WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основи комп’ютерної графіки - Реферат

Основи комп’ютерної графіки - Реферат

виведення результатів у вигляді графічної інформації, редагування зображень.
Технічні засоби - це всі електричні та механічні складові частини комплексу технічних засобів комп'ютера: центральний пристрій, пристрої введення, виведення та передавання даних.
Критерій вибору ЕОМ зумовлений задачами, що розв'язуються. Наприклад, якщо потрібна висока точність обчислень або якщо обробляються великі масиви даних, то доцільно використовувати суперміні-ЕОМ. Основним типом великих і суперміні-ЕОМ, які використовуються в сучасних САПР, є ЕОМ єдиної системи (ЄС ЕОМ).
Міні-ЕОМ та мікро-ЕОМ відкривають нові можливості для конструкторів і проектувальників, оскільки сучасні ЕОМ цих класів, об'єднані в мережі, наближаються до великих ЕОМ.
Комп'ютерна система керується центральним процесорним пристроєм, який є головним елементом комп'ютерної системи. Центральний процесорний пристрій (ЦПП) - це пристрій, який розшифровує зміст команд у програмі й виконує (інтерпретує) їх. Іншими словами, ЦПП є засобомпереробки графічної інформації, яка проходить етапи створення, обробки та зберігання моделей об'єктів.
Програміська модель інтерактивної графіки. Процес удосконалення програмного забезпечення комп'ютерної графіки був досить довгим і повільним. Пройдено шлях від апаратно-залежних пакетів програм низького рівня, які поставляються виготовниками разом з конкретними дисплеями, до апаратно-незалежних пакетів високого рівня. Основна мета апаратно-незалежного пакета полягає в тому, щоб забезпечити його мобільність при переході від однієї ЕОМ до іншої. У процесі розв'язання цієї задачі група американської асоціації з використання обчислювальних машин (GGRAPH) запропонувала проект графічної системи CORE SYSTEM, а спеціалісти Німеччини розробили графічну базову систему Grafikal Kernel System (GKS), прийняту Міжнародною організацією по стандартизації (ІSО) як міжнародний графічний стандарт. Ця система звільняє програміста від урахування особливостей графічних пристроїв при розробці програмного забезпечення, при цьому користувачеві доступні різноманітні графічні пристрої.
Відповідно до викладеного підходу при розробці програмних засобів комп'ютерної графіки виділяються такі задачі: моделювання, які призначені для створення, перетворення та зберігання моделей геометричних об'єктів (моделюючі системи); відображення цих моделей на графічних пристроях та організації графічного інтерфейсу користувача та ЕОМ (базова графічна система). Склад програмного забезпечення відбивається у програмістській моделі інтерактивної комп'ютерної графіки. До нього входять три компоненти: моделююча система, базова графічна система та прикладна структура даних (база даних). Моделююча система здобуває інформацію та засилає її у бази даних, а також надсилає графічні команди до графічної системи.
Моделюючі системи створюються на основі програмних засобів, які реалізують основні графічні функції - типові способи комп'ютерної графіки, що необхідні для систем будь-якої проблемної орієнтації. До основних графічних функцій належать: позиційні та метричні задачі, афінні перетворення (зсув, перенесення, поворот, симетрія, масштабування), теоретико-множинні операції (перетин, об'єднання, доповнення, різниця) тощо. Ці функції реалізуються на основі внутрішніх канонічних моделей об'єктів, які описують графічні елементи, що дає змогу використовувати найбільш ефективні алгоритми.
Основні графічні функції мають бути реалізовані як для дво-, так і для тривимірних моделей.
Тривимірні моделі можуть бути аналітичними, кусково-аналітичними, алгебро-логічними, рецепторними та ін.
Відповідно до класу задач, які розв'язуються, моделююча система, крім основних графічних функцій, може доповнюватися графічними функціями проблемної орієнтації.
Пакети прикладних програм. Пакет програм комп'ютерної графіки є засобом забезпечення взаємодії користувача з графічним терміналом. Він керує графічним взаємозв'язком користувача та системи, а також відіграє роль інтерфейсу між користувачем та прикладним програмним забезпеченням.
Розглянемо найбільш відомі пакети програм комп'ютерної графіки.
Широко застосовується система АutoCAD, розроблена в 1982 р. Вона використовується в різних галузях (зокрема, в машинобудуванні, архітектурі, електроніці), де потрібні побудова та підготовка креслень, планів, схем, ілюстрацій. Система АutoCAD працює на різних типах персональних комп'ютерів, підтримує велику кількість різних графічних периферійних обладнань. Ця система настільки популярна, що створені різні об'єднання користувачів нею. Причина популярності - відкритість системи, можливість розроблення на основі системи АutoCAD своїх власних прикладних пакетів програм, в яких використовується інженерна графіка.
Пакет "Компас - 5,0", розроблений у Санкт-Петербурзі, дає змогу:
- виготовляти креслення, оформлені відповідно до ЄСКД;
- мати широкий вибір бібліотек параметричних елементів як для загального машинобудування, так і для проектування електричних, гідравлічних та пневматичних схем;
- забезпечувати сумісність із системами АutoCAD;
- виводити креслення великих форматів на невеликі графопобудовники з наступним склеюванням;
- проектувати оснастку та розробку операційних ескізів;
- розробляти керуючі програми та їхній графічний контроль з імітацією обробки для широкого набору обладнання з ЧПК безпосередньо за кресленнями розробленими за допомогою системи "Компас".
Побудова найпростіших геометричних об'єктів. Комплексне креслення будь-якого геометричного об'єкта можна побудувати на основі обмеженого набору геометричних примітивів, які створюються в будь-якому графічному інтерактивному пакеті. До основних двовимірних геометричних примітивів належать: точка, відрізок прямої, дуга кола, коло, парабола, гіпербола, еліпс, сплайни та ін. Кожний примітив задається однозначно певним набором параметрів. Наприклад, щоб задати точку на площині, потрібно

 
 

Цікаве

Загрузка...