WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Виробництво чорних і кольорових металів - Реферат

Виробництво чорних і кольорових металів - Реферат

газових включень.
2.5. Методи виробництва високоякісних сталей.
Для виробництва високоякісних сталей використовують конверторний і мартенівський способи виплавляння сталі у поєднанні з позапічним рафінуванням. Високоякісні сталі виплавляють в електропечах із чистих компонентів. Плавлення може проводитися у відкритих електропечах, вакуумних та інертній атмосфері.
2.6. Бездоменний процес виробництва сталей.
Бездоменний процес виробництва сталі полягає в одержанні з руди чистого заліза, а потім шляхом добавок до нього різних компонентів виплавляють різні вуглецеві та леговані сталі. Залізо з руд добувають шляхом відновлення його з оксидів за допомогою більш активних елементів (Н2, С2).
2.7. Порошкова металургія.
Технологічний процес виготовлення заготовок чи виробів шляхом порошкової металургії полягає в тому, що спочатку виготовляють порошки складових, потім старанно перемішують і суміш пресують під тиском від 100 до 420 МПа. Одержані у прес-формах напівфабрикати спікають при високих температурах до 1773 0К. У процесі спікання зв'язуючий метал розплавляється і зв'язує тверді частинки в одне ціле. Часто пресування і спікання суміщають (гаряче пресування).
2.5. Методи виробництва високоякісних сталей.
Для виробництва високоякісних сталей використовують конверторний і мартенівський способи виплавляння сталі у поєднанні з позапічним рафінуванням. Високоякісні сталі виплавляють в електропечах із чистих компонентів. Плавлення може проводитися у відкритих електропечах, вакуумних та інертній атмосфері.
2.6. Бездоменний процес виробництва сталей.
Бездоменний процес виробництва сталі полягає в одержанні з руди чистого заліза, а потім шляхом добавок до нього різних компонентів виплавляють різні вуглецеві та леговані сталі. Залізо з руд добувають шляхом відновлення його з оксидів за допомогою більш активних елементів (Н2, С2).
2.7. Порошкова металургія.
Технологічний процес виготовлення заготовок чи виробів шляхом порошкової металургії полягає в тому, що спочатку виготовляють порошки складових, потім старанно перемішують і суміш пресують під тиском від 100 до 420 МПа. Одержані у прес-формах напівфабрикати спікають при високих температурах до 1773 0К. У процесі спікання зв'язуючий метал розплавляється і зв'язує тверді частинки в одне ціле. Часто пресування і спікання суміщають (гаряче пресування).
3. Загальні відомості про виробництво міді та алюмінію.
3.1. Виробництво міді.
Мідь у природі знаходиться у самородному стані, сульфідних і окисних рудах. На сульфідні руди припадає близько 80 % усіх світових запасів. З них найпоширеніші: халькопірит (мідний колчедан) СuFеS2, халькозин Сu2S, борніт Сu3FеS3, ковелін СuS.
З окисних руд використовують малахіт СuСО3·Сu(ОН)2, куприт Сu2О, тонорит СuО, азурит 2СuСО3·Сu(ОН)2. Середній вміст міді в рудах не перевищує 3 %.
Технологічний процес плавлення міді складається з: одержання мідних концентратів (збагачена руда); одержання з мідних концентратів шляхом випалювання, мідного штейну; виплавляння з мідного штейну, шляхом продування його повітрям у спеціальних конверторах, чорнової міді; рафінування чорнової міді (вогневим і електролітичним способами).
3.2. Виробництво алюмінію.
Алюміній посідає перше місце серед металів щодо поширення у природі. Його вміст у земній корі становить 7,45 %.
Рудами алюмінію є: боксити, нефеліни, алуніти і каоліни.
Виробництво алюмінію складається із двох основних процесів: добування глинозему з руди та електролізу глинозему.
Глинозем одержують трьома способами: лужним, кислотним та електротермічним.
Найбільш поширений лужний спосіб (розроблений у Росії). За цим способом боксит після подрібнення і розмелювання вилуговують концентрованим розчином їдкого натру при температурі 523 0К і тиску 2500-3000 МПа. Електроліз глинозему проводять у розчині кріоліту (Nа3АlF6) у спеціальних електролізних ваннах. Дно ванни виложене з вуглецевих блоків і є катодом "-" . Температура електролізу підтримується приблизно 1200 0К. Рідкий алюміній нагромаджується на дні ванни і періодично (через1-2 доби) забирається з ванни.
Електролітичний алюміній піддають рафінуванню електролітичним способом або продуванням хлором.
При електролітичному рафінуванні чистота алюмінію досягає 99,999%.
3.2. Ливарне виробництво.
Ливарне виробництво - процес виготовлення фасонних відливок під час заповнення рідкими металами і сплавами спеціальних фасонних форм, в яких метал твердіє. Відливки бувають різної маси і досить складної форми. Лиття - це досить простий і дешевий технологічний процес. Для лиття придатні лише сплави з високими "ливарними" властивостями.
Найбільшу кількість відливок одержують з сірого чавуну - 70 %, із сталі до 20 %.
Література:
1. А.Е. Лейкін, Б.І. Родін. Матеріалознавство, "Вища школа". М., 1971.
2. Г.А. Глазов. Технологія металів та інших конструкційних матеріалів. "Машинобудування", Л., 1972.
3. О.К. Сучков. Технологія металів і конструкційні матеріали. "Металургія", М., 1972.
4. Г.П. Сальников. Технология машиностроения и конструкционные материалы. К., 1974.
5. В.І. Добровольський, М.Г. Чумак. Технологія металів та інших конструкційних матеріалів. "Вища школа", К., 1980.
6. С.І. Алаі., П.М. Григор'єв, А.Н. Ростовцев. Технологія конструкційних матеріалів. "Просвещение", М., 1980.
7. В.М. Нікіфоров. Технологія металів і конструкційні матеріали. "Вища школа", К., 1984.
8. Технология конструкционных материалов /под ред. Г.А.Прейса/ К.,1984.
9. С.І. Алаі. Практикум по машинознавству. "Просвещение", М., 1985.
10. Ю.М. Лахтин, Б.Н. Арзамасов. Химико-термическая обработка металов. М., 1985.
11. А.П. Гуляев. Металоведение. "Металлургия". М., 1986.
12. І.І. Новіков. Теорія термічної обробки металів. "Металургія".М., 1986.
13. Материаловедение /под. ред. Б.Н. Арзамасова/. М., 1986.
14. Під редакцією Ю.П. Солнцева. Машинознавство і технологія металів. "Металургія", М., 1988.
15. Б.І. Грессе. Керівництво по проведенню лабораторних робіт по технології металів і конструкційних матеріалів. "Вища школа", М., 1988.
16. Технология металлов и конструкционные материалы. Кузьмин Б.А., Авраменко Ю.Е., Кудрявцев М.А. М.,1988.
17. Під редакцією Б.А. Кузьмина. Технологія металів і конструкційні матеріали. "Машинобудування", М., 1989.
18. М.Е. Дриц, М.А. Москалёв. Технология конструкционных материалов и материаловедение. "Высшая школа". М., 1989.
19. Технология конструкционных материалов/Волчок И.П., Плескач В.М., Аверченко П.А и др./Под ред. Волчок И.П., "Вища школа", К.,1990.
20. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: Учебник для высших технических учебных заведений.-3-е изд., перераб. И доп.,"Машиностроение", М., 1990.
21. І.Й. Бочар Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Тернопіль, 2002.
22.В.М. Мартин, І.Й. Бочар. Основи матеріалознавства і технологія конструкційних матеріалів. Тернопіль, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...