WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основні принципи організації і управління будівництвом - Реферат

Основні принципи організації і управління будівництвом - Реферат


Реферат
на тему:
Основні принципи організації і управління будівництвом
Будівництво - це одна з галузей матеріального виробництва, від розвитку якої залежить розвиток інших галузей виробництва, а також матеріальний добробут людей. На розвиток будівельного виробництва впливає правильна організація його, система управління, технічне оснащення, кваліфікація і стабільність кадрів та інші фактори.
Організаційно будівельні роботи можна виконувати двома способами: господарчим і підрядним.
При господарчому способі їх виконують силами і засобами певного підприємства або організації, які будують для себе. Кожне підприємство залежно від асигнувань, виділених на капітальне будівництво, організовує у себе невеличку будівельну організацію, купує необхідні машини, механізми і матеріали, наймає робітників будівельних спеціальностей, тобто підприємство створює для себе невелику будівельну базу. Після використання асигнувань і закінчення будівництва створена будівельна база ліквідується. Таким чином, господарчий спосіб не сприяє розвитку будівництва і його індустріалізації.
При підрядному способі будівельно-монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації. Постійно діюча будівельна організація, оснащена могутньою будівельною технікою, із сталими висококваліфікованими кадрами здатна оперативно і швидко будувати. Нині для виконання певних обсягів будівельних робіт підприємство (замовник) складає договір з будівельною організацією, яка виступає як підрядник. Підрядник, що має досвід організації будівельних робіт, значно швидше виконує роботи, ніж під час виконання їх господарчим способом.
Житлові, культурно-побутові і промислові будівлі споруджують різні будівельні організації. Контроль за діяльністю цих організацій, фінансування будівництва і його планування здійснюється через Державний комітет України у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) та територіальні управління будівництва при обласних і міських держадміністраціях.
Найвищим координаційним органом будівельників є Держкоммістобудування України, який координує і спрямовує роботу будівельних організацій. Він здійснює контроль за виконанням рішень уряду країни з питань будівництва, розробляє наукові проблеми, нормативні документи і технічні умови, контролює роботу проектних організацій, розглядає і затверджує типові проекти, спрямовує роботу на розвиток технічного прогресу в будівництві.
Виконання планів будівництва і строків проведення будівельних робіт багато в чому залежить від правильної організації управління, гнучкості й оперативності керування будівельними організаціями.
Останнім часом дрібні будівельні організації об'єднуються в укрупнені спеціалізовані будівельні трести й управління з одночасним скороченням адміністративно-управлінського персоналу. У великих містах країни організовано домобудівні комбінати, які об'єднують у собі функції заводу будівельної індустрії і будівельно-монтажної організації. Це дало змогу широко застосувати у будівництві механізацію, скоротити витрати на утримання адміністративно-управлінського апарату, підвищити продуктивність праці і знизити вартість будівельних робіт.
У великих містах будівництво ведуть головні будівельні управління, корпорації або холдінгові компанії, що створюються при міських радах (міській адміністрації), які керують будівництвом через територіальні загальнобудівельні і спеціальні будівельні трести та управління. На рис. 1 подано спрощену схему Державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд", яка дає уявлення про підпорядкованість різних будівельних організацій. Усі трести цієї компанії є акціонерними об'єднаннями.
Основними організаційними формами будівельних підприємств є трести й управління. Причому управління, що входить до складу тресту, є будівельною організацією, яка працює на господарському розрахунку і безпосередньо здійснює будівельно-монтажні роботи. Управлінню надається право самостійно складати договори Із замовниками і здавати їм закінчені об'єкти,
Будівельні трести, до складу яких входять будівельні, монтажні, обслуговуючі й інші організації, залежно від характеру роботи, бувають будівельні, спеціальні та будівельно-монтажні. Будівельний трест виконує загальнобудівельні роботи (земляні, мулярські, теслярські, покрівельні тощо) здебільшого в межах певного району або міста. Спеціалізований трест виконує спеціальні види будівельних робіт (монтаж санітарно-технічного устаткування: водопровід, каналізацію, опалення, підведення теплових мереж, каналізації тощо) на всіх будівельних об'єктах міста чи району. Будівельно-монтажний трест виконує загальнобудівельні й спеціальні роботи.
