WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектування технологічних процесів виготовлення складних деталей - Реферат

Проектування технологічних процесів виготовлення складних деталей - Реферат

виготовлення деталей, короткого маршруту виготовлення деталi та вибрати обладнання для конкретної операцiї механообробки.
Для кращого розумiння процесу проектування за допомогою експертних правил будемо розглядати рiшення задачi, використовуючи як приклад деталь типу "плита", яка показана на фiг. 2. При цьому вважаємо у вiдповiдностi до принципiв групової технологiї та на основi розробленої iнформацiйної моделi конструкторського креслення деталi, що вхiдна iнформацiя вiдносно коду деталi та коду матерiалу є вiдомою для формування SQL-запиту.
Фiг. 2
Правила вибору набору елементарних переходiв та рiжучого iнструменту для обробки поверхонь на поточнiй операцiї.
З точки зору "короткого" маршруту обробки деталi потрiбно визначити набор елементарних переходiв та набор типiв рiжучого iнструменту для обробки кожної поверхнi на данiй поточнiй операцiї. Модель технологiчного креслення деталi, яка є входною математичною моделлю, результат проектування записується у вихiдну математичну модель технологiї виготовлення деталi, наведену у роботі [1]. При розглядi правил вiзьмемо як приклад групову поверхню 6Н12, що складається з 4 отворiв та зображена на фiг. 2.
Математична модель експертного правила в термiнах алгебри логiки предiкатiв наведена нижче:
q(i)( mq(ij)R mq(ik)...)R q(l)( mq(ls) R mq(ln...)==> STR(i) STR(im) (1)
Q Mq(i) Mq(i) Q Mq(l) Mq(l) STR STR(i)
Експертне правило вибору наборiв елементарних переходiв та типiв рiжучого iнструменту (РI).
Просте експертне правило (1) використано у складі алгоритмічного забезпечення комп'ютерної технології для вибору набору елементарних технологічних переходів для обробки кожної окремої поверхні, що формулюється таким чином :
Якщо : Приклад:
< код групи технологiчного коду поверхнi (вiдповiдно до коду класифiкацiї поверхонь ) >
та:
< код виду заготовки пiд технологiчну поверхню (вiдповiдно до
класифiкацiї заготовок ) >
та:
< код матерiалу деталi (вiдповiдно до класифiкатора
матерiалiв ) ) >
та:
< дiапазон габаритiв поверхнi в межах :
та:
) ) >
та:
) ) >
та:
) ) >
та:
) ) >
та:
" ; 2-") )
>
(Пiд обчислювальними умовами розумiємо виконання спецiальних
геометричних спiввiдношень, якi впливають на прийняття рiшення
про методи обробки поверхонь, наприклад для поверхонь типу
"колодязь": MN = Rmin 2 ,
де Rmin- мiнiмальний радiус сполучення в контурi
MN - найменший дiаметр вписаного кола ) ;
ТО:
<виконати набiр кодiв переходiв (до 10 переходiв на одну поверхню)
(вiдповiдно до кодифiкатора елементарних переходiв,
>
та:
< використати набiр типiв рiжучого iнструменту (до
10 iнструментiв на одну поверхню)
(вiдповiдно до кодифiкатора типiв рiжучого iнструменту)
>
та:
< матеріал ріжучої частини кожного інструменту визначається
можливим набором матеріалів (найбільш приорітетний з них,
за думкою експертів, приймається автоматично при бажанні
користувача)
>
та:
< залишити припуск на наступну обробку(площина XOY)
рівний >,
причому припуск може бути як заданий,не тільки так,
але й такий, що розраховується)
та:
< залишити припуск на наступну обробку(площина XOZ)
рівний >,
Експертне правило вибору з повних наборiв елементарних переходiв та типiв рiжучого iнструменту (РI) з бази теоретичних знань.
Якщо : Приклад:
< код групи технологiчного коду поверхнi (вiдповiдно до коду класифiкацiї поверхонь табл. 2.11 ) >
ТО:
< виконати набор кодiв переходiв (до 20 переходiв на одну поверхню)
>
та:
< використати набiр типiв рiжучого iнструменту (до
20 iнструментiв на одну поверхню)
>
Експертне правило вибору з повних наборiв марок рiжучої частини iнструменту (РI) з бази теоретичних знань.
