WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Механічні передачі - Реферат

Механічні передачі - Реферат

ножки зуба. Ділильний окіл розсікає зуб на головку ha і ніжку hf . для створення радіального зазору с ( див. Рис. 9)
hf = ha + с
Довжина активної лінії зачеплення. При обертанні зубчастих коліс точка зачеплення S пари зубів переміщається по лінії зачеплення НН. Зачеплення профілів починається в точці S ?пересічення лінії зачеплення з околом вершин колеса и закінчується в точці S ??????? ?пересічення лінії зачеплення з околом вершин шестерні. Відрізок S ? S ??????? ? лінії зачеплення називається довжиною активної лінії зачеплення.
Ковзання при взаємодії зубів. При роботі коліс зачеплення двох зубів проходить по робочих участках профілів ВПС, які визначаються графічно шляхом переносу кінцевих точок S ??????? і S ??????? ? лінії зачеплення на профілі зубів.
В процесі зачеплення робочі відрізки профілів зубів одночасно доторкаються і ковзають один по одному.
Точки профілів головок мають більші дотичні швидкості, ніж точки ніжок, внаслідок чого поверхні головок являються випереджувальними. Більшому зносу підлягає ніжка, меншому - головка, що призводить до викривлення профіля. Це є недоліком евольвентного зачеплення.
Вплив числа зубів на форму і міцність зуба. Для зменшення габаритів зубчастої передачі використовують колеса з малою кількістю зубів. Зміна кількості зубів призводить до зміни форми зуба. Із зменшенням Z збільшується кривизна евольвентного профіля, а товщина зуба біля основи і біля вершини зменшується.
При подальшому зменшенні Z нижче допустимого з являється підріз ніжки зуба ріжучою кромкою інструмента, в результаті чого міцність зуба різко зменшується. Щоб виключити підріз ніжки при малому Z , необхідно інструментальній рейці повідомити зміщення xm, при якому вершина її зуба вийде з зачеплення з зубом в точці S і евольвента профіля вийде повною.
Зуб буде окресленний пологою частиною евольвенти того ж основного кола r b . Величина xm називається абсолютним зміщенням рейки. Х- відносне зміщення рейки або коофіцієнт зміщення.
ПН = П S sin? = ОПsin??
4. Поняття про зубчасте зачеплення зі зміщенням
Корегуванням називається покращення профіля зуба шляхом його окреслення другим участком тієї ж самої евольвенти порівняно з нормальним зачепленням.
Корегування застосовується:
А ) для усунення підрізання зубів шестерні при zБ ) для підвищення згінної міцності зубів, що досягається збільшенням їх товщини;
В ) для підвищення контактної міцності, що досягається збільшенням радіусу кривизни в полюсі зачеплення;
Г ) для одержання заданої міжосьової відстані.
Корегування здійснюється зміщенням інструментальної рейки на величину xm. Додатним називається зміщення рейки від центра колеса, від ємним - до центру.
При додатньому зміщенні збільшується товщина зуба у основи. Діаметр вершин зростає. Профіль зуба переходить на участок евольвенти, більш віддаленої від основи кола, що приводить до збільшення радіуса кривизни.
При від'ємному зміщенні рейки проходить зворотнє явище.
При висотній корекції шестерню виготовляють з додатнім коефіцієнтом зміщення x1, а колесо з від'ємним. Сумарний коефіцієнт зміщення x = x1 + x2 = 0. Висотна корекція застосовується при більшому передаточному числі, коли потрібно зробити зуби шестерні і колеса рівноміцними на згин.
Кутова корекція являється загальним випадком коригування, при якому сумарний коефіцієнт зміщення не дорівнює нулю. Для правильного зачеплення необхідно збільшити міжосьову віддаль. При збільшенні а? збільшується кут зачеплення ??, тому така корекція називається кутовою. Кутова корекція дає великі можливості впливу на різні параметри зачеплення, тому часто використовується.
5. Точність зубчастих передач
При виготовленні зубчастих передач виникають похибки, які виражаються в відхиленнях кроку, соосності коліс, теоретичного профілю зубів, міжосьової відстанні та ін. Всі ці похибки приводять до збільшеного шуму під час роботи та передчасному зносу передачі.
Точність зубчастих передач регламентується стандартами, в яких передбачено 12 степенів точності з позначенням степенів в порядку зменшення точності. Найбільше розповсюдження мають 6, 7, 8, 9-а степені точності. 6 степінь - високоточні передачі, 9 - тихохідні передачі пониженої точності.
6. Змащування і к.кд. зубчастих передач
Змащування. В процесі зачеплення зубів в наслідок тертя проходить нагрів передачі, зношення зубів, зниження к.к.д..
Щоб забезпечити роботоздатність передачі в зачеплення коліс підводять змащувальний матеріал, який знижує контактні напруження, зменшує втрати на тертя, захищає зуби від стирання і корозії, виносить продукти зносу, зменшує силу удару і покращує відвід тепла.
Для тихохідних передач використовують картерне змащування. При цьому вінці одного або двох коліс погруженні в ванну з маслом герметичного корпусу (картера). При високих швидкостях коліс застосовують циркуляційне змащування. Мастило примусово подається в зону зачеплення, стікає в збірник, фільтрується, охолоджується і знову подається в зону зачеплення. Сорт мастила вибирають в залежності від кутових швидкостей і контактного напруження зубів. Частіше всього використовують індустріальне та турбінне мастило.
К.к.д. зубчастих передач. Втрати потужності в зубчастих передачах складаються з втрат на тертя в зачепленні, на тертя в підшипниках і гідравлічних втрат. Втрати в зачепленні складають головну частину втрат передачі. Вони залежать від точності виготовлення, способу змазки, шорткості робочих поверхонь, властивостей змащувальних матеріалів і числа зубів. Втрачена потужність переходить в теплоту.
Втрачена потужність в передачі переходить в теплоту , яка при недостатньому охолодженні може викликати перегрів передачі. Тепловий розрахунок ведеться аналогічно розрахунку черв'ячних передач.
7. Матеріали зубчастих коліс
Вибір матеріала зубчатих коліс залежить від призначення передачі та умов її роботи. В якості матеріалів коліс використовують сталі, чавуни та пластмаси.
Сталі. Основними матеріалами для зубчастих коліс є термічно оброблені сталі. В залежності від міцності стальні зубчасті колеса поділяються на дві групи.
Перша група - колеса з міцністю поверхней зубів Н350 НВ. Висока міцність робочих поверхонь зубів досягається об'ємним та поверхневим загартуванням .Ці види термообробки дозволяють в декілька разів підвищити навантажену спроможність передачі в порівнянні з покращеними сталями.
Зуби коліс з міцністю поверхней Н>350 НВ не прироблюються. Для неприроблених зубчастих передач забезпечувати різність міцності зубів шестерні та колеса не вимагається.
Поверхневе загартування зубів з нагріванням струмами високої частоти (с.в.ч.) бажано для шестерень з модулем m>2 мм, які працюють з покращеними колесами через добру приробку зубів. При малих модулях дрібний зуб загартовується наскрізь, що робить його крихким і супроводжується коробленням. Для загартування с.в.ч.використовують сталі 45,40Х,40ХН,35ХМ.
Цементацію

 
 

Цікаве

Загрузка...