WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Вали і осі, їх опори (науковий реферат) - Реферат

Вали і осі, їх опори (науковий реферат) - Реферат

каталозі, довіднику, див. також у табл. 2).
При розрахунку радіально-упорних підшипників необхідно
враховувати осьові складові Rs реакцій підшипників, що виникають під дією радіальних навантажень Rr (мал..15 і 16). '
Для кулькових радіально-упорних підшипників
Rs=eRr (4)
Для конічних роликових підшипників
Rs=0,83eRr(5)
Розрахункове осьове навантаження Ra на кожний із двох радіально-упорних підшипників вала (мал.15 і 16) визначається по формулах з табл. 3, отриманим за умови відсутності попереднього натягу й осьової "гри".
Мал.16 Приклад установки вала шестерні конічної передачі на конічних роликопідшипниках
Таблиця 3. Формули для визначення RA
22. Послідовність розрахунку (підбору) підшипників кочення на довговічність
Вихідні дані:
1. Розрахункова схема вала з указівкою значення і напрямку навантажень.
2. Кутова швидкість вала w.
3. Діаметр цапф вала d.
4. Умови роботи підшипникового вузла.
Послідовність розрахунку: 1. Визначають радіальні опорні реакції у вертикальній RB і горизонтальної Rr площинах, а потім сумарні реакції Rr для кожної опори:
Rr= (6)
При визначенні опорних реакцій радіально-завзятих підшипників прольотом між опорами вважають відстань l з урахуванням кута контакту (мал. 15 і 16).
Тип підшипника вибирають виходячи з умов роботи, що діють навантажень і намічуваної конструкції підшипникового вузла.
2. По каталозі, орієнтуючись на легку серію, по діаметрі цапфи підбирають підшипник і виписують його дані, що характеризують:
а) для кульковим радіальним і радіально-завзятого з кутом контакту < 18° значення базових динамічної Сr і статичної Cor радіальних грузоподъемностей;
б) для кулькового радіально-упорного з ? ?18° значення Сrгі по табл.2 (або каталозі) значення коефіцієнта е;
в) для конічного роликового значення Cr, е и Y.
3. Для кулькових радіально-упорних і роликових конічних підшипників визначають для обох опор осьові складові Rs від радіальних сил Rr [формули (4) і (5) ] , а потім по формулах табл.3 обчислюють розрахункові осьові сили Ra.
Задаються розрахунковими коефіцієнтами V, Кб і Kт у залежності від умов роботи.
4. Для кулькових радіальних і кулькових радіально-упорних підшипників з кутом контакту ?e для підшипників кулькового радіального і радіально-завзятих, то значення коефіцієнтів А' і В приймають по табл. 24...2 (або каталозі);
в) при Ra/(VRr) >e для конічних роликових підшипників приймають коефіцієнт Х = 0,4 (значення Y прийнято раніше в п. 2, в).
5. Обчислюють еквівалентне динамічне навантаження.
6. Визначають розрахункову динамічну вантажопідйомність підшипника Cr расч [формула (1)] і оцінюють придатність наміченого підшипника за умовою
Cr расч ? Cr (7)
Якщо розрахункове значення Crрасч більше значення базової динамічної вантажопідйомності Cr для прийнятого підшипника, то переходять до більш важкої серії або приймають інший тип підшипника (наприклад, замість кулькового - роликовий) і розрахунок повторюють. В окремих випадках збільшують діаметр цапфи вала з метою переходу на наступний типорозмір підшипника. У цьому випадку в конструкцію вала вносять зміни.
Якщо для обох опор вала приймають підшипники одного типу й одного розміру (див. мал.16), то розрахунок і підбiр підшипника ведуть по найбільш навантаженій опорі. У цьому випадку зменшується кількість типорозмірів підшипників у конструкції.
