WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Дослідження процесу напилення металевого контакту методом магнетроного розпилення - Курсова робота

Дослідження процесу напилення металевого контакту методом магнетроного розпилення - Курсова робота

річна програма випуску виробів; шт.
Кв.г. - коефіцієнт виходу придатних.
Nзап. = 3000 / 0,92 = 3261
Визначаємо трудоємність річного обсягу виготовлення за операціями Тзап :
Тзап = (tшт * Nзап ) / 100, (14)
де tшт - норма часу на виготовлення 1 виробу, год.
Тзап = (0,45 * 3261) / 100 = 14,7
Результати розрахунку наведені у додатку А (Таблиця А1).
Обчислюємо загальну трудоємність річного обсягу виготовлення за операція-ми Тзаг.
Тзаг. = Тдов. + Тзап , (15)
де Т дов. - трудоємність довантаження операції до нормативного коефіцієнту, яка визначається за формулою:
Т дов = (Fеф - Тзап) * К, (16)
де К - коефіцієнт довантаження (0,8 - 0,95);
Fеф - ефективний фонд часу роботи обладнання, який визначається за формулою:
Fеф = [(Дк-Дв-Дсв) * tзм-tп.св] * Крем * h, (17)
де Дк-Дв-Дсв - дні календарні, вихідні, святкові;
tзм - тривалість зміни, 8 годин;
tп.св - кількість годин поперед святкових скорочень робочого дня, год;
Крем - коефіцієнт ремонту обладнання (0,88 - 0,96);
h - кількість змін на добу.
Fеф = [(365 - 105 - 9) * 8 - 4] * 0,9 * 1 = 1804
Тдов = (1804 - 14,7) * 0,8 = 1431
Тзаг = 1431 + 14,7 = 1446,7
Визначаємо розрахункову кількість робочих місць Вроз , шт.
Вроз =Тзаг / (Fеф * КВН) , (18)
Вроз = 1446 / (1804 * 1) = 0,8
Обчислюємо коефіцієнт завантаження обладнання
Кз =Вроз /Вприйн (19)
де Вприйн - прийнята кількість робочих місць за операцією, шт.
Кз = 0,8/1 = 0,8
Трудоємність, кількість робочих місць, коефіцієнт завантаження обладнання надано в таблиці А2 додаток А.
3.2 Розрахунок чисельності працівників дільниці
Потреба в кадрах планується з програми випуску на даному підприємстві. Розрахунки проводяться за категоріями працюючих (робітники, керівники, спеціалісти службовці), а по кожній з них - за професіями, спеціальностями, розрядами.
Чисельність основних робітників визначають за формулою:
Чор = Тзаг. оп / (Фд * КВН) , (20)
де Чор - розрахункова чисельність основних робітників даної професії та роз-ряду, чол.;
Фд - дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника, год;
КВН - середній коефіцієнт виконання норм.
Дійсний фонд часу роботи одного робітника визначається за формулою:
Фд = [(Дк-Дв-Дсв) * tзм-t] * КВК , (21)
де КВК - коефіцієнт корисного використання робочого часу, враховує витрати робочого часу з поважних причин, визначається за балансом робочого часу середньоспискового робітника. Приймаємо КВК = 0,86 - 0,88
Фд = [(365-105-9) * 8 - 4] * 0,87 = 1743,5
Чор = 1446 / (1743,5 * 1) = 0,83
Розрахунок чисельності основних робітників надано в таблиці А3 додаток А
Середній розряд робітників визначаємо за формулою:
Рсер = (1 * Ч1 + 2 * Ч2 + ... + 6 * Чn) / Чор , (22)
де Рсер - середній розряд основних робітників;
Ч1, Ч2 - чисельність робітників даного розряду;
Рсер = (3 * 1 + 4 * 1 + 3 * 1 + 3 * 1 + 4 * 1) / 5 = 3,4
Чисельність допоміжних робітників приймаємо в розмірі 20 % від чисельності основних робітників:
Чдр = 0,2 * Чор , (23)
Чдр = 0,2 * 5 = 1
Чисельність керівників та спеціалістів приймаємо в розмірі 10% від загальної кількості основних та допоміжних робітників:
Чкер = 0,1 * (Чор + Чдр ), (24)
Чкер = 0,1 * (5 + 1) = 0,6
Приймаємо одного виробничого майстра, який буде довантажений роботою на інших дільницях.
Результати усіх попередніх розрахунків наведено у таблиці А4 додаток А.
3.3 Розрахунок фонду оплати праці
До складу фонду оплати праці включається основна та додаткова заробітна плата.
Основна заробітна плата розраховується за виконаний обсяг робіт або за від-працьований час на основі діючих норм і розцінків, тарифних ставок і посадових окладів.
Додаткова зарплата включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством, премії за виконання виробничих завдань і функцій та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Фонд зарплати визначається по кожній категорії промислово-виробничого персоналу.
Форма оплати праці основних робітників - відрядно-преміальна. Згідно з завданням обсяг роботи складається з основного виробу та довантаження. Тому розрахунок фонду зарплати слід виконати таким чином: по основній деталі та по довантаженню.
Розцінок на операцію розраховується за формулою:
Р = Сг * Т, (25)
де Сг - годинна тарифна ставка відповідного розряду, грн.
Р = 2,54 * 0,45 = 1,14
Прямий фонд зарплати по операції:
Фпр = Р * Nзап / 100, (26)
де Р - розцінок на операцію, грн. / 1 шт;
Nзап - програма запуску виробів, шт.
Фпр = (1,14 * 3261) / 100 = 37,2
Всього прямий фонд зарплати основних робочих дільниці
Фпр.вс = Фпр1 + Фпр2 + … + Фпр.n ,
де Фпр - прямий фонд по данній операціі
Фпр.вс = 37,2 + 80,1 + 21 + 43,3 + 21 = 202,2 (27)
Всі результати розрахунків зводяться до таблиці А5 додаток А.
Фонд зарплати по довантаженню розраховується на основі річної трудоміскості довантаження Тдов та середньої годинної тарифної ставки Сг. сер.
Фдов. = Сг.сер * Тдов , (28)
Фдов. = 2,64 * 7154,4 = 18887,4
Середня годинна тарифна ставка:
Сг. сер. = (Сг. мах - Сг. мін) * (Рсер - Рмін) + Сг. мін. , (29)
де Сг. мах, Сг. мін - відповідно максимальна та мінімальна годинні ставки, грн
Рсер - середній розряд робітників
Сг. сер. = (2,8 - 2,54) * (3,4 - 3) + 2,54 = 2,64
Фонд основної зарплати основних виробничих робітників
Фосн = Фпр + Фдов , (30)
де Фпр - прямий фонд зарплати по довантаженню, грн
Фдов - фонд зарплати по довантаженню, грн
Фосн = 202,6 + 18887,4 = 19089
Додатковий фонд зарплати основних робітників:
Фдод = Кдз * Фосн , (31)
де Кдз - коефіцієнт додаткової зарплати
Фдод = 0,5 * 19089 = 9545
Річний фонд заробітної плати основних робітників:
Ф = Фосн + Фдод , (32)
Ф = 19089 + 9545 = 28634
Середньомісячна зарплата визначається :
Зср.м = Ф/ (Чосн * 12), (33)
де Ч - чисельність основних робітників

 
 

Цікаве

Загрузка...