WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Різьба. Зображення та позначення різьби - Реферат

Різьба. Зображення та позначення різьби - Реферат

зоні переходу різьби до гладкої частини деталі, на якій різьба має неповний профіль. Як правило, різьбу зображують без збігу. Якщо потрібно показати збіг, то його зображують суцільною тонкою лінією, нахиленою до осі стержня. Збіг показують, коли треба нанести його розмір або розмір довжини різьби зі збігом.
Якщо різьбу на стержні зображують у розрізі, то межу нарізаної ділянки наносять штриховою лінією.
Різьбу в отворі при кресленні в розрізі зображують суцільними основними лініями по внутрішньому діаметру різьби та суцільними тонкими по зовнішньому. Лінію, що визначає межу різьби повного профілю, проводять до лінії зовнішнього діаметра різьби і зображують суцільною основною лінією.
Штрихування в розрізі доводять до суцільних ліній, що відповідають внутрішньому діаметру різьби. На виглядах, де отвір з різьбою проекціюється у вигляді кола, по зовнішньому діаметру різьби тонкою лінією проводять дугу кола, яка приблизно дорівнює 3/4 кола, розімкненою у будь-якому місці (але тільки не на центрових лініях), а контур отвору (внутрішній діаметр різьби) обкреслюють суцільною основною лінією.
Штрихування в розрізі доводять до внутрішнього діаметра різьби в отворі, тобто до суцільної основної лінії. Це правило стосується також зображення різьби на стержні: яка б різьба не зображувалася, штрихування в розрізі завжди доводять до суцільної основної лінії.
Якщо отвір з різьбою показано як невидний, то різьбу зображують паралельними штриховими лініями однакової товщини. Глухий отвір з різьбою називають гніздом. Кінцева частина свердленого гнізда має конічну форму (кут при вершині зображують на кресленні таким, що дорівнює 1200), яка виходить при свердлінні внаслідок конічного загострювання свердла.
Якщо на стержні з різьбою або в отворі з нею зроблено фаски, що не мають спеціального конструктивного призначення, то в проекції на площину, перпендикулярну до осі стержня або отвору, фаски не показують. Суцільна тонка лінія зображення різьби на стержні має перетинати лінію межі фаски.
Позначення різьб. Стандартні різьби на кресленнях зображуються однаково. За умовним зображенням не можна визначити, якого типу різьба має бути нарізана на деталі.
Тип різьби та її основні розміри вказують на кресленнях особливим написом, який називається позначенням різьби.
Перш ніж нанести позначення різьби, слід провести виносні та розмірні лінії. Виносні лінії для нанесення розмірної лінії проводять від зовнішнього діаметра різьби. Позначення трубних і конічних різьб розташовують на поличках з лінією-виноскою, що закінчується стрілкою. Лінію-виноску доводять до контуру різьби.
Позначення різьби виконують за ГОСТ 2.311-68 і відповідними стандартами на окремі різьби. Для всіх різьб, крім конічних і трубної циліндричної, позначення відносять до зовнішнього діаметра і проставляють над розмірною лінією, на її продовженні або на поличці. Позначення конічних різьб і трубної циліндричної відносять до контура різьби і проставляють на поличці лінії-виноски; лінію-виноску закінчують стрілкою, що впирається в зображення різьби.
Розглянемо позначення окремих видів різьб.
Метричну різьбу з великим кроком позначають буквою "М", розміром зовнішнього діаметра в міліметрах і полем допуску різьби, наприклад: М 12-6g- різьба метрична з великим кроком, зовнішній діаметр різьби 12 мм, поле допуску - 6g. У позначенні різьби з дрібним кроком додатково показують величину кроку, наприклад: М 12 ? 1-6g, М 12 ? 1-6Н. Якщо різьба багатозахідна, то в позначенні після зовнішнього діаметра вказують хід різьби, а в дужках - букву "Р" та крок, наприклад: М 24 ? 3 (Р1,5)-6g - двухзахідна метрична різьба з ходом 3 мм і кроком 1,5. Позначаючи різьбу в з'єднанні деталей, в чисельнику вказують поле допуску внутрішньої різьби, а в знаменнику - поле допуску зовнішньої різьби, наприклад:
M 12-6Н/6g; M 12 ? - 6Н/6g.
У позначенні трапецеїдальної різьби записують латинські букви "Tr", зовнішній діаметр різьби, крок, наприклад: Tr 36 ? 6.
Згідно ГОСТу 10177-82 в умовне позначення упорної різьби входить латинська буква "S", номінальний діаметр і крок різьби, наприклад: S 80 ? 10.
