WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Поліграфічна промисловість України. ЇЇ роль та перспективи розвитку - Курсова робота

Поліграфічна промисловість України. ЇЇ роль та перспективи розвитку - Курсова робота

класу.
Аналіз даних, що характеризують випуск книг і брошур за цільовим призначенням, свідчить її роте. що в 1998 р. було збільшено кількість навчальних - 1782 назви, наукових
- 1173 назви та довідкових видань - 476 назв (у 1997р.- 1912, 1109 та 468). Одночасно зменшилась кількість навчально-методичних - 219 назв та літературно-художніх видань - 898 назв (у 1997 р, відповідно-433 таї 091).
Розглянемо динаміку книговидання за назвами і тиражами за останні 10 років (1988-1998рр.) в Україні (рис. 1,2).
Кількість книг і брошур, виданих різними мовами (1988-1999 рр.) показано на рис. 3.
Випуск в Україні видань художньої літератури з кожним роком зменшується, У 1998 році було видруковано 898 назв книг, із них:
522 - видання українською мовою, 320 - російською, 56 - іншими мовами. Загальний тираж становить 3163,5 тис. прим.
5000 54100 4000 3000
гоао іооо ^
998138919901931 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199В
Ч.Укр.мовою 2. Рос. мовою 3. Іншими мовами
Рис. 4. Кількість книг і брошур художньої літер, виданих різними мовами (тис. прим.)
24
Розглянемо видання в Україні художньої літератури різними мовами в 1988.1998рр.
Із 898 назв художньої літератури було видано 717 назв книг українських письменників, із них: 557 назв (у т. ч. 350 книг українською мовою) для дорослих і 160 назв (у т. ч. 136 українською мовою) для дітей.
Загальний тираж становить 2035,9 тис, прим, з них: 1060,8 тис,
прим., для дорослих і 975.1 для дітей.
Найбільші тиражі художньої літератури українських письменник! в
мали такі книги:
А.Закревський "Афоризми " (Київ, РВО "Поліграфкнига")тиражем 100,0тис. прим.; И.Кун "Легенди та міфи Древньої Греції" (Сімферополь, вид-во "Реноме"), И.Кун (Сімферополь, вид-во "Реноме")"Легенди та міфи Криму", які мають тиражі по 25 тис. прим,; Н.Лепенко "Синяя тетрадь" (Харків "Основа") вірші, що має тираж 20 тис. прим. Серед літературно-художніх видань для дітей найбільшими тиражам й видавалися книги Г. Бойко "Вірші - веселинки" (Донецьк, ВКФ "Сталкер") тиражем ЗО тис. прим.:В.Орлов "Отважньїй вороненок" (Донецьк, ВКФ "Сталкер") тиражем 25 тис. прим.;Л.Тихонова "Кошачьи забавьі (Харків, "Прапор") тиражем 20 тис. прим.
Отже, хоча за назвами книговидання збільшується, але одночасно тиражі зменшуються, що не є випадковістю. Зменшується платоспроможність не тільки пересічних покупців, а й бібліотек, фінансування яких із кожним роком погіршується. Випуск і річні тиражі періодичних видань і видань, що продовжуються, різними мовами в 1988-1998 рр. показано нарис. 7, 8. Загалом у 1998 році видавалося 1009 періодичних видань і видань, що продовжуються. З них українською мовою - 463 назви видань, російською - 267, українською та російською - 201 . іншими - 76. За тиражами, відповідно, 9530,9; 43767,3; 3057,2* та 552,8 тис. прим.
Випуск і річні тиражі газет різними мовами в 1988-1998 рр.
За даними Книжкової палати України, у 1998 р. видавалось 2759 назв газет, з них: 1394 - українською мовою, 1193 - російською, 131 - українською та російською мовою. 41 - іншими мовами, що становить 3167,3 млн. прим. Загальний тираж, за мовами відповідно;
1166,7млн. прим,; 1918,9 млн. прим.;71980,3 тис. прим. та 9846,6тис.прим.
