WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Планування і господарський розрахунок у будівництві. Організація праці. Охорона природи - Реферат

Планування і господарський розрахунок у будівництві. Організація праці. Охорона природи - Реферат

взаємний контроль, що підвищить продуктивність праці і кваліфікацію робітника, сприятиме скороченню простоїв. Працюючи в комплексній бригаді, кожний робітник може освоїти суміжну професію, навчитись користуватись машинами і механізмами. Таким чином, створюється зацікавленість робітників у підвищенні продуктивності праці, а разом з цим і заробітної плати, зміцнюється трудова дисципліна, усувається плинність кадрів.
До складу спеціалізованих бригад входить до 15 робітників, а комплексних - до 25-30. Очолює бригаду найбільш кваліфікований робітник - бригадир, якого призначає адміністрація управління або затверджує після обрання його членами бригади. Він керує роботами і працює сам нарівні з іншими членами бригади. Бригади комплектують залежно від певного обсягу робіт і можливості застосування машин та механізмів.
Форми організації праці в бригаді можуть бути різні, але в масовому будівництві роботи ведуть потоковими методами: потоково-розчленованим, потоково-комплексним, потоково-конвеєрним тощо.
Колектив бригади має широкі можливості у виборі форми організації праці, комплектування її складу, розподілу заробітку і стимулюванні продуктивності праці, вихованні членів бригади. Впровадження нової форми організації праці (бригадного підряду) сприяє підвищенню продуктивності праці, скороченню строків виконання будівельних робіт і підвищенню їх якості. Ще перспективніший наскрізний бригадний підряд, при якому об'єднується робота госпрозрахункових бригад підприємств будівельної індустрії, транспорту, ділянок комплектації і будівельників.
Однією з форм організації праці є така, при якій бригада працює потокова-розчленованим методом. Суть цього методу полягає в тому, що весь обсяг роботи бригади поділяють на окремі ділянки (захватки). Роботи на ділянках розподіляють на окремі операції або групи операцій у межах певного циклу підготовчих і завершальних робіт (наприклад, підготовка і фарбування водними сумішами, неводними сумішами, приклеювання шпалер тощо), які виконують почергово спеціалізовані ланки бригади. Тому цей метод іноді називають потокова-циклічним. У процесі роботи ланки переходять з однієї ділянки на іншу. Роботи ведуться потокове на рівних за трудомісткістю захватках. Розмір захватки для виконання робіт одного циклу, який може тривати до п'яти днів, визначають залежно від строків здавання будинку, кількості робітників у бригаді, забезпеченості бригади механізмами і матеріалами тощо. Після складання циклічного графіка перша ланка бригади починає виконувати роботи на першій захватці і після їх закінчення переходить на другу захватку, де виконує ті самі роботи. Слідом за першою ланкою з однієї захватки на другу послідовно переходять всі інші ланки бригади, виконуючи доручені їм види робіт. Основною умовою ритмічної роботи бригади за цим методом має бути однакова трудомісткість усіх захваток.
Працюючи в ланці, кожний робітник виконує щодня ті самі операції і цим удосконалює свої навички. Внаслідок цього підвищується продуктивність праці його самого і бригади в цілому.
Щоб робітники підвищували кваліфікацію й оволодівали новими прийомами роботи, через певний проміжок часу ланкам доручають виконувати інші операції або види (цикли) робіт.
Організація роботи бригади за потоково-комплексним методом полягає в тому, що всі опоряджувальні роботи ведуться потоково на рівних за трудомісткістю захватках, але без розподілу їх на цикли. За цим методом кожна ланка або бригада виконує весь комплекс підготовчих, основних і завершальних робіт у межах квартири, поверху або секції будинку. Робота ланок на захватках провадиться паралельно і узгоджується у часі.
Такий метод організації праці сприяє підвищенню відповідальності робітників за якість виконаної роботи, розвиває самостійність і творчий підхід до праці, підвищує її продуктивність. Наприклад, для роботи за потоково-комплексним методом бригаду розподіляють на однакові ланки по три чоловіки. Окремо виділяють робітників, що обслуговуватимуть компресор і фарбонагнітальні бачки. До складу ланки входить по одному маляру II - III і IV розрядів. Кожна ланка має виконати певний обсяг робіт у чотирьох - восьми квартирах або в інших приміщеннях. При цьому всі ланки повинні почати і закінчити всі роботи водночас. Після цього вся бригада переходить на наступну захватку у цьому самому будинку або переїздить на інший об'єкт, де організовує свою роботу так само.
