектричні галоші та ковбики, а також: ізолюючі захисні засоби - ізолюючі підставки; Всі електроустановки будь-якої напруги повинні бути забез-печені необхідними захисними засобами, всі засоби захисту підлягають випробуванням у встановлені терміни з оформленнями протоколу.
Всі роботи пообслуговуванню та ремонту електрообладнання, електро-інструмента та освітлювальної мережі повинні проводитися тільки при відклю-ченій напрузі.
4.1.2 Техніка безпеки при

 
 

Цікаве

Загрузка...