WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Особливості затуплення та загострення зубів стрічкових пил (деревообробка) - Реферат

Особливості затуплення та загострення зубів стрічкових пил (деревообробка) - Реферат

передній поверхні .
Отже, в процесі експлуатації вузьких колодопиляльних стрічкових пилок внаслідок дії ряду явищ, леза зубів спрацьовуються, змінюється їх мікрогеометрія. Найбільш інтенсивно стирається метал вершин лез та головних різальних кромок. Вихідними критеріями для характеристики стану і гостроти зубів стрічкових пилок є радіуси заокруглення головної різальної кромки та вершин лез. Під час експлуатації пилки радіус заокруглення головної різальної кромки ? від 10…15 мкм в загостреного зуба може збільшитися до 50…80 мкм в затупленого, а вершини леза матимуть стерті поверхні.
На практиці ступінь затуплення визначається за погіршенням якості різання, збільшенням потужності різання та зусилля на подачу. Також у виробничих умовах ступінь затуплення виявляють безпосередньо на пилці за відблиском світла, що відбивається від заокруглених вершин лез зубів. В результаті затуплення зубів погіршується їхрізальна здатність.
Відновлюється різальна здатність зубів шляхом їх загострення. Після правильного загострення пилки одержують зубчастий вінець з потрібними кутовими та лінійними параметрами зубів, а також гостротою різальних кромок.
Загострення зубів пилки- операція, що виконується за допомогою абразивного круга для надання раціональної геометрії зубам пилки загалом та потрібної мікрогеометрії їх різальним кромкам.
Загострюють як нові, так і пилки, що були в експлуатації. Однак для різних пилок існують свої особливості загострення. Для нових пилок використовують три основні операції: чорнове загострення (профілювання), чистове загострення та підшліфування (доводження). Для пилок, що експлуатуються, - лише чистове загострення та підшліфування.
Профілювання виконується задля забезпечення відповідності профілю зубів конструкції використовуваного загострювального верстата і водночас створення умов для точного зняття тонкого шару металу під час чистового загострення. Також під час чорнового загострення в міжзубових западинах знімаються напруження стиску від штампування зубів (якщо такий спосіб використовується для виготовлення зубів).
Процес загострення зубів стрічкових пилок абразивним кругом полягає в зішліфуванні з передньої та головної задньої поверхонь зубів шару металу, товщина якого достатня для відновлення гостроти леза та профілю зуба. Шліфуються і долішні поверхні міжзубових западин, що дозволяє зберегти повний профіль зубів і запобігти утворенню втомних тріщин. Зазвичай, товщина шару, яку потрібно зішліфувати, перевищує можливості шліфувального круга, тому загострення виконується багаторазовим послідовним зрізанням тонких шарів.
Загострення здійснюється на спеціальних автоматичних верстатах із застосуванням абразивного круга переважно плоского профілю. Товщина шліфувального круга дорівнює . Під час шліфування виконується поєднання трьох основних робочих рухів: 1) руху різання чи колового руху абразивного круга; 2) періодичної подачі пилки на крок зубів; 3) зворотно-поступального чи коливного руху шліфувальної головки. Поєднання другого та третього рухів забезпечує робочій частині абразивного круга траєкторію, що копіює лінію зубів.
Здійснюється загострення у такій послідовності. Коли абразивний круг опускається (положення 1), то шліфує передню поверхню зуба І, а пилка в цей час нерухома. Після того, як круг дійде до нижнього положення (положення 2), пилка починає рухатись, і шліфується долішня поверхня западини. Після незначного переміщення пилки круг піднімається вгору (положення 3) - шліфується головна задня поверхня наступного зуба ІІ. В кінці циклу круг займе вихідне положення 4 і буде готовий загострювати по передній поверхні зуб ІІ. Співвідношення швидкостей переміщення шліфувального круга і подачі пилки визначається формою долішньої поверхні западини та головної задньої поверхні зуба. Зміна швидкостей впродовж кожного кінематичного циклу здійснюється спеціальними елементами (кулачками, ексцентриками чи копірами) в механізмах подачі пилки і руху шліфувальної головки.
Подачі на врізання (товщини зрізуваного шару) по передній та головній задній поверхнях зуба регулюються незалежно одна від одної елементами конструкції верстатів. Величину подачі на врізання по передній поверхні установлюють, регулюючи переднє положення подаючого штовхача. При цьому слід вважати, що подаючий штовхач переміщує передню поверхню зуба в одне і те ж положення до шліфувального круга, незалежно від шару металу, що попередньо зішліфувався. Подача на врізання по головній задній поверхні та долішній поверхні міжзубової западини виконується періодичним переміщенням шліфувального круга більш нижче положення після проходження всіх зубів пилки.
Теоретичні та експериментальні дослідження ряду науковців та виробничі випробування фірми "Wood-Mizer" дозволили рекомендувати профіль WM як універсальний для розпилювання колод будь-яких порід. Це уможливило застосування для загострення зубів шліфувального круга з таким профілем робочої зони, який дозволяє одночасне шліфування поверхні зубчастого вінця на довжині кроку зубів. Робоча поверхня круга вкрита шаром твердого абразивного матеріалу.
Використання повнопрофільного круга дозволяє уникнути складного руху загострювального круга, траєкторія робочої частини якого відповідала б лінії зубів пилки.
Послідовність виконання рухів під час загострення повнопрофільним кругом аналогічна до послідовності під час використання круга плоского профілю. Під час опускання абразивний круг шліфує передню поверхню, а пилка нерухома. У своєму нижньому положенні абразивний круг водночас обробляє долішню поверхню западини та головну задню поверхню зуба на нерухомій пилці. Після незначного підняття круга пилка переміщується, подаючи наступний зуб для оброблення. В кінці циклу круг займає вихідне положення 4, яке є початковим для оброблення поверхні наступної западини. В цьому випадку механізм подачі повинен забезпечити лише періодичне переміщення пилки, узгоджене з рухом повнопрофільного шліфувального круга, на один крок завдовжки.

 
 

Цікаве

Загрузка...