WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Вали і осі, їх опори (науковий реферат) - Реферат

Вали і осі, їх опори (науковий реферат) - Реферат

режимові роботи.
Для опори 1приймаємо той же підшипник 7207.
Оцінити придатність підшипника 7207 можна також зіставленням базової і необхідної довговічностей.
Базова довговічність підшипника 7207 [формула (8)]
млн. оборотів = 423,6 млн. оборотів;
Базова довговічність трохи більше необхідної (L10h = 9800 ч> Lh = 8000 ч), отже, прийнятий підшипник 7207 придатний.
23. Розрахунок (підбiр) підшипників кочення при статичній нагрузці
Підшипники кочення, що сприймають навантаження в нерухомому стані або при повільному обертанні з кутовою швидкістю w< 0, 1 рад/c, підбирають по базовій статичній вантажопідйомності Соr.
Під базовою статичною вантажопідйомністю підшипника розуміють таку статичну силу, при якій загальна пластична залишкова деформація тіл качения або кілець у найбільш навантаженій крапці контакту не перевищувала 0,0001 діаметра тіла качения.
Значення Соr зазначені в каталогах для кожного типу розміру підшипника (див. табл.1).
Базову статичну вантажопідйомність Соr використовують так
само для перевірки підшипників, підібраних по базової динамічної вантажопідйомності
Умова підбора і перевірки
Соr ?ROE(9)
де ROE - еквівалентне статичне навантаження, Н.
Для радіальних і радіально-упорних підшипників
R0E = X0Rr+Y0Ra?Rr. (10)
Тут Rr і Ra - радіальне й осьове навантаження підшипників, Н
X0 i Y0 коефіцієнти радіального й осьового навантаження (див. каталог). Наприклад, для кулькових радіальних однорядних і дворядних підшипників X0 = 0,6 і Уо = 0,5.
Приклад 3. Вісь хитного важеля несе спокійне радіальне навантаження F, = 30 кН, прикладену посередине, і навантажена осьовою силою
Fa=10 кН. Підібрати кулькові радіальні однорядні підшипники, якщо діаметр цапф осі d = 35 мм.
Рішення. При качательном русі осі підшипник підбираємо по базовій статичній вантажопідйомності Соr.
Радіальне навантаження на один підшипник
Rr = Fr/2 = 30/2 кН = 15 кН.
Осьове навантаження на підшипник Ra = Fa=10 кН. Еквівалентне статичне навантаження для кулькового радіального підшипника [формула (10)]
ROE = X0Rr+Y0Ra= (0,6·5 + 0,5·10) кН=14 кНПриймаємо ROE =15 кН.
За умовою (9) базова статична вантажопідйомність підшипника Cor ? ROE = 15кН. По табл.1 вибираємо підшипник 307, для якого Cor = 17,6 кН.
24. Особливості конструювання підшипникових вузлів
Працездатність підшипників кочення залежить не тільки від правильного їхнього підбора, але і від раціональності конструкції підшипникового вузла.
Підшипники встановлюють у твердих корпусах, прагнучи уникнути перекосів кілець, що можуть виникнути внаслідок неправильної обробки посадкових місць при монтажі.
Обертові щодо навантаження кільця підшипників з'єднують зі сполученими деталями з натягом по допуску r6, m6, n6 і іншими щоб уникнути їхнього провертання по посадковій поверхні.
Установку нерухомих кілець підшипників здійснюють з полем допуску Н6, N7, K7 і інших для полегшення осьових переміщень кілець при регулюванні зазорів у підшипнику, а також при теплових деформаціях валів.
При конструюванні підшипникових вузлів прагнуть до того, щоб вал з опорами являв собою статично визначну систему.
По здатності фіксувати осьове положення вала опори розділяють на що плавають і фіксують.
Опори, що плавають, (мал.17), допускають осьове переміщення вала в будь-якому напрямку для компенсації видовження.
Мал.17. Схеми осьового фіксування валів
(вкорочення) вала при температурних коливаннях. Вони сприймають тільки радіальне навантаження.
