WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Різьба. Зображення та позначення різьби - Реферат

Різьба. Зображення та позначення різьби - Реферат


Реферат на тему:
Різьба. Зображення та позначення різьби
Поняття гвинтової лінії. Циліндрична гвинтова лінія - це просторова крива, яку описує точка при одночасному рівномірному обертанні навколо осі циліндра і рівномірному переміщенні по його твірній. Частина гвинтової лінії між точками, що відповідає одному повному оберту твірної циліндра, називається витком. Відстань між двома найближчими точками, в яких гвинтова лінія перетинає ту саму твірну циліндра, називається кроком Р гвинтової лінії.
Для побудови гвинтової лінії треба задати діаметр d циліндра і крок Р. Коло основи циліндра поділяють на кілька рівних частин, наприклад на вісім, і через точки поділу проводять проекції твірних циліндра. По висоті відкладають крок Р гвинтової лінії і ділять його на ту саму кількість рівних частин. Перетин фронтальних проекцій твірних з відповідними горизонтальними прямими, проведеними через точки поділу кроку, дають точки гвинтової лінії. Фронтальна проекція гвинтової лінії є синусоїда. На розгортці циліндричної поверхні гвинтова лінія зображується прямою, що є гіпотенузою трикутника, основа якого дорівнює довжині pd кола циліндра, а висота - кроку Р. Кут y між основою і гіпотенузою називається кутом підйому гвинтової лінії (tg y= ). Довжину одного витка можна визначити за формулою .
Гвинтові лінії бувають правого і лівого напряму. Права гвинтова лінія характеризується підйомом видимих частин витків зліва направо, а ліва - справа наліво.
Гвинтова різьба. Різьба - це поверхня, утворена при гвинтовому переміщенні плоского контура по циліндричній або конічній поверхні.
Сукупність циліндра з утвореним гвинтовим виступом називається гвинтом.
Якщо на поверхні циліндра одночасно переміщати не один, а два, три або більше плоских профілей, рівномірно зміщених по колу один відносно одного, то можна утворити гвинти відповідно з двома, трьома або більше заходами. У двозаходовій різьбі трикутні профілі зміщені один відносно одного на 180°. Число заходів гвинта легко визначити на його торцевій поверхні.
Класифікація різьб. У сучасній техніці велике поширення мають різьбові з'єднання, що застосовуються для рознімного з'єднання деталей. До їх позитивних якостей належать універсальність, надійність, зручність складання та розбирання, простота виготовлення.
Залежно від форми профілю розрізняють різьби трикутні, прямокутні, трапецїєподібні, круглі тощо.
Залежно від розташування різьби на поверхні стержня або отвору вони поділяються на зовнішні та внутрішні, а залежно від поверхні, на якій нарізано різьбу, - на циліндричні та конічні.
За кількістю заходів різьби бувають одно- та багатозахідними (дво-, тризахідними і т. д.).
Залежно від напрямку гвинтової поверхні розрізняють праві та ліві. Правою різьба називається тому, що для загвинчування гвинта гайку необхідно обертати праворуч (за ходом годинникової стрілки). При лівій різьбі гвинт або гайку треба обертати проти руху годинникової стрілки.
У будь-якій різьбі відповідно до стандартів розрізняють такі основні елементи: профіль різьби; кут профілю; висоту профілю; крок різьби; зовнішній, зведений середній та внутрішній діаметри різьби.
Профіль різьби розглядається в перерізі, ще проходить через вісь болта чи гайки. Найчастіше застосовується циліндрична трикутна різьба, яку використовують на кріпильних деталях: гвинтах, шпильках гайках, болтах.
Прямокутна різьба має прямокутний профіль (квадратний). Застосовується дуже рідко.
Трапецоїдна різьба має переріз у формі трапеції з кутом профілю 30°. Застосовується для передачі руху або великих зусиль (металорізальні верстати, домкрати преси).
Упорна різьба має профіль у вигляді нерівносторонньої трапеції з робочим кутом при вершині 300. Ця різьба застосовується тоді, коли гвинт має передавати одностороннє велике зусилля (гвинти пресів, домкратів).
Кругла різьба має профіль, утворений двома дугами, спряженими з невеликими прямолінійними ділянками, та кутом 300. Застосовується в патронах, запобіжниках, цоколях ламп.
Кут профілю j - кут між суміжними бічними сторонами різьби у площині осьового перерізу. У метричній різьбі цей кут дорівнює 600, у дюймовій - 550 .