25
Загалом у 1999 році кількість назв періодичних видань і видань, що продовжуються, збільшилась на 192, а газет - на 113;
тиражі, відповідно, на 37 млн. прим. і 826 млн. прим. Таким чином видання періодики в Україні збільшується.
висновок
Подавши ситуацію, що склалася у видавничо-поліграфічній сфері України, я дійшов висновку, що складність і суперечливість обставин вимагають рішучих дій.
Зростання темпів падіння обсягів національного книговидання і інших видів друкованої продукції, що супроводжується активним проникненням на вітчизняний ринок зарубіжного виробника, пояснюється не лише технічною відсталістю, нерозвиненістю внутрішньої сировинної бази, а йвідсутністю у підприємств обігових коштів, непомірним податковим тиском. Галузь все ще значною мірою залежить від імпорту, залишається недосконалою система кредитування, жорсткими і несприятливими є положення чинного законодавства щодо податків, мита, тарифів.
Життя диктує потребу прискореного переоснащення галузі, координації дій підприємств поліграфічної промисловості. Підвищення ефективності їхньої роботи як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, стало сьогодні запорукою перспективних напрямів розвитку і вдосконалення поліграфічної та книговидавничої справи в Україні в цілому. Нового змісту набирають взаємостосунки із суміжними галузями народного господарства, взаємодія державного і приватного секторів.
Вважаю за необхідне довести до відома Президента України і просити вирішити питання щодо зменшення ставок ввізного мита на поліграфічне устаткування, запасні частини і матеріали, що не виробляються в Україні, а також якомога швидше підвищити ці ставки на ті види поліграфічної продукції, аналоги яких виготовляються, або можуть вироблятися в Україні в необхідній кількості.
Дуже допомогло б галузі прийняття відповідних нормативно-правових актів стосовно включення до перепису товарів критичного імпорту поліграфічних машин, матеріалів, запчастин, які в Україні не виготовляються. Важливо також ввести нарешті нульову ставку податку на додану вартість за роботи і послуги на всіх видавничо-поліграфічних процесах створення видавничої продукції. Зменшення у зв'язку з цим надходжень до бюджету було б компенсовано збільшенням обсягів випуску книжкової та іншої друкованої продукції.
27
Необхідно внести відповідні зміни і доповнення до законів, що стосуються встановлення обгрунтованих нормативів амортизаційних відрахувань на основні фонди, порядку оплати гюдатку на додану вартість і прибуток, повернувшись до касового принципу оплати цих податків.
Хотів би звернути увагу на доцільність подальшого випуску соціальне значущих видань за Національною програмою, а також видань, що входять до Президентської бібліотеки. Шкільної бібліотеки. Державної програми випуску літератури мовами національних меншин України і, у зв'язку з цим, на необхідність своєчасного і пріоритетного їх фінансування.
Віддаючи належне провідній ролі у культурному, суспільно-політичному житті країни видавничо-поліграфічної галузі, вважаємо доцільним зміцнення центрального органу державного управління видавничо-поліграфічною сферою, вдосконалення його структури, підвищення статусу.
Я вважаю що президент має звернути увагу на необхідність підвищення рівня соціального захисту працівників видавничо-поліграфічної галузі і поширити на весь творчий склад галузі дію Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".
Я в свою чергу, як гідний громадянин України, докладу всіх зусиль, аби українська друкована продукція ставала все більш конкурентоспроможною, аби українська поліграфія посіла чільне місце у своїй країні та за її межами. Але лише за підтримки держави видавничо-поліграфічна галузь може вийти з кризового стану і стати справді надійною базою розвитку національного інформаційного простору.
28
Література
І.Бурлакова Л.В., Сиднев С.П. Концерні, консорціумі, ассоциации :
проблемі, перспективі. -К.:Укр. НИИНТИ,1991
2.Дзблик І.М.,Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи :
1994
З.Машталер Р.М. Зкономика полиграфической промішленности.- М.: Книга, 1987.
4.Видавничо-поліграфічний журнал. "Палітра Друку "березень 1999 р. 5.Науково популярний журнал "Друкарство" травень 2000 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...