Як плавающих опори застосовують кулькові і роликові радіальні підшипники, типи, яких показані на мал. 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, а, 24.9.
Фіксуючі опори обмежують переміщення вала в одному або в обох напрямках. Вони сприймають радіальні й осьові навантаження.
На мал.17 показані основні способи фіксування валів.
У схемах 1 і 2 одна опора фіксуюча, друга що плаває. Фіксуюча опора обмежує переміщення вала в обох напрямках. Підшипник цієї опори жорстко закріплюють в осьовому напрямку як на валові, так і в розточенні корпуса. В опорі, що плаває, внутрішнє кільце підшипника жорстко закріплено на валові, а зовнішнє - вільно переміщається в корпусі уздовж осі.
У такому виді вал з опорами являє собою статично визначну систему і може бутипредставлений у виді балки з однієї шарнірно-нерухомої й однієї шарнірно-рухомої опорами.
Схеми 1 і 2 застосовують при будь-якій відстані між опорами вала.
У схемі 1 вал фіксується одним радіальним підшипником по мал.5 або 6; 7; 8,в. Осьову фіксацію за цією схемою широко застосовують для валів циліндричних зубчастих передач, для приводних валів стрічкових і ланцюгових конвеєрів і в інших вузлах.
Приклад конструкції опор вала, фіксованого за схемою 1, представлений на мал.18.
Мал.18 Приклад установки вала на шарикових радіальних підшипниках ( лівий - фіксуючий підшипник, правий - плаваючий) 1-щылинне ущыльнення; 2- масловідвідне кільце
У схемі 2 (див. мал.17) вал фіксується двома радіальними по мал.5 або радіально-завзятих підшипників по мал.10 і 11. Ця схема характеризується більшою твердістю фіксуючої опори; її застосовують у циліндричних, конічних зубцюватих і черв'ячних передачах.
Приклад конструкції опор вала, фіксованого за схемою 2, представлений на мал. 19.
Мал.19 Приклад установки на здвоєнних радіально-упорних шарикових підшипниках і плавающому радіально шариковому підшипнику: 1- манжетне ущільнення
При виборі що плаваючої і фіксуючої опор по схемах 1 і 2 враховують рекомендації:
1. Підшипники обох опор повинні бути навантажені по можливості рівномірно, тому якщо на вал діє осьова сила, те що плаває вибирають опору, навантажену більшою радіальною силою. При цьому всю осьову силу сприймає підшипник, менш навантажений радіальними силами.
2. При відсутності осьових сил що плаває виконують менш навантажену опору, щоб зменшити тертя від осьового переміщення підшипника.
3. Якщо вихідний кінець вала з'єднується з іншим валом муфтою, то фіксуючий приймають опору поблизу цього кінця вала.
У схемах 3 і 4 (див. мал.17) вал фіксується в двох опорах, причому в кожній опорі в одному напрямку. В опорах цих схем можуть бути прийняті кульковий або роликовий радіальні (див. мал.5; 6; 7 і 8, б) і радіально-упорні(див. рис 10 і 11) підшипники.
Схеми 3 і 4 застосовують з певними обмеженнями по відстані L між опорами. Зв'язано це зі зміною зазорів у підшипниках при температурних коливаннях.
У схемі 3, називаною схемою "враспор", щоб виключити защемлення тіл кочення внаслідок нагрівання при роботі, передбачають осьовий зазор а, трохи більший очікуваної теплової деформації підшипників і вала. Величину а встановлюють досвідчених шляхом (у вузлах з радіальними шарикоподшипниками при L?300 мм і обмеженому нагріванні а 0,2...0,5 мм). Необхідний зазор а створюють за допомогою набору тонких металевих прокладок (див. мал.15).
Значення теплових деформацій залежать від довжини вала, тому застосування в схемі 3 радіально-завзятих підшипників, чуттєвих до зміни осьових зазорів, рекомендується при L= (6...8) dn, де dn- діаметр цапфи. Менші значення відносяться до роликових, великі - до кулькових радіально-завзятих підшипників.
Для

 
 

Цікаве

Загрузка...