В окремих випадках придатність наміченого підшипника кочення оцінюють зіставленням базової і необхідної довговічності. У цьому випадку в п. 6 визначають базову довговічність підшипника L10 у млн. оборотів або L10h у годиннf[:
(8)
де RE,p и w - див. формулу (1).
Якщо базова довговічність більше або дорівнює необхідної (L10H>LH), то намічений підшипник придатний для заданого режиму роботи.
Приклад 1. За даними приклада 22.2 підібрати підшипники кочення для вала редуктора (див. мал. 22.8, а). Діаметр цапф вала dn = 40 мм, кутова швидкість вала w= 24,8 рад/с. Навантаження нереверсивнe, спокійнe. Робоча температура підшипникового вузла не повинна перевищувати 65 °С. Ресурс підшипників Lh=12·103 ч.
Рішення. 1. Сумарні опорні реакції вала (див. розрахункову схему на мал. 22.8 і п. 3 рішення приклада 22.2).
Для опори Б
для опори Г
Опора Б додатково навантажена осьовою силою Fa = 570 Н (див. мал. 22.8).
З розрахунку випливає, що більш навантаженою є опора Б, по якій і ведемо подальший розрахунок підшипника.
Вибір типу підшипника. За умовами роботи підшипникового вузла (невелика кутова швидкість, мале осьове навантаження) намічаємо для обох опор найбільшдешевий кульковий радіальний підшипник легкої серії 208.
2. Характеристики підшипника. По табл.1 для підшипника 208 базова динамічна радіальна вантажопідйомність Сr = 25,1 кН, базова статична радіальна вантажопідйомність Сог=17,8 кН.
3. Розрахункові коефіцієнти. Відповідно до умов роботи підшипника приймаємо: V=1; Kб=1; Кт=1
4. Коефіцієнт осьового нагружения е. При Ra = Fa обчислюємо відношення
Ra/Cor = 570/ ( 1 7,8 o 1 03) = 0,032.
По табл.2 приймаємо е = 0,23.
Коефіцієнти радіального й осьового навантажень (X і Y). Обчислюємо відношення
По табл.2 приймаємо Х=1; Y=0.
5. Еквівалентне динамічне радіальне навантаження найбільш навантаженого підшипника (опора Б)
RE=(XVRrБ+YRa) КбКТ = (1·1·3720 + 0) 1·1 Н = 3720 Н.
6. Розрахункова динамічна радіальна вантажопідйомність підшипника
[формула (1)]
Отже, прийнятий підшипник 208 задовольняє заданому режимові роботи.
Для опори Г приймаємо той же підшипник 208.
Можна підбор підшипника зробити і по базовій довговічності [формула (8)]
L10=( млн.обертів = 300 млн.обертів
Тому що базова довговічність більше необхідної (L10d = 2I 100ч>Lh = 12000 ч), то підшипник 208 придатний.
Приклад2. Підібрати підшипник качения для опор вала конічної шестірні редуктора транспортера (див. мал.16). На опоры вала діють радіальні сили Rг2 = 5000 Н, Rr1=2000 H і осьова сила Fa = 780 H. Навантаження на підшипники з легкими поштовхами. Діаметр цапф вала dn = 35 мм, кутова швидкість вала w = 75 рад/с. Робоча температура підшипників/^70°. Необхідна довговічність (ресурс) підшипників LH= 8000 ч.
Рішення. 1. Вибір типу підшипника. Конічні зубчасті колеса повинні бути точно і жорстко зафіксовані в осьовому напрямку, тому для опор вала конічної шестірні рекомендується приймати конічні роликові підшипники.
Для обох опор вала попередньо намічаємо підшипник роликовий конічний однорядний легкої серії 7207.
2. Характеристики підшипника. По каталозі (довідникові) для підшипника 7207 базова динамічна радіальна вантажопідйомність Cr = 35,2 кН, коефіцієнти: е= 0,37, Y =1,62.
3. а) Осьові складові Rs1 і Rs2 від радіальних сил Rr1 і Rr2 [формула (5) ]:
Rs1=0,83e Rr1=0,83·0,37·2000 H=612 Y,
Rs2=0,83e Rr2=0,83·0,37·5000 H=1530H/
б) Розрахункові осьові сили Ra1 I Ra2 . Так як в даному прикладі Rs1 6. Розрахункова динамічна радіальна вантажопідйомність підшипника опори 2 [формула (1)]
Умова придатності (7) дотримується. Прийнятий підшипник 7207 задовольняє заданому

 
 

Цікаве

Загрузка...