WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основи металознавства - Реферат

Основи металознавства - Реферат

використовують такі методи: макроаналіз, мікроаналіз, рентгеноструктурний аналіз, магнітна дефектоскопія, застосування радіоактивних ізотопів тощо.
1.9. Основи теорії сплавів.
Металевими сплавами називають речовини, які складаються не менше, як з двох компонентів і одним з них обов'язково повинен бути метал. Компонентами називаютьхімічні елементи або їх сполуки у складі сплаву. За кількістю компонентів сплави поділяють на подвійні, потрійні і т.д. Залежно від природи компонентів, з яких складається сплав, розрізняють:
1) сплав - механічна суміш компонентів;
2) сплав - необмежений твердий розчин компонентів;
3) сплав - обмежений твердий розчин компонентів;
4) сплав - хімічна сполука компонентів.
Механічні суміші неоднорідні, вони є найдрібнішою сумішшю кристалітів компонентів. Тверді розчини і хімічні сполуки однорідні. Перші можуть утворюватися при різному співвідношенні компонентів, а другі тільки при чітко визначеному ваговому співвідношенні компонентів, як будь-яка хімічна сполука.
У твердих розчинах атоми розчиненої речовини заміщають атоми розчинника у кристалічній решітці (рис. 7а) або проникають у неї (рис. 7б); хімічні сполуки утворюють нову відмінну кристалічну решітку. Після кристалізації сплаву утворюється або одна фаза (твердий розчин, хімічна сполука), або сплав, який містить суміш фаз.
Фазою називають однорідну частину системи, відділену від інших складових (фаз) поверхнею розподілу.
1.10. Діаграми стану подвійних сплавів.
Діаграма стану подвійних сплавів - це рисунок у площині, побудований у залежності між хімічним складом і температурою (від кімнатної до температури плавлення). Вони характеризують процеси кристалізації та структурної зміни різних сплавів і дають наочне уявлення про фази в будь-якому сплаві однієї системи. По діаграмі стану сплавів можна заздалегідь робити висновки про властивості всіх сплавів системи. Діаграма стану дає можливість вибирати температуру нагрівання сплаву при термічній обробці, обробці тиском, температуру нагрівання для лиття.
Діаграми стану будують по кривих охолодження, одержаних у результаті термічного аналізу.
Термічний аналіз зводиться до виявлення критичних точок при нагріванні та охолодженні металів і сплавів і, звичайно, супроводжується побудовою кривих у координатах температура-час. Якщо при охолодженні сплаву в ньому відбуваються фазові перетворення, які супроводжуються виділенням тепла, то на кривій появляються горизонтальні ділянки або зломи. Такі зломи і горизонтальні ділянки дають змогу визначити температуру перетворень.
Для подвійних сплавів існує чотири типи діаграм стану:
- діаграми стану механічних сумішей;
- діаграми стану з необмеженими твердими розчинами;
- діаграми стану з обмеженими твердими розчинами;
- діаграми стану з хімічними сполуками.
Розглянемо діаграму стану подвійних сплавів, компоненти яких у твердому стані утворюють механічні суміші.
Такого типу діаграму утворює сплав свинець-сурма. Для побудови даної діаграми побудуємо шість кривих охолодження для сплавів із вмістом сурми 5, 10, 13, 20, 40 і 80 % (рис. 8). На цих кривих охолодження ми бачимо по дві критичні точки (а, б, г, д, е) і тільки на одній кривій (в) для сплаву з 13 % одну критичну точку. Верхні критичні точки відповідають початку кристалізації, нижні - завершенню кристалізації.
Діаграму будують так: відкладають у масштабі по абсцисі точки за складом сплавів, приймаючи, що ліворуч буде чистий свинець, а праворуч - чиста сурма (рис. 9). По вертикалі розмітимо шкалу температури і відкладемо критичні температури зазначених сплавів. Свинець має температуру плавлення 600 0К, сурма - 903 0К. Сполучивши нижні критичні точки, маємо пряму ДВЕ, а сполучивши верхні точки - криву АВС.
Вище лінії АВС усі сплави перебувають у рідкому стані. Лінія АВС називається лінією ліквідус. Нижче від лінії ДВЕ усі сплави перебувають у твердому стані. Вона називається лінією солідус.
У точці В при вмісті 13 % , 87 % і при температурі 519 0К кристалізація свинцю та сурми відбувається одночасно; утворюється тонка механічна суміш кристалів свинцю і сурми (двох фаз). Ця суміш називається евтектикою. Евтектика - сплав з найменшою температурою плавлення. Сплави, які містять менш як 13 % , називаються доевтектичними, а які містять більше як 13 % - заевтектичними. Точку В називають евтектичною точкою.
Узагальнюючи викладене, можна зробити такі висновки:
- по лінії АВ починається випадання кристалів свинцю;
- в області АВД містяться кристали свинцю і рідкий розчин;
- по лінії ВД кристалізується весь маточний розчин евтектичного складу;
- нижче лінії ВД містяться тверді доевтектичні сплави, які складаються з кристалів свинцю та евтектики;
- по лінії ВС починається випадання кристалів сурми;
- в області СВЕ містяться кристали сурми і рідкий розчин;
- по лінії ВЕ кристалізується весь маточний розчин евтектичного складу, що залишається;
- нижче від лінії ВЕ містяться тверді заевтектичні сплави, які складаються з кристалів сурми та евтектики.
1.11. Зв'язок між діаграмами стану і властивостями сплавів.
У сплавах, які створюють одноманітні діаграми стану, властивості змінюються ідентично. Були розроблені спеціальні діаграми склад - властивість. Такі діаграми є цінним доповненням до діаграм стану сплавів, тому що вони для кожної системи характеризують зміну тієї або іншої властивості сплаву в залежності від складу.
На рис.10 у верхньому ряду зображені діаграми стану, у середньому - діаграма зміни твердості, у нижньому - діаграма зміни електропровідності.
У сплавах типу Рв-Sв (діаграма стану з механічними сумішами) властивості змінюються прямолінійно від одного компонент до іншого.
Крім твердості, міцності, електропровідності діаграми стану дають можливість визначити ливарні властивості, здатність піддаватися гарячій механічній обробці, обробці різанням та ін.
Величина перепаду температур між точками ліквідус і солідус визначає ступінь ліквації та можливої неоднорідності сплаву; евтектичні сплави мають кращі ливарні властивості та оброблюваність різанням; сплави - тверді розчини, які добре обробляються тиском.
побудовою кривих у координатах температура-час. Якщо при охолодженні сплаву в ньому відбуваються фазові перетворення, які супроводжуються виділенням тепла, то на кривій появляються горизонтальні ділянки або зломи. Такі зломи і горизонтальні ділянки дають змогу визначити температуру перетворень.
Для подвійних сплавів існує чотири типи діаграм стану:
- діаграми стану механічних сумішей;
- діаграми стану з необмеженими твердими розчинами;
- діаграми стану з обмеженими твердими розчинами;
- діаграми стану з хімічними

 
 

Цікаве

Загрузка...