WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Механічні передачі - Реферат

Механічні передачі - Реферат

[ ? ]н із отриманих для шестерні та колеса.
Виняток складають зубчаті передачі з непрямими зубами при різності середніх міцностей робочих поверхонь зубів шестерні та колеса
Допустимі напруження згину [?]F. Допустимі напруження згину для розрахунку на міцність при довготривалій роботі
[?]F = KFL [?]F 0
де [?]F 0 - допустиме напруження згину, яке відповідає границі згинної витривалості при числі циклів напружень NF0 = 4 ·10 для всіх сталей.
KFL - коефіциент довготривалості. При міцності H350 НВ
Визначають по формулі. KFL = ?NF0/N>1
Для довготривало працюючих передач. Для реверсивних передач[?]FL зменшують на 20%.
10. Загальні відомості про циліндричні прямозубі передачі
В прямозубій передачі зуби входять в зачеплення зразу по всій довжині. Через неточність виготовлення передачі і її зносу процес виходу однієї пари зубів із зачеплення і початок зачеплення іншої пари супроводжується ударами і шумом, сила яких зростає із збільшенням колової швидкості коліс. Прямозубі передачі використовують при невисоких та середніх колових швидкостях; відкриті передачі, як правило, роблять прямозубими.
Згідно основної теореми зачеплення для понижуючих передач передаточне число u = ?1/ ?2 = d2/d1 = z2/z1
Для пари циліндричних зубчатих коліс рекомендується u 1 мм стандартизований. В курсі "Деталі машин" вивчають основи такого розрахунку. При цьому вводять деякі спрощення, які мало впливають на результати для більшості випадків практики. В розрахунках використовують багато різних коефіцієнтів. Коефіцієнти, загальні для розрахунку на контактну міцність та згин, позначають буквою К, спеціальні коефіцієнти для розрахунку на контактну міцність - буквою Z, на згин - буквою Y.
Закриті передачі розраховують на попередження викришування робочих поверхонь зубів і їх поламки (згину). Розміри передачі визначають розрахунком на контактну міцність, а розрахунок зубів несе перевірочний характер з ціллю визначення мінімально можливого значення модуля.
Відкриті зубчасті передачі розраховують на контактну міцність з послідуючою перевіркою зубів на згин з розрахунком їх зносу.
Розрахунок на контактну міцність. Контактна міцність зубів являється основним критерієм працеспроможності більшості зубчастих передач. При виведенні розрахункової формули на контактну міцність розглядають доторкання зубів в полюсі, де відбувається однопарне зачеплення і виникає викришування; при цьому контакт зубів розглядають як контакт двох циліндрів з радіусами, які рівні радіусам евольвент в полюсі зачеплення ? 1 і ? 2.
Найбільш контактну напругу в зоні зачеплення визначають по формулі Герца:
[?] = ? Епр/2? ( 1- ?? ) · q / ?пр
Де q - нормальне навантаження на одиницю довжини контактної лінії зуба : для прямозубих коліс довжина контактних ліній дорівнює ширині вінця колеса b2.
Коефіциент ширини вінця колеса ?a = b2 / a ?
При розрахунку циліндричних передач значення ? a надають
Розположення шестерні відносно опор.......................
Симетричне.........................................................0,4...0,5
Несиметричне....................................................0,25...0,4
Консольне..........................................................0,2...0,25
Найбільші значення ? - для передач з міцністю зубів колеса Н<340НВ2.
Ширину вінця шестерні b 1 виконують на 2...4 мм більше розрахункової, враховуючи можливе осьове зміщення зубчастих коліс через неточність зборки. Ця умова важлива при приробці зубів, колі більш міцна шестерня перекриває по ширині більш м'яке колесо.
Коефіцієнт нерівномірності навантаження по довжині зуба. Внаслідок пружних деформацій валів, корпусів, самих зубчастих коліс, зносу підшипників, неточностей виготовлення та зборки спряжені зубчасті колеса перекошуються відносно один одного, викликаючи нерівномірний розподіл навантаження по довжині зуба. Вплив перекосу зубів зростає із збільшенням ширини вінця b2, тому значення останньої обмежують.
Вприроблюючих передачах, в яких міцність матеріалу хоча б одного колеса Н<350НВ, а кругова швидкість v 15 м/с приробка зубів різко погіршується, так як між зубами з'являється стійкий масляний слой, який захищає їх від зносу.
Вплив нерівномірного розподілу навантаження по довжині зуба при розрахунку на контактну міцність зубів враховується коефіциентом Кн?.
Для прироблюючих коліс Кн? = 1,0.
Для неприроблюючих коліс числове значення Кн? приймають за формулою в залежності від коефіцієнту.
?d= b2/b1 = 0,5 ?a (u + 1)
Коефіцієнт динамічного навантаження Кнv. При роботі зубчастих передач в результаті неточностей виготовлення і зборки, а також деформації зубів виникають додаткові динамічні навантаження, вплив яких при розрахунку на контактну міцність зубів враховується коефіцієнтом Кнv.
Для прямозубої передачі при v< 5 м/с рекомендується:
Кнv = 1,2 - при міцності зубів колеса Н350 НВ.
Числові коефіцієнти справедливі тільки для пари стальних зубчастих коліс, причому в них скриті конкретні одиниці. При переході до інших матеріалів або інших одиниць числові коефіцієнти необхідно перераховувати.
Контактна міцність зубів коліс залежить від матеріалу та габаритних розмірів передачі та не залежить від модуля та числа зубів поокремо.
Розрахунок на згин. Одним із основних критеріїв працеспроможності зубчастих передач являється міцність зубів на згин. При виводі розрахункової формули приймають допущення:
1. Зуб розглядають як консольну балку, яка навантажена зосередженою слою Fn, прикладеною до зуба в його вершині. Ця сила, яка діє під кутом до осі зуба , викликає в його січеннях напругу згину та стиснення. Силу Fn переносять по лінії зачеплення до осі зуба и одержану точку О приймають за вершину параболи, яка оприділяє контур балки рівного опору згину. Точки А і В касання гілок параболи і профіля зуба визначають положення небезпечного січення зуба на згин.
2. Сила тертя в зачепленні і стискаюча дія сили Fn мало впливає на напругу и тому не враховується.
При цих допущеннях найбільша напруга згину в небезпечному січенні ножки зуба АВ,
Де Wx= bs?/6 - осьовий момент опору небезпечного січення ножки зуба;
Кt - теоретичний коефіцієнт концентрації напружень
Плече згину l та товщину зуба s в небезпечному січенні визначають через модуль зубів l = ?m, s = ?m де ? і ? - коефіцієнти враховуючі форму зуба.
Врахувавши нерівномірність розподілу навантаження по довжині зуба поправочним коефіцієнтом Kf? та додаткові динамічні навантаження в зачепленні з коефіцієнтом Kf? одержуємо формулу для перевірочного розрахунку прямозубих передач
[?] = YF· Ft / Kf?
Де b = b2 - ширина вінця (ободу) колеса; Кfv - коефіцієнт динамічного навантаження;
Для прямозубих передач при v<5 м/с:
Кfv = 1,4 при міцності зубів колеса Н350НВ;
Кf? - коефіцієнт нерівномірності навантаження по довжині зуба: для прироблюючих колісКf?=1,0, для неприроблюючих коліс коефіцієнт приймають в залежності від коефіцієнта

 
 

Цікаве

Загрузка...