WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Планування і господарський розрахунок у будівництві. Організація праці. Охорона природи - Реферат

Планування і господарський розрахунок у будівництві. Організація праці. Охорона природи - Реферат


Реферат
на тему:
Планування і господарський розрахунок у будівництві. Організація праці. Охорона природи
1. Планування і господарський розрахунок у будівництві
Застосування певних форм планування будівництва дає змогу будівельній організації забезпечити собі реальну господарську самостійність. Виробнича програма організації складається з державного замовлення на виконання певного обсягу робіт і робіт, які виконуватимуться за прямими (самостійними) господарчими угодами із замовниками. Кожна будівельна організація, наприклад трест, може самостійно складати свої плани на рік, квартал, місяць.
План капітального будівництва передбачає кількість об'єктів житлового, комунального, промислового і культурно-побутового призначення, які будуть введені у дію в поточному році, обсяги капітальних вкладень, будівельно-монтажних робіт тощо.
Усі підрядні будівельні організації на основі річного плану будівельних робіт складають оперативні квартальні І місячні плани. У ці плани включають ті показники, що безпосередньо стосуються робітничих бригад, майстрів, виконробів, які є основними виконавцями робіт на будівельному об'єкті. Планові завдання треба доводити до всіх виконавців робіт, а хід їх виконання повинен бути під постійним контролем адміністрації і громадських організацій. Обсяги робіт, що їх має виконати та чи інша організація, розподіляються на основі календарних графіків, які складають на рік з розбивкою по місяцях. У них зазначають конкретні обсяги робіт, які повинна виконувати будівельна організація щомісяця.
Велике значення має собівартість будівельно-монтажних робіт. Собівартість - це основний показник роботи будівельної організації, який визначається витратами в грошовій формі на виконання будівельних робіт. Собівартість складається з двох показників: прямих 5 додаткових витрат. Структура собівартості будівництва орієнтовно така (у процентах до загальної кошторисної вартості):
Матеріали і конструкції 55
Основна заробітна плата робітників 13
Експлуатація машин і механізмів 13
Додаткові витрати 15
Інші витрати 4
У прямі витрати включають видатки за матеріали, вантажні і транспортні роботи, видатки на паливо, електроенергію, воду, вартість експлуатації будівельних машин І механізмів, а також виплату заробітної плати робітникам.
Додаткові витрати складаються з видатків, пов'язаних з організацією управління будівництвом і технічного керівництва ним, побутового обслуговування робітників, витрати на соціальне страхування, охорону праці, техніку безпеки, протипожежні заходи тощо. Будівельна організація повинна також забезпечити виконання плану прибутків, тобто вона повинна бути рентабельною.
Рентабельність вимірюється сумою прибутку і рівнем рентабельності. Суму прибутку визначають як різницю між виручкою від здавання об'єкта і витратами будівельної організації на його будівництво. Якщо, наприклад, будівельна організація здала об'єкт і одержала виручку в сумі 850 тис. грош. од., а витрати її на цей об'єкт становили 820 тис. грош. од., то сума прибутку визначиться у 30 тис. грош. од. *. Щоб визначити рівень рентабельності, треба суму прибутку поділити на суму витрат і помножити на 100 %. У нашому прикладі рівень рентабельності становитиме:
Підвищення рентабельності е основним завданням колективів будівельних організацій. Рентабельність підвищується, якщо зменшуються витрати на будівництво. Щоб досягти цього, всі підрядні будівельні організації переведено на госпрозрахунок.
Госпрозрахунок - це такий метод планового керування будівельним виробництвом, при якому видатки на будівництво, тобто на виконання будівельно-монтажних робіт, перекриваються за рахунок власних ресурсів будівельної організації. Основне завдання госпрозрахунку полягає у виконанні плану будівельних робіт при найменших матеріальних, трудових і грошових затратах. Це завдання можна виконати лише за умови правильної організації робіт, підвищення продуктивності праці і економії будівельних матеріалів.