Позначення трубної циліндричної різьби містить латинську букву "G", номінальний діаметр різьби в дюймах (без вказування дюймів )і клас точності середнього діаметра. Для трубної циліндричної різьби ГОСТ 6357-81 встановлює два класи точності - А і В. Наприклад: G1-А; G1/2 -В.
У позначення конічної трубної різьби (ГОСТ 6211-81) входить: для зовнішньої різьби латинська буква "R", а для внутрішньої різьби "Rс" і позначення розміру різьби в дюймах, наприклад: R1/2. Різьбове з'єднання конічної трубної різьби позначають дробовим числом, в чисельнику якого вказують буквенне позначення внутрішньої різьби, а в знаменнику зовнішньої - і розмір різьби, наприклад: Rс/ R11/2. Можливе поєднання зовнішньої конічної різьби з внутрішньою циліндричною різьбою класу точності А згідно ГОСТу 6357-81. У цьому випадку позначення різьбового з'єднання матиме такий вигляд: G/R1/2-А. Трубні різьби забезпечують герметичність з'єднання, особливо при наявності конічної різьби.
Конічну дюймову різьбу з кутом профілю 600 позначають буквою "К", величиною умовного проходу в дюймах і номером стандарту, наприклад: К 3/4" ГОСТ 6111-52.
Для позначення лівої різьби, до її позначення у всіх випадках додають латинські букви "LH", наприклад: Tr 90 ? LH.
Для всіх багатозахідних різьб після зовнішнього діаметру записують хід різьби, а у дужках - букву "Р" та крок різьби, наприклад: Tr 90 ? (3х12)LH - різьба трапецеїдальна, діаметр 90 мм, число заходів 3, крок різьби 12 мм, ліва.
ГОСТ 25229-82 встановив основні розміри метричної конічної різьби з конусністю 1/16, яка в перспективі повинна замінити інші види конічних різьб. Перевагою конічної метричної різьби є те, що її можна комбінувати з внутрішньою метричною різьбою. Приклад умовного позначення метричної конічної різьби: МК 24 ? 1,5. Поєднання цієї різьби з внутрішньою метричною позначається таким чином, М/ МК 24 ? 1,5.
Спеціальними називають різьби, деякі параметри яких відмінні від параметрів стандартизованих різьб. Є два типи спеціальних різьб:
1. Різьба має стандартизований профіль, але розміри діаметра або кроку її відмінні від розмірів, установлених відповідними стандартами. В умовному позначенні такої різьби додають слово "Сп.", наприклад:
Сп. М 64 х 5-6g. Якщо потрібно, показують граничні відхилення для середнього діаметра різьби, наприклад: Сп. М 14 ? 1,25
2. Різьба має нестандартизований профіль. У цьому випадку профіль різьби виконують як виносний елемент і на ньому показують усі потрібні розміри. Найпоширенішою нестандартизованою ходовою різьбою є прямокутна.
Список рекомендованої літератури
1. Анисимов М.В., Анисимова Л.М. Креслення: Підручник.- К.: Вища шк., 1998.- 239 с.
2. Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2001. - 240 с.
3. Боголюбов С.К. Черчение.- М.: Машиностроение, 1985.- 336 с.
4. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Практ. пособие для учащихся техникумов.- М.: Высш. шк., 1989.- 368 с.
5. Ботвинников А.Д., Вышнепольский И.С. Черчение в средней школе: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1989.- 111 с.
6. Верхола А.П. Словник з креслення.- К.: Вища шк., 1994.- 203 с.
7. Воротников И.А. Занимательное черчение. Кн. для учащихся сред.шк.- М.: Просвещение, 1990.- 223 с.
8. Годик Е.И., Лысянский В.М., Михайленко В.Е и др. Техническое черчение.- К.: Вища шк., Головное изд-во, 1983.- 440 с.
9. ГОСТ 2.301-68 и др. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей. Издательство стандартов.- М., 1991.- 236 с.
10. ГОСТ 2.001-70 и др. Единая система конструкторской документации. Основные положения: Сборник.- М., 1983.- 352 с.
11. Михайленко В. Є., Найдиш В.М. Тлумачення термінів з прикладної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки.- К.: Урожай, 1998.- 197 с.
12. Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика: Учебник.- К.: Выща шк., 1990.- 303 с.
13. Кириллов А.Ф. Черчение и рисование. Учебник для техникумов. 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 1980.- 375 с.
14. Кузьмина И.А., Хомутова А.И. Задачник по основам черчения.- М.: Машиностроение, 1985.- 128 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...