WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Дослідження процесу напилення металевого контакту методом магнетроного розпилення - Курсова робота

Дослідження процесу напилення металевого контакту методом магнетроного розпилення - Курсова робота

Кожне виробництво наносить велику шкоду довкіллю.
В напівпровідниковому виробництві використовується велика кількість хімічних речовин та сполук, які через стічні води та атмосферу наносять шкоду природі, тому законодавством встановлені норми, які підприємстві не повинні перевищувати.
Відпрацьовані матеріали, тобто залишки хімічного походження, зливають у спеціальні каналізації, які ведуть до станції нейтралізації. Відходи проходять комплекс робіт по нейтралізації та знешкодженню на очищувальних спорудах. Відходи періодично зливаються у накопичувачі. Це необхідно для забезпечення певної концентрації відходів на вході промислових стоків у окисній споруді, яка не повинна перевищувати наступні норми: фтор - 50 мг/л; залізо - 1500мг/л; мідь - 500 мг/л; свинець - 10 мг/л; аміак-20 мг/л;
На дільниці напилення категорично забороняється:
- перекачувати відроблені розчини кислот та лугів у посереднювач кислотно лужних промивних вод;
- завищувати встановлені вхідні концентрації;
- зливати хімічні відходи у загальну каналізацію;
- скидати промислові стоки з температурою вище 30°С.
Необхідно дотримуватися встановлених норм та правил, що допоможе зберегти оточуюче середовище, а також буде запобігати виникненню захворювань людини.
4.4 Безпека життєдіяльності
Згідно з Законом "Про цивільну оборону України" "громадяни України маю-ть право на захист життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, значних по-жеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної вла-ди, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо реалізації.
Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техно-генного, екологічного, природного та воєнного характеру"
Заходи щодо захисту населення плануються та проводяться по всіх районах, населених пунктах, охоплюють усе населення. Водночас характер та зміст захис-них засобів встановлюється залежно від ступеня загрози, місцевих умов з ураху-ванням важливості виробництва для безпеки населення, інших економічних та соціальних чинників.
Для організації життєзабезпечення населення в умовах НС та організації робіт з ліквідації наслідків аварій, катастроф створюються Державні комісії з над-звичайних ситуацій - ДКНС. ДКНС діють при Кабінеті Міністрів України, в облас-тях, містах, регіонах як на постійній основі, так і у випадку виникнення НС. До їх функцій входить забезпечення постійної готовності до дій аварійно-рятувальних служб, контроль за розробкою та реалізацією заходів з попередження можливих аварій і катастроф. Усі завдання з ліквідації НС виконуються по черзі у максималь-но короткі строки.
Передусім вирішується завдання щодо термінового захисту населення, запо-бігання розвитку чи зменшення впливу надзвичайної ситуації і завдання з підго-товки та виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.
Організація життєзабезпечення населення в умовах НС - це комплекс захо-дів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя, здоров'я і працездатності людей.
Цец комплекс включає:
- управління діяльністю робітників та службовців, всього населення при заг-розі та виникненні НС;
- захист населення та територій від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;
- житлове забезпечення і працевлаштування;
- комунально-побутове обслуговування;
- медичне обслуговування;
- санітарну обробку;
- підготовку сил та засобів і ведення рятувальних та інших невідкладних ро-біт в районах лиха і осередках ураження;
- заходи, спрямовані на попередження, запобігання або послаблення не сприятливих для людей екологічних наслідків НС та інші заходи.
Евакуація - це організоване виведення чи вивезення населення з небезпек-них зон.
Перші дві доби люби повинні харчуватися запасами продуктів, привезеними з собою. В разі їх відсутності харчування здійснюється через мережу громадського харчування або в сім'ях, в яких вони підселені.
Висновки
В результаті виконання дипломного проекту можна зробити наступні висновки:
- першою операцією процесу напилення є підготовка елементу напівпровідникового до напилення шляхом травлення в фтористоводневій кислоті.
- другою операцією є безпосередньо напилення з метою створення омічного контакту при значенні вакууму 3 * 10-3 мм рт. ст. і температурі 2000 С. Товщина на-пиленого шару повинна бути 15-22 мкм.
В технологічно-розрахунковому розділі було розраховано параметри напівпровідникової структури приладу ДЛ553 : питомий опір вихідного кремнію склав 80 Ом*см , діаметр випрямляючого елементу був вибраний 65 мм.
Був проведений експеримент на тему: "Дослідження процесу створення
металевих контактів на структурах приладу ДЛ553-2000". В результаті експерименту була визначена залежність між температурою напилення та продуктивністю установки.
В розділі організації та економіки виробництва була розрахована кількість працівників дільниці, вона склала 7 чоловік. Виробнича собівартість приладу склала 464,9 грн/шт. Середньомісячна заробітна плата склала 527,31 грн.
На дільниці напилення треба дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки при роботі з електричним обладнанням, хімічними реактивами. В ході виконання дипломного проекту були розроблені правила протипожежної безпеки, рішення питань екології на дільниці, вимоги вакуумної гігієни.
Висновки
В результаті виконання дипломного проекту можна зробити наступні висновки:
- першою операцією процесу напилення є підготовка елементу напівпровідникового до напилення шляхом травлення в фтористоводневій кислоті.
- другою операцією є безпосередньо напилення з метою створення омічного контакту при значенні вакууму 3 * 10-3 мм рт. ст. і температурі 2000 С. Товщина на-пиленого шару повинна бути 15-22 мкм.
В технологічно-розрахунковому розділі було розраховано параметри напівпровідникової структури приладу ДЛ553 : питомий опір вихідного кремнію склав 80 Ом*см , діаметр випрямляючого елементу був вибраний 65 мм.
Був проведений експеримент на тему: "Дослідження процесу створення
металевих контактів на структурах приладу ДЛ553-2000". В результаті експерименту була визначена залежність між температурою напилення та продуктивністю установки.
В розділі організації та економіки виробництва була розрахована кількість працівників дільниці, вона склала 7 чоловік. Виробнича собівартість приладу склала 464,9 грн/шт. Середньомісячна заробітна плата склала 527,31 грн.
На дільниці напилення треба дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки при роботі з електричним обладнанням, хімічними реактивами. В ході виконання дипломного проекту булирозроблені правила протипожежної безпеки, рішення питань екології на дільниці, вимоги вакуумної гігієни.

 
 

Цікаве

Загрузка...