WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Механічні передачі - Реферат

Механічні передачі - Реферат

методу обкатки. Кут нахилу зуба ? в середині ширини зубчатого вінця вибирають , враховуючи плавність зачеплення. Рекомендується приймати ? = 35?.
Спряжені колеса з коловим зубом мають різне направлення ліній зубів - праве і ліве, якщо дивитись зі сторони вершини конуса. Шестерні виконують з правим зубом, колеса - з лівим.
В конічних передачах шестерня розміщується консольно , при цьому внаслідок меншої жорсткості консольного вала і деформації підшипників ( особливо шарикових) збільшується нерівномірність розподілу навантаження по довжині зуба. З цієї причини конічні колеса в порівнянні з циліндричними працюють з більшим шумом. Підшипники вала шестерні розміщуються в стакані для забезпечення можливості осьового регулювання зачеплення коліс при зборці.
Для конічної прямозубої передачі рекомендується u = 2...3; при колесах з коловими зубами можливі більш високі значення u (найбільше значення 6,3).
Геометрія зачеплення коліс. Аналогами початкових та розділюючих циліндрів циліндричних зубчастих передач в конічних передачах є початкові та розділюючі конуси. При обертанні коліс початкові конуси котяться один по одному без ковзання. В конічних передачах кутова корекція не використовується , тому початкові і розділюючі конуси завжди співпадають.
Кути розділюючих конусів позначають відповідно
Кут між осями ? = ?1 + ?2
Евольвентні зуби конічного колеса профілюють на розгортці додаткового конуса, образуюча якого перпендикулярна до образуючої розділюючого конуса. Додаткові конуси можна побудувати для зовнішнього, середнього та внутрішнього січень конічного колеса. Ширина вінця зубчастого колеса b обмежена двома додатковими конусами - зовнішнім та внутрішнім.
Зуби конічних коліс в залежності від змін розмірів січень по довжині виконуються трьома формами:
Форма 1. - пропорційно понижуючі зуби. Вершини конусів розділяючого і впадин співпадають. Використовується для прямих зубів , а також для кругових зубів
Форма 2 - понижуючі зуби .Вершини конусів розділюючого і впадин співпадають. По формі 2 зуби отримують обробкою впадин за один прохід , що підвищує продуктивність при нарізанні зубчастих коліс. Використовується в масовому виробництві.
Форма 3. - рівновисокі зуби, твірні конусів розділяючого, впадин та вершин паралельні. Висота зубів постійна по всій довжині. Використовується для колових зубів.
Основні геометричні співвідношення. Як відомо, модуль зубів представляє собою відношення розділюючого діаметра до числа зубів колеса, але для розділюючого конуса конічного зубчастого колеса цих діаметрів , а значить , і модулів безмежна кількість. При різних по довжині зуба модулях висота зуба також величина перемінна. Для зручності вимірювання розміри конічних коліс прийнято оприділяти по зовнішньому торцеві зуба, одержаного зовнішнім додатковим конусом.
Максимальний модуль зубів - зовнішній коловий модуль - одержується по зовнішньому торцеві колеса. Він позначається: me - для прямозубих коліс та m te - для коліс з коловими зубами.
Еквівалентне колесо. Для прямозубої передачі профілі зубів конічного колеса на розгортці додаткового конуса досить близькі до профілів зубів еквівалентного циліндричного прямозубого колеса, розділююче коло якого одержане розгорткою додаткового конуса на площину. Доповнивши розгортку до полного кола, одержимо еквівалентне циліндричне колесо з числом зубів Zv.
Для передачі з коловими зубами профілі зубів конічного колеса в нормальному січенні близькі до профілів зубів еквівалентного циліндричного прямозубого колеса з числом зубів Zv, які одержали двійним приведенням : конічного колеса до циліндричного і кругового зуба до прямого зуба .
Сили зачеплення. Сили в конічній передачі одержують по розмірам середніх січень зубів, в яких лежить точка прикладення сили Fn, яка діє перпендикулярно поверхні зуба. Силу Fn розкладають на складаючі сили Ft Fr Fa
В прямозубій передачі :
Радиальна сила на шестерні Fr = Ft tg tg? ?cos ?1
Сили но колесі відповідно дорівнюють Fa1 =Fr2 Fa2=Fr1
17. Загальні відомості про планетарні зубчасті передачі
Планетарними називають передачі, які мають зубчасті колеса з пересувними осями. Найбільш розповсюджена найпростіша однорядна планетарна передача складається із центрального колеса з зовнішніми зубами, нерухомого центрального (корончатого) колеса з внутрішніми зубами і водила, на якому закріплені осі планетарних коліс або сателітів.
Сателіти обкатуються по центральним колесам і обертаються навколо своїх осей, тобто роблять рух, подібний до руху планет. Водило разом з сателітами обертається навколо центральної осі.
При нерухомому колесі рух передається від колеса до водила або навпаки.
Якщо в планетарній передачі зробити рухомими всі ланки, тобто обидва колеса і водило, то таку передачу називають диференціалом. За допомогою диференціала один рух можна розкласти на два або два скласти в один. Наприклад, рух від колеса можна передавати одночасно колесу і водилу або від коліс - водилу і т.п.
В планетарних передачах використовують не тільки циліндричні, але й конічні колеса. Зуби можуть бути і прямі , і косі.
Переваги.
1. Малі габарити і маса (передача вписується в розміри корончатого колеса). Це пояснюється тим, що потужність передається по декілька потоках , чисельно рівним числу сателітів, тому навантаження на зуби в кожному зачепленні зменшується де-кілька разів.
2. Зручні при компонуванні машин за рахунок соосності ведучих та ведомих валів.
3. Працюють з меншим шумом, ніж у звичайних зубчастих передачах , що пов"язано з меншими розмірами коліс і замиканням сил в механізмі. При семитричному розміщенні сателітів сили в передачі взаємно врівноважуються.
4. Малі навантаження на опори, що спрощує конструкцію опор та знижує втрати в них.
5. Планетарний принцип передачі руху дозволяє одержати великі передаточні числа при невеликій кількості зубчастих коліс та малих габаритах.
Недоліки.
1. Підвищення вимог до точності виготовлення та монтажа передачі.
2. Зниження к.к.д. передачі з збільшенням передаточного числа.
Планетарну передачу використовують як
а) редуктор в силових передачах і приладах;
б) коробку переміни передач, передаточне число в якій змінюється за рахунок почергового торможення різних ланок (наприклад, водила або одного з коліс);
в) диференціал в автомобілях , тракторах, верстатах, приладах.
Особливо ефективно використовування планетарних передач, які сумісні з електродвигуном.
Передаточне число планетарних передач. При визначенні передаточного числа планетарної передачі використовують метод зупинки водила (метод Вілліса). По цьому методу всій планетарній передачі подумки повідомляється додаткове обертання з кутовою швидкістю водила ?н, але у зворотньому напрямку. При цьому водило ніби-то зупиняється, а закріплене колесо звільняється. Одержуєтьсятак називаємий зворотній механізм, який уявляє собою непланетарну передачу, в якій геометричні осі всіх коліс

 
 

Цікаве

Загрузка...