WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Імовірнісне моделювання структури виробничої програми підприємства водопостачання - Реферат

Імовірнісне моделювання структури виробничої програми підприємства водопостачання - Реферат

розрахунку імовірностей переходу як вихідні застосовують фактичні структури виробничих програм, в даному випадку фактичні структури реалізації води різноманітним категоріям споживачів. Саме фактичні структури сформувалися під впливом тих або інших факторів, що склалися на ринку, а тому самі по собі є носіями інформації про наявні тенденції.
Відповідні фактичні структури реалізації води наведені в табл. 2.
Таблиця 2. - Структура водопостачання (проц.)
Найменування 1999 2000 2001
Населення 73,18 77,54 84,22
Комунально-побутові підприємства 2,58 5,61 2,75
Бюджетні організації 2,98 2,89 2,06
Виробничеспоживання 18,12 10,70 8,67
Організації теплопостачання 2,12 2,36 1,56
Інші споживачі 1,03 0,91 0,73
Усього 100,0 100,0 100,0
Відповідні ймовірності переходу щодо прогнозу структури на 2001 рік наведені в табл. 3, на 2002 рік - в табл. 4. У рядках і колонках табл. 3 і табл. 4 цифри означають відповідні категорії споживачів в тому порядку, в якому вони наведені в табл. 1.
Таблиця 3. - Імовірності переходу для прогнозу структури 2001 р.
№ п/п 1 2 3 4 5 6
1 1,0000
2 1,0000
3 0,0172 0,0119 0,9699 0,0009
4 0,2340 0,1626 0,5908 0,0126
5 1,0000
6 0,0674 0,0468 0,0036 0,8821
Таблиця 4. - Імовірності переходу для прогнозу структури 2002 р.
№ п/п 1 2 3 4 5 6
1 1,0000
2 0,5092 0,4908
3 0,2852 0,7148
4 0,1896 0,8104
5 0,3364 0,6636
6 0,1969 0,8031
Матриця імовірностей переходу, наведена в табл. 3, інтерпретується таким чином. Підприємству повністю в прогнозованому періоді вдасться зберегти частку обсягів послуг за першою, другою і п'ятою позиціями у загальному обсязі виробництва. Частка продукції, наведена на третій, четвертій і п'ятій позиції, збережеться на 96,99%, 59,08% і 88,21% відповідно.
Прогноз на 2002 р. показує подальше скорочення частки послуг, що надаються позиціям з другої по шосту на користь першої позиції.
Прогноз структури виробничої програми, розрахований на підставі відповідних матриць імовірностей переходу, наведено в табл. 5.
Таблиця 5. - Прогнозна структура виробничої програми
Найменування на 2001 р. на 2002 р.
Населення 80,15 88,52
Комунально-побутові підприємства 7,42 1,35
Бюджетні організації 2,80 1,48
Виробниче споживання 6,32 7,03
Організації теплопостачання 2,50 1,04
Інші споживачі 0,80 0,58
Усього 100,00 100,00
Економічний ефект від застосування запропонованого способу моделювання структури виробничої програми підприємства водопостачання полягає у вагомому підвищенні якості планових розрахунків і, відповідно, підвищенні вірогідності фінансового планування на підприємстві. Це, в свою чергу, дозволяє не тільки заздалегідь визначити можливі фінансові ресурси підприємства на майбутній період, але і визначити обсяг компенсації втрат по державному регулюванню цін на житлово-комунальні послуги. Останнє надто важливо при проведенні розрахунку по складанню бюджетів як окремих муніципальних одиниць, так і на загальнодержавному рівні.
Для розрахунку економічного ефекту необхідно порівняти планову, прогнозну і фактичну структури виробничої програми. Відповідні дані наведено в табл. 6.
Таблиця 6. - Дані для розрахунку економічного ефекту
Категорія споживачів Тариф за куб. м, грн Обсяг реалізації води, проц.
план прогноз факт
Населення 0,40 79,181 80,153 84,218
Комунально-побутові підприємства 0,92 2,757 7,424 2,752
Бюджетні організації 0,92 2,506 2,800 2,064
Виробниче споживання 3,37 13,448 6,324 8,675
Організації теплопостачання 0,92 1,357 2,499 1,565
Інші споживачі 0,92 0,750 0,799 0,727
Усього 100,000 100,000 100,000
За наведеними в табл. 6 даними розрахуємо середній плановий, прогнозний и фактичний тариф. Для цього використаємо таку формулу:
Рплан = ?Ріdі
Розрахований середній плановий тариф - 0,84 грн; фактичний - 0,66 грн, прогнозний - 0,69 грн. Зменшення фактичних обсягів реалізації відносно плану розраховується за формулою:
(Рфакт - Рплан) · Vфакт = (0,69 - 0,84) · 24059 = 3443,7 тис. грн.
де: Рфакт - середній фактичний тариф;
Рплан - середній плановий тариф;
Vфакт - фактичний обсяг реалізації.
Такім чином, відносно плану зменшено реалізацію на 3443,7 тис. грн. Однак це зменшення зумовлено умовами планування, в яких не були враховані наявні тенденції щодо зміни структури водоспоживання.
Зміна фактичних обсягів реалізації відносно прогнозу розраховується за формулою:
(Рфакт - Рпрогн) · Vфакт = (0,69 - 0,66) · 24059 = 877,1 тис. грн.
де: Рфакт - середній фактичний тариф;
Рпрогн - середній прогнозний тариф;
Vфакт - фактичний обсяг реалізації.
Відносно прогнозу збільшено реалізацію на 877,1 тис. грн. Це збільшення скоріше пояснюється посиленими спробами підприємства наблизитися до виконання планових завдань, що, в кінцевому підсумку виявилися марними (як встановлено вище - через неякісне планування).
Висновки
Застосування запропонованого методу забезпечує прогнозування обсягу виробництва продукції, для чого також можуть бути використані статистичні методи, наприклад, прогнозування щодо тренду і коливань. На підставі прогнозного обсягу виробництва і побудованої структури виробничої програми здійснюється розрахунок майбутнього обсягу виробництва по кожній товарній групі.
Запропонований метод прогнозування структури виробничої програми підприємства може бути використано для прогнозування обсягу надання послуг комунальними підприємствами різноманітним категоріям споживачів, а також на підприємствах інших галузей національного господарства.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Тактическое планирование / Под общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000. - 416 с.
2. Экономика водопроводно-канализационного строительства и хозяйства: Учебник для вузов / С. М. Шифрин, Ю. П. Панибратов, Ю. Н. Казанский, Л. М. Чеснова, Г. С. Чистова; Под ред. С. М. Шифрина. - 2-е изд., доп. и перераб. - Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. - 319 с.
3. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ. Учебное пособие. - М.: Филинъ, 1998. - 264 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...