Крок різьби Р - відстань по лінії, паралельній осі різьби, між середніми точками найближчих однойменних бічних сторін профілю різьби, що лежать в одній осьовій площині по один бік від осі різьби.
Висота профілю різьби H1, - відстань між вершиною та западиною різьби в площині осьового перерізу в напрямку, перпендикулярному до осі різьби.
Зовнішній діаметр різьби d - діаметр уявлюваного циліндра, описаного навколо різьбової поверхні. Зовнішній діаметр вимірюється у болтів по вершинах профілю різьби, у гайок - по западинах.
Внутрішній діаметр різьби d1, - діаметр уявлюваного циліндра, вписаного в різьбову поверхню. Внутрішній діаметр вимірюється у болтів по западинах, у гайок - по вершинах різьби.
Середній діаметр d2 - діаметр уявлюваного циліндра, співвісного з різьбою, твірні якого діляться бічними сторонами профілю на рівні відрізки.
Характеристика стандартних різьб загального призначення. Метрична різьба. Метрична різьба є основним типом кріпильної різьби в нашій країні. Вона має профіль рівностороннього трикутника з кутом a = 600, вершини якого зрізані на величину Н/8, а западини притуплені або заокруглені на відстані H/6 від теоретичного профілю трикутника.
Метричну різьбу виконують з великим і дрібним кроком для діаметрів 1-68 мм і тільки з дрібним кроком для діаметрів 70-600 мм. Різьбу з дрібним кроком застосовують у тонкостінних деталях, з метою збільшення герметичності з'єднань, для здійснення регулювання в приладах і апаратах, при динамічному навантаженні деталей тощо.
Трубна циліндрична різьба згідно ГОСТу 6357-81 має профіль рівнобедреного трикутника з кутом a при вершині 550. Вершини і западини трикутника зрізані і заокруглені на висоті H/6 від теоретичного профілю. Вимірюють трубну різьбу в дюймах. Номінальний діаметр трубної різьби - величина умовна, бо при позначенні цієї різьби ставлять розмір не зовнішнього діаметра, як на всіх інших різьбах, а величину так званого умовного проходу труби, яка наближено дорівнює її внутрішньому діаметру. Так, трубна різьба з номінальним розміром 1" має зовнішній діаметр різьби 33,249 мм, а величину умовного проходу труби - 25 мм. Стандарт охоплює трубні різьби з діаметром 1/8-6".
До ходових різьб, які застосовуються для передавання руху, відносять різьби трапецеїдальну, упорну і з прямокутним профілем.
Трапецеїдальна різьба (ГОСТ 9484-81) має профіль правильної рівнобічної трапеції з кутом a при вершині 300. Стандарт охоплює трапецеїдальні різьби з діаметром 10-640 мм. Для кожного діаметра за стандартом є три різних кроки - великий, середній і дрібний. Так, різьба діаметром 60 мм має кроки 12; 8 і 3 мм.
Упорна різьба (ГОСТ 10177-82) має профіль нерівнобічної трапеції, один бік якої нахилений до вертикалі під кутом 300, а другий бік - підкутом 30. Для кожного діаметра стандартом передбачено три різних кроки, які за розмірами такі самі, як і для трапецеїдальної різьби.
Умовне зображення різьби. Різьба на кресленнях зображується умовно. Це означає, що її не показують так, як бачать у натурі, де можна розрізнити профіль, криві лінії, які зображують витки різьби, а зображують за особливими правилами, встановленими стандартами (ГОСТ 2.311-68).
Різьбу на стержні зображують суцільними основними лініями по зовнішньому діаметру та суцільними тонкими лініями по внутрішньому діаметру. Суцільну тонку пряму лінію по внутрішньому діаметру різьби проводять на всю довжину різьби, включаючи фаску. На виглядах, де стержень з різьбою проекціюється у вигляді кола, контур його обкреслюється суцільною основною лінією, а внутрішній діаметр різьби зображують дугою кола, проведеною тонкою лінією приблизно на 3/4 кола, розімкненою у будь-якому місці, але тільки не на центрових лініях. Суцільну тонку лінію при зображенні різьби проводять на відстані не менш як 0,8 мм від суцільної основної лінії та не більш як крок різьби. Цей розмір для метричної різьби становить 0,54 Р, для трубної - 0,64 Р, а для трапецієподібної - 0,5 Р.
Межу нарізаної ділянки показують суцільною основною лінією, яку проводять до лінії зовнішнього діаметра. Межею нарізаної ділянки (тобто кінця різьби) вважають кінець повного профілю різьби, тобто до початку збігу.
Збіг різьби - це довжина в

 
 

Цікаве

Загрузка...