Якщо : Приклад:
< код матерiалу деталi (вiдповiдно до класифiкатора матерiалiв ) )
>
та:
< набiр типiв рiжучого iнструменту (до 10 iнструментiв
на одну поверхню) >
ТО:
< матеріал ріжучої частини кожного інструменту визначається
можливим набором матеріалів (max=15шт)
>
Експертне правило розрахунку геометрiї рiжучої частини iнструменту (РI) з бази знань.
Математична модель експертного комбинованого правила розрахунку геометрiї рiжучої частини iнструменту в термiнах алгебри логiки предiкатiв наведена нижче (2)
q(i)( mq(ij)R mq(ik)...)R q(l)( mq(ls)R mq(ln)...)==> Tмет(i) Tмет(im) (2)
Q Mq(i) Mq(i) Q Mq(l) Mq(l) Tмет Tмет(i)
Комбиноване експертне правило використано для рішення задачі розрахунку раціональної геометрії ріжучого інструменту для операцій механообробки та формулюється:
Якщо : Приклад:
< код групи технологiчного коду поверхнi (вiдповiдно до коду класифiкацiї поверхонь) >
та:
) )
>
та:
) )
>
та:
))
>
та:
) )
>
та:
< набор кодiв переходiв (до 10 переходiв на одну поверхню)
(вiдповiдно до кодифiкатора елементарних переходiв)
>
та:
< набiр типiв рiжучого iнструменту (до 10 iнструментiв
на одну поверхню) >
ТО:
< виконати процедуру розрахунку раціональної геометрії
ріжучого інструменту (діаметру, довжини ріжучої частини,
загальної довжини інструменту)
такою є . . . >
Повний набір вхідних параметрів, які відповідають набору умов експертних правил, находиться в робочому файлі технологічного креслення деталі, технологія обробки якої проектується. В таблиці 1 наведено приклади методик розрахунку раціональної геометрії ріжучого інструменту та вибору матеріалів ріжучої частини.
Типи геометричних параметрiв та алгоритм їх розрахунку для широкої гами рiжучого iнструменту .
Таблиця 1.
Найменування елементу Тип елементу Обов'язковi реквизити Вибiр iнструменту
1.Контур зовнiшнiй скрiзний 111010
(за класифiкатором) L,B,H,T (значення радiуса Rmin) Lфр>H+10 при H2t>30 при H>100 Dфр>2t>40
t-величина
2.Контур зовнiшнiй глухий вiдстань мiж поверхнями 111(1V2V3)20 811(1V2V3)00 L,B,h,r,t B1=0,4B L,B,h,B1,r,t Lфр>h+10 при (B1+rфр+1)(B1+Rфр+1)>0 iнакше Dфр=D
(декiлька проходiв)
3.Контур внутрiшнiй скрiзний 112(1V2V3)(1V3)(1V2) 112(1V2V3)(1V3)0 L,R,H,Rmin,t
L,R,H,Rmin,t L>H+10 при (B1+rфр+1)(B1+rфр+1)>d iнакше Dфр=D
(декiлька проходiв)
4.Контур внутрiшнiй глухий
Вікно,
колодець,
карман глухий 112(1V2V3)20
112(1V2V3)2(1V2)
210(1V2V3)20
210(1V2V3)2(1V2) L,B,h,t,Rmin,r
L,B,h,t,Rmin,r
L,B,h,t,Rmin,r
L,B,h,Rmin,r Lфр>h+10; rфр=2
5.Плоскость 300000 L,B,t L>500; B>300
Скоросна головка
Dфр=L>200; B>100
Dфр=50 (кольоровi);
Dфр=30(сталь, титан)
6.Торець 400000 L,B,t t10 Dфр=40
7.Паз сквозний 510(2V3)(1V3)0 L,B,H,Rmin Lфр>H+10 чернова
DфрDфр<2фрh+10 чернова
DфрDфр<2RB+2+2rфр
20Висновки:
Таким чином, розглянуті в статті методи проектування технології виготовлення деталі довільної складності дозволяють досягти адаптацiї комп'ютерних засобів проектування до умов реального виробництва, організувати процес проектування на основі алгоритмічного забезпечення не значної складності та досягти динамiчної органiзацiї обчислювального процесу з використанням баз виробничих даних та знань.
Література
1.Глоба Л.С. Iнтелектуальна комп'ютерна технологія конструкторсько-технологічної підготовки механооброблюючого виробництва, Дис.докт.техн. наук, Київ, 1996 р., 365 с.
2. Жолткевич Г.М. Автоматизація проектування технологічної оснастки:
теорія і практика, "Техніка", Київ, 1999 р., 256 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...