WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основи комп’ютерної графіки - Реферат

Основи комп’ютерної графіки - Реферат

знати дві її координати; щоб задати коло - координати його центра та радіус і т. п. Параметри визначають форму примітива та його положення відносно вибраної системи координат. Крім параметрів, для кожного примітива існують певні атрибути, до яких, зокрема, належать: тип; колір; товщина ліній, якими він візуалізується на екрані дисплея; номер шару, в якому він створюється. Отже, атрибути визначають візуальні властивості примітива. Якщо користувач не задає атрибути, то графічна система візуалізує примітив суцільною білою лінією стандартної товщини в нульовому шарі. Стандартна товщина може використовуватися для візуалізації тонких ліній (суцільної, хвилястої, штрих-пунктирної, штрихової). Товщина основної суцільної, потовщеної штрихпунктирної, потовщеної розімкнутої лінії задається коефіцієнтом "потовщення" стандартної лінії.
Для оптимального використання можливостей графічного редактора під час роботи в інтерактивному режимі треба чітко знати розміщення відповідних команд в його "меню". При створенні геометричних примітивів та виконанні інших операцій користувачеві графічного редактора типу АutoCAD допомагають спеціально розроблені путівники, які показують розміщення команд у "меню".
Алгоритми побудови креслень машинобудівних деталей. Автоматизована побудова креслень принципіально відрізняється від виготовлення робочих креслень вручну. Вона передбачає створення графічних зображень, починаючи з ескізів і закінчуючи перспективним зображенням тривимірної геометрії деталі. Можна говорити про різноманітні можливості створення графічних зображень залежно від обробки дво- чи тривимірної геометрії за принципом варіювання чи генерування. Розглянемо обробку двовимірної геометрії за принципом генерування.
Принцип генерування реалізується на основі геометричних примітивів, які визначаються й обробляються в конкретній графічній системі. Для двовимірної системи, як уже зазначалося, це точки, відрізки, кола, дуги кола та інших кривих другого порядку. Для побудови різних проекцій деталі її геометрія має бути розкладена нагеометричні примітиви, які може обробляти конкретна графічна система. Геометричні примітиви створюються користувачем на екрані дисплея і послідовно відносяться до контурних ліній. Для спрощення опису геометрії можна застосовувати такі функції, як зсув, поворот, симетрія. Крім того, при побудові геометричних елементів можна використовувати побудови дотичної до поверхні; перпендикуляра до площини, паралельної прямої.
Виконуючи креслення, крім контурних, осьових та інших ліній, використовують такі графічні функції, як штриховка та нанесення розмірів. Штрихуються тільки області й поверхні всередині замкненої контурної лінії. Після визначення області вона штрихується автоматично із заданою користувачем відстанню між лініями штриховки та кутом їх нахилу.
Розміри на окремих зображеннях користувач наносить графічно в режимі діалогу. На основі "меню" вибирають потрібний тип нанесення розміру (горизонтальний, вертикальний, діаметральний тощо). Потім користувач зазначає геометричний елемент, на якому мають бути нанесені розміри та місце розміщення розмірного числа. Розмірні, виносні лінії із стрілками та розмірним числом виставляються системою автоматично. Розмірне число може бути визначене двома способами: автоматично і введенням числового значення з клавіатури. Крім того, графічні системи реалізують функції проставлення шорсткості, допусків, нанесення текстових написів.
Використання тривимірних систем комп'ютерної графіки передбачає вищий рівень геометричного мислення, ніж при використанні двовимірних систем. Описувати деталь можна не тільки системою ребер і площин, а й об'ємно. При виконанні креслень переважає метод тривимірного опису деталей, оскільки ЕОМ може побудувати які завгодно вигляди деталей, до яких належать також звичайні ортогональні проекції деталі. При цьому можна візуалізувати на екрані дисплея необхідні для зображення деталі проекції і в графічно-діалоговому режимі нанести на них розміри. Так, система МАРС дає змогу візуалізувати одночасно шість виглядів деталі (спереду, зліва, справа, знизу, зверху і ззаду). Крім того, за допомогою тривимірних систем можна автоматично будувати будь-які перерізи та розрізи.
Список рекомендованої літератури
1. Анисимов М.В., Анисимова Л.М. Креслення: Підручник.- К.: Вища шк., 1998.- 239 с.
2. Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2001. - 240 с.
3. Боголюбов С.К. Черчение.- М.: Машиностроение, 1985.- 336 с.
4. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Практ. пособие для учащихся техникумов.- М.: Высш. шк., 1989.- 368 с.
5. Ботвинников А.Д., Вышнепольский И.С. Черчение в средней школе: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1989.- 111 с.
6. Верхола А.П. Словник з креслення.- К.: Вища шк., 1994.- 203 с.
7. Воротников И.А. Занимательное черчение. Кн. для учащихся сред.шк.- М.: Просвещение, 1990.- 223 с.
8. Годик Е.И., Лысянский В.М., Михайленко В.Е и др. Техническое черчение.- К.: Вища шк., Головное изд-во, 1983.- 440 с.
9. ГОСТ 2.301-68 и др. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей. Издательство стандартов.- М., 1991.- 236 с.
10. ГОСТ 2.001-70 и др. Единая система конструкторской документации. Основные положения: Сборник.- М., 1983.- 352 с.
11. Михайленко В. Є., Найдиш В.М. Тлумачення термінів з прикладної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки.- К.: Урожай, 1998.- 197 с.
12. Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика: Учебник.- К.: Выща шк., 1990.- 303 с.
13. Кириллов А.Ф. Черчение и рисование. Учебник для техникумов. 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 1980.- 375 с.
14. Кузьмина И.А., Хомутова А.И. Задачник по основам черчения.- М.: Машиностроение, 1985.- 128 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...