WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Поліграфічна промисловість України. ЇЇ роль та перспективи розвитку - Курсова робота

Поліграфічна промисловість України. ЇЇ роль та перспективи розвитку - Курсова робота

обслуговування, навчання кадрів, надання консультацій, здійснюють технологічний супровід.
Зокрема хотілось б зупинитись на пропозиції фірми ЯМ Интернешнл Україна. Фірма займається постачанням надсучасних типографій та комплектує їх японськими друкарськими машинами КОМОКІ!
иіьгопе
С моменту свого появлення в 1981 році, машини КОМОКІ -иіпгопе отримали популярність ' завдяки високій якостідрукуємоїпродукції. продуктивності надіїності та в' ісокій автоматизації підготовки й ведення друкарського процесу .
8рктт
Машиньї Зргіпі 8 й 8ргіп1 05 - останні модіфікації відмінно опрацьованої серії Зргіпі, яка випускається з 1972 року та користується в світі великою популярністю.
Система друкарської секції 8РКІМТ - 8
Надписи нарис, (зліва направо, зверху вниз}:
Фарбовий аппарат дистанійногої системи керування подачею
10
фарби. Автоматика змивка фарбного апарата
Система полуавтоматиної змени друкарської форми КМС
Високостапельня приьомка (620 мм)
Система полуавтоліатиного переключення в режимдрукування з
оборотом аркуша
Автозмивка офсетного полотна
8РКІМТ С8
Фірма ЯМ Интернешнл Україна не тільки здійснює поставки устаткування, а й забезпечуйте його монтаж, сервісне обслуговування, навчання кадрів, надання консультацій, здійснюю* технологічний супровід.
Важливо, що ці фірми починають практикувати відстрочки платежів. Таку практику всіляко вітаємо і сподіваємось, що вона буде продовжуватись і вдосконалюватися, бо тільки завдяки цьому можемо хоча б потроху переоснащуватися.
Становище з інвестиціями у підприємств було б кращим, якби не існувало узаконеної системи попереднього кредитування
11
виробником бюджету держави. Адже сьогодні підприємства податки на додану вартість і на прибуток змушені перераховувати авансом, тобто раніше, ніж продукція реалізується. Природно, що аванси можна було б спрямувати на модернізацію виробництва. Розмірковуючи над складними питаннями технічного розвитку, ми не повинні забувати про вітчизняних виробників поліграфічного устаткування, які теж переживають складний період. Маю на увазі те, що Асоціація виробників поліграфічної продукції разом з Асоціацією підприємств поліграфічного машинобудування і Держкомінформполітики мають терміново визначитися, яке устаткування буде замовлятися, щоб передбачити його в планах випуску заводів поліграфічного машинобудування.
12
Перспективи розвитку
Після проголошення незалежності України утворена нова важливапідгалузь:виготовленнягрошовихзнаків,ціннихпаперів,докуме нтівуворої звітності. Практично на голому місці в короткі строки створено відповідні потужності, оснащені сучасною технікою та технологією, підготовлено висококваліфіковані кадри.В результаті держава забезпечила себе цією стратегічно важливою продукцією.
Водночас дії Міністерства фінансів щодо розширення переліку документів суворої звітності призвели до необгрунтованого монополізму у цій справі і до значного подорожчання такої продукції.
Відрадно, що в Україні останнім часом за підтримки держави почала відроджуватися легка, харчова, переробна галузі промисловості. Це стимулює розвиток вітчизняного виробництва з випуску етикетково-пакувальної продукції. Створюються нові виробництва, оснащені передовою технікою та технологією, які вже реально конкурують із закордонними виготовлювачами. Отже, існують великі поліграфічні можливості, а тому вважаємо, що виготовляти таку продукцію за рубежем на замовлення наших споживачів і ввозити їїдо України необхідності немає. Тому слід виробити такі митні правила, щоб вони на дії сприяли вітчизняному виробнику.
Сьогодні не можна обійти увагою ще одне гостре питання, яке у всіх перебуває, як кажуть, "на слуху". Всі ми добре усвідомлюємо, що перехід видавничої галузі до ринкових відносин вимагає нових організаційних форм, у тому числі реформування форми власності суб'єктів господарювання з тим, щоб оптимально поєднати комерцію зі збереженням та нагромадженням духовних цінностей. Тому підхід до цього має бути виваженим. Поспішність тут була б недоречною, більше того, згубною для видавничої справи.
Сьогодні є всі підстави для занепокоєння щодо утворення на базі 53 державних видавництв і поліграфічних підприємств нової господарської структури монополістичного типу "Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", створення якої передбачає акціонування, а потім протизаконну приватизацію.
Юридичною експертизою виявлено, що прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.98 р. № 1870 про створення ДАК "Укрвидавполіграфія" порушує основні засади створення. діяльності та реорганізації поліграфічних підприємств. Постанова суперечить статтям 92 і 116 "Конституції України", Законам України
13
"Про видавничу справу", "Про державну підтримку друкованих засобів масової інформації (пресу) в Україні , "Про підприємництво", "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності". Указам Президента України "Про вдосконаленнядержавного управління інформаційною сферою", "Про корпоратизацію підприємств", постановам Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень про порядок корпоратизації підприємств" та "Про затвердження методики оцінки вартості майна під час приватизації", а також цілого ряду відомчих нормативних актів.
Враховуючи викладене, з метою дотримання законності, наші збори повинні просити Президента відмінити Постанову Кабінету Міністрів України " Про забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання від 26.11.98 р. № 1870, як таку, що суперечить чинному законодавству України.
Виходячи з цього Верховна Рада України своєю Постановою № 430-ХІУ від 16лютого 1999 року зобов'язала Кабінет Міністрів України забезпечити неухильне виконання Постанови Верховної Ради України від 3 березня 1995 року, звернувши особливу увагу на незмінність статусу державних підприємств, що включаються до складу державної акціонерної компанії "Укрвидавполіграфія".
Що ж може статися, якщо Постанова Кабінету Міністрів буде реалізована на практиці?
- Компанія відраховуватиме з поліграфічних підприємств значні фінансові кошти на своє утримання, в результаті чого підвищаться ціни на поліграфічні послуги. Компанія розпоряджатиметься значною частиною прибутку видавництв і поліграфпідприємств, регулюватиме всю їх господарчу діяльність, що грубо суперечить визначеному законом праву підприємства на незалежну господарську діяльність.
- Майже кримінальним є встановлений керівництвом компанії порядок, щоб інвентаризація й оцінка майна державних підприємств при їх реорганізації в акціонерні товариства проходила за балансовою вартістю цих підприємств. І це в той час, коли експертна, тобто реальна, ринкова вартість майна цих підприємств значно вища, ніж балансова.
- Статут ДАК, передбачаючи великий перелікрізних видів діяльності (втому числі, створення й утримання гральних закладів, організація азартних ігор), зовсім не вказує такий вид діяльності, як
14
управління державними підприємствами. Відповідно до статті 50 Цивільного кодексу України всі дії юридичної особи, що не передбачені статутом, можуть бути визнані недійсними. Іншими словами, статут ДАК із самого початку не дає їй юридичного права здійснювати управління державними видавництвами, враховуючи, що вони є незалежними суб'єктами господарської діяльності.
- Приватизація об'єктів видавничо-поліграфічної сфери має низку особливостей, що визначені Законом "Про видавничу справу". Він, зокрема, гарантує

 
 

Цікаве

Загрузка...