WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Механічні передачі - Реферат

Механічні передачі - Реферат

а?.
Утворення циліндричного зубчатого колеса. Реальні зубчаcті колеса характеризуються шириною зубчатого вінця. В зачеплені беруть участь не профілі, а поверхні зубів, значить, дотику плоских профілів в точці відповідає дотику поверхонь по лінії контакту. Основним околам коліс відповідають основні циліндри коліс, початковим околам-початкові циліндри, околам вершин - циліндри вершин.
Основи нарізання зубів методом обкатки. Рейка представляє собою випадок зубчастого колеса, в якому число зубів перетворюється в безкінченість, при цьому початковий окіл колеса перетворюється в пряму лінію, яка називається початковою прямою. При роботі реєчної передачі початкова пряма рейки перекочується без ковзання по початковому околу колеса. Згідно третій властивості евольвенти профіль зуба рейки прямобічний, трапецевидкої форми з кутом загострення 2??.
Зачеплення евольвентного зубчатого колеса з рейкою положено в основу нарізання зубчастих коліс методом обкатки, при цьому рейка використовується в якості ріжучого інструменту. Щоб прямолінійна ріжуча
кромка зуба інструментальної рейки могла обробити профіль зуба, потрібно її положення по відношенню до зуба увесь час змінювати. Такий рух називається рухом обкатки, а процес нарізання зуба - нарізання методом обкатки.
В процесі нарізання заготовка обертається навколо своєї осі, а інструментальна рейка здійснює зворотньо-поступальний рух паралельно осі заготовки по принципу довбяка і поступальний рух паралельно дотичній до ободу заготовки. Початковий окіл колеса, що нарізається ділиться кроком рейки на z рівних частин, завдяки чому він отримав назву ділильний окіл. На ділильному околі крок р і кут зачеплення ?? колеса, що нарізається рівні кроку і куту профіля інструментальної рейки.
При збільшенні до безкінченості числа зубів нормального (некорегованого) колеса отримується основна рейка, профіль якої відповідає вихідному контуру. Вихідний контур характеризується кутом профіля ? =20?.
Вихідний контур інструментальної рейки відрізняється від контуру основної рейки збільшеною на радіальний зазор с висотою головки зуба, необхідною для утворення більшої глибини впадини, що забезпечує радіалбний зазор с в зачеплені спряжених коліс. Лишня висота зуба рейкі не бере участі вформуванні евольвентної частини профіля зуба.
Виготовлення зубчастих коліс. Заготовки зубчсатих коліс отримують литтям, ковкою або різанням. Зуби коліс виготовляють накатуванням, нарізанням, рідше литтям.
Накатування зубів. Приміняється в масовому виробництві. Попереднє формоутворення зубів циліндричних і конічних коліс проводиться горячим накатуванням. Вінець стальної заготовки нагрівають токами високої частоти до температури ~ 1200?С, а потім обкатують між колесами-обкатниками. При цьому на вінці видавлюються зуби. Для отримання коліс більш високої точності проводять слідом ідучу механічну обробку зубів або холодне накатування - калібровку.
Холодне накатування зубів приміняється при модулі до 1 мм.
Нарізання зубів. Існує два методи нарізання зубів: копірування і обкатка. Метод копірування заключається в прорізанні впадин між зубами модульними фрезами: дисковими або пальцевими. Після прорізання впадини заготовку повертають на крок зачеплення. Профіль впадини представляє собою копію профіля ріжучої кромки фрези. Метод копірування - неточний, використовується в основному в ремонтному ділі.
Нарізання зубів методом обкатки основано на відтворенні зачеплення зубчастої пари, одним з елементів якої є ріжучий інструмент - черв'ячна фреза, довбяк або реєчний довбяк - гребінка. Черв'ячна фреза має в осьовому січенні форму інструментальної рейки. При нарізанні зубів заготовка і фреза обертаються навколо своїх осей, забезпечуючи безперервність процесу.
Нарізання зубів черв'ячними фрезами широко використовують для виготовлення циліндричних коліс з зовнішнім розміщенням зубів. Для нарізання коліс з внутрішнім розміщенням зубів приміняють довбяки. Гребінками нарізають прямозубі і косозубі колеса з великим модулем зачеплення.
Нарізання зубів конічних коліс методом обкатки проводять струганням, фрезеруванням, інструментом з прямобічним профілем або різцовими головками.
Зуби точних коліс після нарізання підлягають обробці шевінгуванням, шліфуванням, притиркою або обкаткою.
Шевінгування приміняють для тонкої обробки некалених коліс. Виконують інструментом - шевером, який має вид зубчастого колеса з вузькими канавками на поверхні зубів. Обертаючись в зачепленні колесом, шевер знімає ріжучими кромками канавок волосоподібні стружки з зубів колеса.
Шліфування використовують для обробки калених зубів. Виконують шліфувальними кругами способом копірування або обкатки.
Притирку виконують для обробки калених зубів. Виконують притіром - чавунним, точно виготовленим колесом з використанням притірочних абразивних паст.
Обкатка приміняється для зглажування шорсткості на поверхні незакалених коліс. На протязі 1 - 2 хв. зубчате колесо обкатують під навантаженням з еталонним колесом великої твердості.
3. Основні елементи і характеристики евольвентного зачеплення
Початкові околи. Проведемо з центрів О1 і О2 через полюс П два окола, які в процесі зачеплення перекочуються один по другому без ковзання. Ці околи називають початковими. При зміні міжосьової відстані а? міняються і діаметри d? околів шестерні і колеса. Відповідно, в парі зубчастих коліс може бути багато початкових околів. У окремо взятогоколеса початкового окола не існує.
Ділильний окіл. Окіл на якому крок р і кут ?? відповідно рівні кроку і куту профіля ?. інструментальної рейки, називається ділильним. Цей окіл належить окремо взятому колесу.
Ділильні околи співпадають з початковими, якщо міжосьова відстань пари коліс рівна сумі радіусів початкових околів.
а? = d1/2 + d2/2 = d1 (u + 1) /2
Коловий крок p. Відстань між одноіменними сторонами двох сусідніх зубів, взята по дузі ділильного кола , називається коловим кроком зубів по ділильному колу.
Основний крок рb вимірюють по основному околу. На основі другої і четвертої властивостей евольвенти відстань по нормалі між одноіменними сторонами двох сусідніх зубів рівна кроку рб. (рис. 8)
З трикутника О2ВП діаметр основного околу db2 = 2r b2 = d2 cos ??, звідки
Pb = p cos ??
Кругова товщина зуба st и кругова ширина впадини еt по дузі ділильного окола нормального колеса теоретично рівні. Однак при виготовлені коліс на теоретичний розмір st назначають таке розміщення допуску , при якому зуб виходить тоншим, внаслідок чого гарантується боковий зазор J , необхідний для нормального зачеплення.
Коловий модуль зубів З визначення кроку виходить, що довжина ділильного кола зубчатого колеса ?d = pz, d = pz/?
Для зручності розрахунків і вимірів в якості основного розрахункового параметру прийнято раціональне число p/?, яке називають модулем m і вимірюють в міліметрах.
Модуль являється основною характеристикою зубів ірегламентується стандартом.
Висота головки і

 
 

Цікаве

Загрузка...