WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Методичні вказівкидо лабораторних робіт з дисципліни “Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” - Реферат

Методичні вказівкидо лабораторних робіт з дисципліни “Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” - Реферат

необхідно звернути увагу на такі питання: чи відповідає розташування органів управління логіці діяльності оператора; особливості групового розташування органів управління, що регулюють один параметр; відповідність індикаторів органам управління; розташування органів управління відносно індикаторів (вище, нижче індикаторів); розташування аварійних органів управління; відповідність напрямку руху рукоятки (важеля) напрямку руху стрілки; влаштування місця для ведення записів, розміщення реєстраційних журналів і технічної документації.
6. Загальний висновок і пропозиції по вдосконаленню системи (пульта, стенда, приладу). Крім текстової частини пропозиції повинні мати також графічну.
Звіт по лабораторній роботі
"Ергономічна оцінка діючих пультів управління та приладів"
Студент _______________________________________________________
Група _______________ курс ___________ факультет _________________
Найменування пульта (стенда, приладу) ___________________________
1. Загальні відомості
1. Коротка характеристика і призначення пульта (стенда, приладу): ____________________________________________________________
2. Основні задачі оператора:
а) ________________ б) ________________ в) ___________________
3. Коротка характеристика діяльності оператора. Прийом інформації:
а) зоровий канал - прилади, табло;
б) слуховий канал - телефон, селектор;
в) тактильний канал і т. ін.
Прийняття рішення: ____________________________________________
Дії: а) моторні _________________________________________________ б) команди _____________________________________________________
4. Аварійні ситуації _________________________________________
(необхідно охарактеризувати в табличній формі дії оператора в системі і на пульті при різних аварійних ситуаціях, а також зміни діяльності оператора при різних відмовах системи).
5. Зв'язок з іншими операторами: _____________________________
(представити також у табличній формі, вказавши вид зв'язку, кількість каналів і їх розташування).
6. Особливі умови експлуатації, обмеження ____________________
________________________________________________________________
7. Контингент операторів:
країна _________________; стать ________________; вік _____________;
рівень освіти ___________________; середній зріст _______________;
середньоквадратичне відхилення ________; заданий % охоплення ____;
8. Довірчий інтервал (зріст): __________________________________
К1 ______________; К2 ____________ Поправка до довірчого інтервалу на одяг і спорядження ___________________________________________
Кінцевий інтервал __________________________________________
Масштаб плоскістного манекена _________________________________
9. Робоча площа і об'єм на оператора.
2. Порівняльна оцінка пульта оператора (табл. 1.2).
Рекомендації до зміни досліджуваного пульта (стенда, приладу) за даними антропометричної оцінки ______________________________
3. Фактори виробничого середовища (табл. 1.3)
Відхилення _____________________________________________________
Рекомендації ___________________________________________________
Таблиця 1.2
Розмір Довірчий
Параметри фактичний нормативний інтервал
для даного контингенту
П о л о ж е н н я с и д я ч и
Висота сидіння
Ширина сидіння
Простір для ніг
Висота робочої поверхні
Висота підставки для ніг
Глибина для колін під пультом
Колінний кут
Ширина підставки для ступні
Відхилення
П о л о ж е н н я с т о я ч и
Висота верхнього краю інформаційної панелі
Висота нижнього краю інформаційної панелі
Зона обзору
Простір для ніг
Відхилення
С ф е р а з а х в а т а
Відхилення
Таблиця 1.3
Фактор середовища Величина
фактична нормативна
Освітлення
а) природне, кео
б) штучне, лк
Загальний рівень шуму, дб
Вібрація
Температура повітря
Відносна вологість
Швидкість повітря, м/сек
Об'єм повітря, що подається на 1 чоловіка, м3/ч
Запилення, мг/м3
Електромагнітне випромінювання(ВЧ)
Радіаційне випромінювання
4. Оцінка ЗВІ
Вид пульта _______________________________________ Розмір пульта:
а) по горизонталі ________________; б) по вертикалі ________________
Відстань очей оператора в нормальному положенні від центра погляду_____
Кут обзору пульта(таблиця 1.4) :
а) по вертикалі ____; б) по горизонталі ____
Таблиця 1.4
Показник Величина
фактична нормативна
Відстань від оператора до пульта
Кут обзору пульта
Відхилення
Рекомендації
Таблиця 1.5
Тип
приладу Назва приладу Розмір по вертикалі, мм Кутовий розмір Діаметр шкали Відхилення від норматива кутових розмірів
1.
2.
...
Оцінка окремих приладів проводиться по табл. 1.5.
Оцінка приладів за основними характеристиками проводиться по табл.1.6.
Перевіряється, чи відповідає прилад, його оцифровка, відстань до оператора вимогам нормативів.
Рекомендації -___________________________________________________
Загальний висновок по ЗВІ
Таблиця 1.6
Характеристика Величина
фактична нормативна
Таблиця 1.7
Орган управління Характеристика Величина Відхилення
фактична нормативна
Кнопка Форма
Розмір
Зусилля
і т.д.
Тумблер
Перемикачі
і т.д.
5. Оцінка органів управління (табл. 1.7)
Рекомендації ___________________________________________________
6. Розробка креслення робочого місця оператора.
7. Побудова структурної схеми. Побудувати структурну схему, відтворюючу зв'язки в підсистемах, замикання інформаційних потоків на людину-оператора.
8. Висновок і загальні рекомендації по управлінню (стендом, приладом) в цілому, з додатками графічного матеріалу. Рекомендації розроблюються для пристроїв, ЗВІ, органів управління, умов праці.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
АНАЛІЗ ГАРМОНІЇ КОМПОЗИЦІЇ ПРИЛАДУ
Мета роботи: Проаналізувати гармонію композиції приладу по наступним категоріям:
а) тектонічність;
б) пропорція і пропорційність;
в) масштаб і масштабність;
г) ритмічність і метр;
д) симетрія і асиметрія;
е) статичність і динамічність.
Задача роботи: Створитиіндивідуальний варіант композиції приладу, використовуючи засоби гармонізації форми.
Загальні відомості
Тектоніка. При розгляді тектоніки з точки зору конструктивно-технологічних задач потрібно зауважити, що зробити проектовану річ тектонічною - це перш за все означає зробити її матеріально-фізично досконалою, тобто такою, що володіє міцною, стійкою і надійною конструкцією, яка відображає в зовнішньому вигляді загальний тип, характер конструкції і всю складну внутрішню силову роботу матеріалу. Таким чином, необхідно по можливості і найкращим чином виявити, де і як розподілені основні маси і навантаження, як опирається їм матеріал виробу, як напружені окремі його частини, які елементи несучі, а які несомі. Тектонічність форми

 
 

Цікаве

Загрузка...