WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Механічні передачі - Реферат

Механічні передачі - Реферат


Реферат на тему:
Механічні передачі
ПЛАН
1. Основні відомості про зубчасті передачі.
2. Основи теорії зубчастого зачеплення.
3. Основні елементи і характеристики евольвентного зачеплення.
4. Поняття про зубчасте зчеплення зі зміщенням.
5. Точність зубчастих передач.
6. Змащування і ККД зубчастих передач.
7. Матеріали зубчастих коліс.
8. Види руйнування зубів та критерії працездатності зубчастих передач.
9. Допустимі навантаження.
10. Загальні відомості про циліндричні прямозубі передачі.
11. Загальні відомості про розрахунок на міцність циліндричних евольвентних зубчастих передач.
12. Загальна відомості про циліндричні косозубі передачі.
13. Шервонні циліндричні передачі.
14. Зубчасті передачі з зачепленням М. Л. Новикова.
15. Загальні відомості про конічні зубчасті передачі.
16. Конструкції зубчастих коліс.
17. Загальні відомості про планетарні зубчасті передачі.
18. Різновиди планетарних передач.
19. Загальні відомості про хвильові зубчасті передачі.
20. Загальні відомості про передачу гвинт-гайка.
21. Загальні відомості про черв'ячні передачі.
22. Класифікація черв'ячних передач.
23. Нарізання черв'яків та черв'ячних коліс.
24. Швидкість ковзання в передачі. Передаточне число.
25. Сили в зачепленні.
26. Матеріали черв'ячної пари.
27. Види руйнувань зубів черв'ячної коліс.
28. Допустимі навантаження для матеріалів вінців черв'ячних коліс.
29. Розрахунок на міцність черв'ячних передач.
30. ККД черв'ячних передач.
31. Тепловий розрахунок.
32. Конструктивні елементи черв'ячної передачі.
1. Основні відомості про зубчасті передачі
В зубчастій передачі рух передається за допомогою пари зубчастих коліс. Менше зубчасте колесо прийнято називати шестернею, а більше -колесом. Зубчасті передачі - самий розповсюджений вид передач, так як надійно можуть передавати потужності від долі до десятків тисяч кіловат.
Переваги. 1. Висока надійність роботи в широкому діапазоні нагрузок і швидкостей. 2. Малі габарити. 3. Довговічність. 4. Високий к.к.д. 5. Порівняно малі нагрузки на вали і підшипники. 6. Постійність передаточного числа. 7. Простота обслуговування.
Недоліки. 1. Відносно високі потреби до точності виготовлення та монтажу. 2 . Шум при великих швидкостях.
Класифікація. В залежності від взаємного розміщення геометричних осей валів зубчасті колеса бувають: циліндричні - при паралельних осях, конічні - при осях, що перетинаються, гвинтові - при схрещуваних осях.
Для перетворення обертового руху в поступальний і навпаки, приміняють реєчну передачу, яка являється частковим випадком циліндричної зубчастої передачі.
В залежності від розміщення зубів на ободі коліс, розрізняють передачі прямозубі, косозубі, шевронні, з круговими зубами.
В залежності від форми і профіля зуба, передачі бувають: евольвентні, із зачепленням Новікова, циклоідальні.
В 1954р. Новіков запропонував принципіально нове зачеплення, в якому профіль зуба окреслений дугами околів.
В залежності від взаємного розміщення коліс зубчасті передачі бувають зовнішнього і внутрішнього зачеплення.
В залежності від конструктивного виконання розрізняють відкриті і закриті зубчасті передачі.
В залежності від числа ступіней передачі бувають одно і багато ступінчасті.
2. Основи теорії зубчастого зачеплення
Профілі зубів коліс повинні бути спряженими. Щоб забеспечувати постійність передаточного числа, профілі зубів потрібно окреслити такими кривими, які задовільняли б умовам основної теореми зачеплення.
Основна теорема зачеплення. Для доведення теореми розглянемо пару спряжених зубів в зачепленні. Профілі зубів шестерні і колеса доторкаються в точці S, що називається точкою зачеплення. Центри обертання О1 і О2 розміщені на незмінній відстані (а) один від одного. Зуб шестерні обертаючись з кутовою швидкістю? спричиняє силовий тиск на зуб колеса, передаючи останньому кутову швидкість ?. Проведем через точку S загальну для обох околів дотичну ТТ и нормаль НН. Колові швидкостя точки S відносно центрів обертання О1 і О2 :
?1= О1· S ? , ?2 = О2 S ?
Таким чином основна теорема зачеплення формулюється: Для забезпечення постійного передаточного числа зубчастих коліс, їх профілі повинні окреслюватись по кривим, в яких спільна нормаль НН, проведена через точку дотику профілів, ділить відстань між центрами О1 і О2, на частини, обернено пропорційні кутовим швидкостям.
Евольвенте около. Евольвентою околою називають криву , яку описує точка S прямої НН , перекатуваної без ковзання по околу радіуса р . цей окіл називають еволютою, чи основним околом.
Характер евольвентного зубчастого зачеплення оприділяється властивостями евольвенти.
1. Похідна пряма НН являється одночасно дотичною до основного околу и нормалью до всіх створених нею евольвент.
2. Дві евольвенти одного і того ж околу еквідестантні (рівновіддалені)
3. Із збільшення радіуса р основного околу евольвента стає більш пологою і з р прямує до нуля рівна нулю.
4. Радіус кривизни евольвенти в точці S рівний довжині дуги S0 В основного околу.
Утворення евольвентного зачеплення. Нехай задані міжосьова відстань а? і передаточне число u зубчастої передачі. При відомих а? = r?1 + r?2 і u = r?1 r?2 визначимо радіуси початкових околів r?1 = а? (u +1) і r?2 = u r?1 і відмітим на лінії центрів О1 і О2 положення полюса зачеплення П . Із центра О1 опишемо деяким радіусом rb1 окіл і виконаемо його розгортку. Дістанемо евольвентний профіль А1 зуба шестерні. На основі основної теореми зачеплення і першої властивості евольвенти проведем через полюс П нормаль НН, яка визначить точку зачеплення S спряжених профілів. Опустимо із центра О2 перпендикуляр О2С на нормаль НН і радіусом rb2 = О2С опишемо основний окіл, розгортка якого дає евольвентний профіль А2 зуба колеса. Побудовані профілі спряжені, так як, дотикаючись в точці S , вони мають спільну нормаль НН.
При обертанні коліс точка зачеплення S евольвентних профілів переміщується по спільній нормалі НН (рис.)- геометричному місцю точок зачеплення спряжених профілів- і називається лінією зачеплення. Лінія зачеплення НН являється одночасно лінією тиску , так як сила тиску профілю зуба шестерні на профіль зуба колеса діє по загальній нормалі НН до обох профілів.
Кут ??, утворений лінією зачеплення НН і загальною дотичною ТТ до початкових околів, називається кутом зачеплення.
З подібності кутів трикутників О2СП і О1ВП
О2П / О1П = О2С / О1В або r?2 /r?1 = rb2/ rb1
З формули видно u = ?1/?2 = const, тобто, відношення кутових швидкостей двох спряжених евольвентних профілів обернено пропорційне радіусам основних околів і не залежить від відстані між центрами цих околів.
Правильність евольвентного зачеплення не порушиться при зміні міжосьової відстані а?. Ця властивість являється важливою перевагою евольвентного зачеплення передциклоїдальним, яке залежить від відстані

 
 

Цікаве

Загрузка...