Знизити собівартість будівництва повинні намагатися всі ланки будівельної організації, у тому числі й будівельні бригади. У бригаді можна запровадити елементи госпрозрахунку, тобто перевести її на неповний госпрозрахунок. При цьому економією матеріалів і організацією роботи будівництва будуть займатись самі робітники. До елементів госпрозрахунку в бригаді належать: поліпшення якості робіт, зниження вартості робіт за рахунок економії будівельних матеріалів, раціонального використання техніки, збільшення міжремонтного періоду машин і механізмів тощо.
Найкращі умови для переходу на госпрозрахунок мають комплексні бригади, колективи яких переходять на госпрозрахунок за власним бажанням. Після згоди бригади перехід оформляють наказом по будівельній організації. Основним показником діяльності бригади є економія будівельних матеріалів. Тому до початку роботи бригада отримує наряд на весь обсяг робіт, в якому зазначено, що вона має виконати, і лімітну картку на матеріали. У лімітній картці записано повну кількість матеріалів, потрібних для виконання робіт. Після виконання робіт виконроб приймає роботу, встановлює її якість і разом з бригадою підраховує кількість витрачених матеріалів.
На підставі даних наряду-завдання, лімітної картки на матеріали та інших документів визначають господарську діяльність бригади за певний період роботи.
Перехід бригад на госпрозрахунок вносить значний вклад у зниження собівартості будівництва. Зменшенню собівартості будівництва сприяє також широке використання будівельною організацією раціоналізаторських пропозицій робітників та інженерно-технічних працівників. Застосування у практиці нових пристроїв і раціональних інструментів, нової технології виробництва і ефективних матеріалів дає значний економічний ефект. При цьому одержана економія коштів залишається у розпорядженні підрядної організації, що сприяє матеріальній зацікавленості її в поліпшенні методів виконання робіт.
2. Організація праці
В усіх ланках будівельного виробництва дедалі ширше впроваджується наукова організація праці (НОП). Підвищити продуктивність праці можна тільки за умови правильної її організації. НОП передбачає застосування передової технології, досконаліших пристроїв та інструментів, економії матеріалів, використання і впровадження у виробництво нових передових методів робіт, підвищення загальноосвітнього і технічного рівня робітників.
Для виконання більшості будівельних робіт (мулярських, штукатурних, малярних тощо) потрібна узгоджена робота кількох робітників, оскільки кожний будівельний процес поділяється на окремі операції. Наприклад, для фарбування приміщення треба підготувати поверхні, приготувати малярні суміші, подати їх на робочі місця, пофарбувати поверхні і у разі потреби оздобити їх. Якщо ці роботи виконуватиме один робітник, то йому доведеться витратити більше часу, ніж тоді, коли їх виконуватимуть поопераційне кілька робітників. Крім того, ці роботи повинні виконуватиробітники різних кваліфікацій: підносити матеріали - робітники 1 - II розрядів, підготовляти і фарбувати поверхні - НІ - IV розрядів; оздоблювати їх - IV - VI розрядів. Тому для виконання певного обсягу робіт робітників об'єднують у ланки. У складі ланки може бути кілька робітників різної кваліфікації. Робітники нижчої кваліфікації приготовляють малярні суміші, підносять матеріали і виконують найпростіші операції з підготовки поверхонь, а кваліфіковані - виконують окремі види робіт відповідно до їхньої кваліфікації. Така організація праці дає змогу кожному робітникові вдосконалювати свої навички, вчитись і підвищувати кваліфікацію.
Ланки робітників об'єднуються в бригади, які бувають спеціалізованими і комплексними.
До складу спеціалізованої бригади входять робітники тільки однієї спеціальності. Так комплектують бригади мулярів, штукатурів, теслярів, малярів тощо. Проте організація таких бригад на сучасному рівні будівництва не завжди виправдовує себе. Тому останнім часом роботи виконують комплексні бригади, до складу яких входять робітники різних професій. Наприклад, до складу комплексної бригади опоряджувальників можуть входити штукатури, маляри, теслярі, паркетники, а також робітники інших професій, що тісно пов'язані з роботою бригади і зацікавлені у кінцевому результаті її роботи (машиніст малярної станції, моторист, слюсар-електрик тощо). Це дало змогу підвищити колективну зацікавленість робітників, оскільки заробітну плату вони одержують за єдиним нарядом.
За якістю виконаних комплексними бригадами будівельних робіт слід встановити

 
 

Цікаве

Загрузка...