WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → З’єднання деталей машин - Реферат

З’єднання деталей машин - Реферат


Реферат на тему:
З'єднання деталей машин
ПЛАН
1. Загальні відомості про зварні з'єднання.
2. Основний тип і елементи зварювальних з'єднань.
3. Розрахунок на міцність зварювальних з'єднань.
4. Допустимі напруги для зварних з'єднань.
5. Рекомендації з конструювання зварних з'єднань.
6. Клеєві з'єднання.
7. Загальні відомості про з'єднання з натягом.
8. Розрахунок на міцність з'єднання з натягом.
9. Рекомендації з конструювання з'єднань з натягом.
10. Загальні відомості про різьбові з'єднання.
11. Геометричні параметри різьби.
12. Основні типи різьб.
13. Способи виготовлення різьб. Конструкційні форми різьбових з'єднань.
14. Стандартні з'єднувальні деталі.
15. Способи штопорення різьбових з'єднань.
16. Силові співвідношення в гвинтовій парі.
17. Момент загвинчування.
18. Самогальмування і ККД гвинтової пари.
19. Класи міцності і матеріали різьбових деталей.
20. Розрахунок різьбових з'єднань на міцність.
1 Загальні відомості про зварні з'єднання
Нерозривними називаються з'єднання, які неможливо розібрати без руйнування чи пошкодження деталі. До них відносяться заклепочні, зварювальні i клейові з'єднання, а також посадки з натягом.
Розривними називають з'єднання, яке можна розбирати i знову збирати без пошкодження деталей. До розривних відносять різьбові, шпоночнi та iншi з'єднання.
Проектування з'єднань - відповідальна робота, тому що руйнування в машинах відбувається переважно в місцях з'єднання.
В натуральному курсi заклепочні з'єднання не розглядаються.
Зварювальнi з'єднання представляють собою основний тип нерозривних з'єднань. Вони утворюються шляхом місцевого нагрiву деталей в зонi їх з'єднання. В сучасному машинобудуванi застосовуються рiзнi види зварки. Найбiльше поширення дістали електричні види, основними з яких є дугова i контактна зварка. Розрізняють три види дугової зварки :
1) автоматична зварка під флюсом. Цей вид зварки високовиробничий i економічний, дає хорошу якiсть шва. Використовується в масовому виготовленi для конструкцій з довгими швами;
2) напівавтоматична зварка під флюсом. Застосовується для конструкцій з короткими переривчастими швами;
3) ручна зварка. Застосовується в тих випадках, коли інші види зварки не рацiональнi. Цей вид зварки мало виробничий. Якiсть шва залежить від кваліфікації зварника.
Для дугової зварки застосовуються електроди з різною обмазкою. Для зварки конструкцiйних сталей рекомендуються електроди Э34, Э42, Э42А, Э46А, Э50, Э50А, Э55 та інші. Число після букви Э означає мінімально гарантiйний бар'єр міцності метала шва в кгс/мм?. Буква А означає гарантiйне отримання високих пластичних якостей метала шва.
Контактна зварка застосовується в серiйному i масовому виробництвi для накладних з'єднань тонкого листового металу ( точечна, шовна контактна зварка) або для стикових з'єднань круглого i полосового металу ( стикова зварка ).
В подальшому розглядаються з'єднання, зробленi дуговою зваркою.
Переваги зварювальних з'єднань. 1. Недорога вартість з'єднання дякуючи малiй трудоємкостi зварки i простотi конструкції зварного шва. 2. Порівняно невелика маса конструкції (на 15 ...25% менше маси клепаної), так як: а) через вiдсутнiсть дирок під заклепки потрібно менше площi січення зварювальних деталей; б) з'єднання деталей може бути виконане баз накладок; в) вiдсутнi виступаючі масивнi головки заклепок. 3. Герметичнiсть i плотність зєднання. 4. Можливість автоматизації процеса зварки. 5. Можливість зварки товстих профiлiв.
Недоліки. 1. Надійність зварного з'єднання залежить від кваліфікації зварника. Застосування автоматичної зварки ліквідує цей недолік. 2. Короблення деталей через нерiвномiрне нагрівання в процесi зварки. 3. Недостатня надійність значних вiбрацiйних i ударних нагрузках. По мiрi досконалості зварки цей недостаток проявляється в меншій степені.
Застосування. И сучасному машинобудуванi, будуванi та в інших галузях промисловості зварні з'єднання витiснили заклепочні, за виключеням особливих випадків. Зварку широко застосовують для отримання заготовок деталей з прокату в мало серійному i одиночному виробництвi i в ремонтнiй роботi. Зварними виконують рами, корпуса редукторiв, шківи, зубчастi колеса, колiнчастi вали, корпуса кораблiв, залiзнодорожнi вагони, трубопроводи та інші. В масовому виробництві використовують штампозварювальнi деталі, отримані дуговою автоматичною чи контактною зваркою.
2. Основний тип i елементи зварювальних зєднань
В залежності від взаємного розположення з'єднувальних елементiв застосовують наступнi типи зварних з'єднань.
Стикове з'єднання. Простi i найбiльш надiйнi з всіх зварних з'єднань, їх рекомендують в конструкціях з вiбрацiйними нагрузками.
Випуклість стикового шва збiльшує концентрацію напруги, через це в важливих з'єднанях її ліквідують механічним способом.
Накладнi з'єднання виконують кутними швамис різної форми січення:
А) нормальнi профіль який собою представляє рівнобедрений трикутник;
Б) вигнутi застосовуються в особливо відповідальних конструкціях при перемiних нагрузках, так як вигнутiсть забезпечує плавний перехід шва в основний метал деталi, дякуючи цьому знижується концентрація напруги. Вигнутий шов збiльшує вартість з'єднання, так як потребує наступної механічної обробки для отримання вигнутостi;
В) випуклі нераціональні, так як викликають по вишину концентрацію напруги;
Г) спецiальнi профіль яких представляє собою нерiвнобедрений прямокутний трикутник, застосовують при змінних навантаженнях, так як значно знижують концентрацію напруг.
За катет шва k приймають катет вписаного в січення шва рівнобедреного трикутника. В бiльшостi випадків значення k приймають рiвним товщинi ? зварювальних деталей, але не менше 3 мм.
В залежності від розміщення кутнi шви бувають:
А) лобові, розміщення перпендикулярно лінії дії сили F;
Б) флангові, розміщені паралельно лінії дії сили F;
В) комбіновані, складенi з лобових i флангових швiв.
В накладних з'єднанях виникає вигинаючий момент M=F? від нецентральної дії розтягуючи чи зжимаючих сил, що являються недостатком цих з'єднань.
Таврові з'єднання. Зварні елементи розмiщуються в взаємо перпендикулярних плоскостях. З'єднання можуть виконуватися кутовими чи стиковими швами.
3. Розрахунок на міцність зварювальних з'єднань
Основним критерієм працездатності швiв зварних з'єднань є міцність. Розрахунок на міцність базується на припущенi, що напруга в шві роз приділяються рiвномiрно як по довженi так i посiченю.
Стиковi з'єднання. Розрахунок швiв виконують на розтяг чи зжим по сiченю з'єднувальних деталь не враховуючи потовщення шва. Завдання міцності шва на розтяг.
ср=F/A=F/ ш *[s]p,
F- ростягуюча сила;
? -товщина шва (рівняється товщинi

 
 

Цікаве

Загрузка...