Рис. 1 Спрощена схема структури міських будівельних організацій
Будівельні роботи трести виконують через відповідні будівельні, спеціальні або будівельно-монтажні управління.
Виробничою діяльністю тресту або управління керує апарат, кількісний склад якого регламентується типовими штатами. У штатному розкладі тресту або управління вказується їхня структура, кількість штатних одиниць адміністративно-управлінського персоналу і місячний заробіток працівників. Керує кожною будівельною організацією за принципом єдиного керівництва управляючий (начальник). На рис. 2 подано схему організаційної структури будівельно-монтажного управління (БМУ). Перелік і назви відділів залежно від обсягу робіт і умов виробництва можуть змінюватися.
Роботами на будівельному майданчику (об'єкті) керує виконавець робіт (виконроб), який передає робітникам усі вказівки через майстра і бригадирів (рис. 3). Крім того, виконробу підпорядковані технік-нормувальник, господарський майстер, комірник і табельник.
Рис. 2. Орієнтовна схема організаційної структури будівельно-монтажного управління (БМУ)
Перехід будівельних організацій на повний господарський розрахунок (госпрозрахунок) і самофінансування потребує нових форм організації і управління будівництвом, при яких адміністративно-командні методи керівництва фактично втрачають силу. Замість них починають діяти економічні фактори: господарська самостійність підрядної організації, рентабельність її, матеріальні стимули і заохочення всіх працюючих в скороченні строків будівництва і підвищення його якості тощо.
Щоб стимулювати працю, застосовують такі форми її організації, як колективний і орендний підряди, організацію будівельних кооперативів, акціонерних товариств, концернів тощо.
Рис. 3. Схема структури будівельного об'єкта
При переході на колективний підряд будівельна організація отримує певну господарську самостійність, що дає їй змогу при підтримці всього колективу перейти на повний госпрозрахунок і самофінансування. При цьому всі питання господарської діяльності вирішуються з урахуванням колективного економічного інтересу всіх працюючих. Праця робітників, інженерне-технічних працівників і службовців при колективному підряді оплачується згідно з коефіцієнтом трудової участі (КТУ) кожного з них.Відповідне положення щодо застосування КТУ для різних категорій працюючих розробляють в цій самій організації і після обговорення і згоди трудового колективу застосовують на практиці.
Більш прогресивною формою господарської діяльності будівельної організації є оренда і орендний підряд.
У цьому разі будівельна організація стає повністю самостійною, а все майно її (машини, механізми, обладнання тощо) переходить у колективну власність працюючих. Прибуток орендної організації розподіляється за згодою колективу на оплату праці, розвиток виробництва, соціальні потреби тощо. Основні фонди й інші матеріальні цінності передаються в оренду колективу відповідної організації за договором строком на 5-50 років. У договорі зазначаються балансова вартість основних фондів й інших матеріальних цінностей, що передаються в оренду, строк оренди, суми орендної плати за використання обладнання, зобов'язання орендаря щодо виконання державних замовлень на будівництво та орендодавача щодо забезпечення орендної організації матеріалами, інструментами, запасними частинами та інші положення.
Надалі колектив орендної організації може викупити матеріальні цінності або одержати їх безкоштовно від держави і перетворитись на кооператив або акціонерне товариство. На відміну від орендної організації акціонерне товариство (або кооператив) повністю самостійне, що працює на повному госпрозрахунку і самофінансуванні. Воно саме вирішує напрямок своєї діяльності, форми і методи організації праці, структуру і форми управління своїх підрядних підрозділів, систему оплати праці членів товариства тощо. Кожен член товариства працює ініціативно, натхненно, оскільки він зацікавлений у результатах своєї праці.
Список використаної літератури
1. Белогуров В. П., Чмырь В. Д. Справочник молодого маляра.- М.- Высш. шк., 1984.- 176 с.
2. Белоусов Е. Д. Технология малярных робот.- М.: Высш. шк., 1980,- 240 с
3. Лебедев А. М. Справочник молодого штукатура.- М.: Высш. шк., 1984.- 155 с.
4. Поволоцкий Ю. А., Северинова Г. В. Индустриальное производство отделочных работ.- М.: Стройиздат, 1983.- 152-с.
5. Шепелев А М Штукатурные работы.-М.-. Высш. шк., 1983.- 143 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...