Охорона природи
Охорона природи - це система засобів, спрямованих на підтримку раціональної взаємодії між діяльністю людини і навколишнім природним середовищем, яка 6 забезпечувала зберігання і відтворення природних багатств, раціональне їх використання, виключення із діяльності людини дій, спрямованих на шкоду природі і здоров'ю людини.
Інтенсивний розвиток промисловості, транспорту, сільського господарства, енергетики спричинив погіршення екологічної ситуації в нашій країні. Із року в рік Інтенсивно забруднюються повітря, природні джерела води, ґрунт. Значної шкоди завдають природі і будівельні об'єкти. Вже на початку будівництва при влаштуванні котлованів і траншей, прокладанні доріг і комунікацій до об'єкта виникає потреба в переміщенні великої кількості ґрунту, який доводиться перевозити на автомашинах на значні відстані. При навантаженні, транспортуванні і розвантажуванні ґрунту утворюється велика кількість пилу, що забруднює повітря. Крім того, повітря забруднюєтьсявихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння, встановлених на автомобілях і землерийних машинах. Тому виникає потреба в переведенні якомога більшої кількості одиниць будівельної техніки (бульдозерів, екскаваторів, потужних компресорів і насосів, палебійних агрегатів тощо) на електричний привод, а двигунів внутрішнього згоряння автомашин - на зріджений газ.
Встановлено, чим вищий рівень збірності будівельного об'єкта, тим менше він забруднює навколишнє середовище. Це пояснюється тим, що при збірному будівництві зменшуються витрати на транспорт, відпадає потреба в перевезенні на об'єкт сипких пилеутворювальних матеріалів таких, як пісок, щебінь, цемент тощо. Значний ефект дає застосування паль при влаштуванні фундаментів, прокладання труб методом проколу або протискуванням. При цьому немає потреби влаштовувати глибокі котловани і суцільні траншеї.
Особливо великої шкоди навколишньому природному середовищу завдають підприємства будівельної індустрії і будівельних матеріалів (заводи з виготовлення цементу, гіпсу, асфальтобетону, синтетичних будівельних матеріалів, лаків і фарб тощо). Кількість викидів у повітря токсичних і забруднювальних речовин на цих підприємствах зменшується завдяки поліпшенню технологічних процесів, застосуванню герметичних апаратів, влаштуванню нових ефективних пиле- і газоутримувальних установок, фільтрів і взагалі сучасним методам очищення.
Природні води, а також зовнішній шар ґрунту забруднюються відходами будівельного виробництва, маслами і розчинниками, які потрапляють до них під час миття машин і механізмів. Для зменшення забруднення ґрунту і водойм необхідно всі підприємства будівельної індустрії переводити на безвідходне виробництво, а будівельні об'єкти на безвідходне використання всіх будівельних матеріалів. Кожен робітник на своєму робочому місці повинен слідкувати, щоб на будівельному майданчику не виливали залишки масел, фарб, розчинників, не чистили тару тощо. Вся оборотна тара повинна бути закрита кришками і відправлена постачальнику, де вона буде вимита з додержанням відповідної технології.
Маляри та інші опоряджувальники повинні виконувати роботу відповідно до технологічних правил і норм, додержуючись правил особистої гігієни, санітарії і техніки безпеки, оскільки порушення цих правил в деяких випадках впливає не лише на здоров'я працюючого, а й на навколишнє природне середовище. Не дозволяється скидати сміття з верхніх поверхів будівлі без застосування сміттєпроводу, фарбувати поверхні погано відрегульованим фарборозпилювачем (туманоутворення), палити спалимі матеріали на будівельному майданчику, перевозити сипкі в'яжучі матеріали у відкритій тарі тощо.
Список використаної літератури
1. Белогуров В. П., Чмырь В. Д. Справочник молодого маляра.- М.- Высш. шк., 1984.- 176 с.
2. Белоусов Е. Д. Технология малярных робот.- М.: Высш. шк., 1980,- 240 с
3. Лебедев А. М. Справочник молодого штукатура.- М.: Высш. шк., 1984.- 155 с.
4. Поволоцкий Ю. А., Северинова Г. В. Индустриальное производство отделочных работ.- М.: Стройиздат, 1983.- 152-с.
5. Шепелев А М Штукатурные работы.-М.-. Высш. шк., 1983.- 143 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...