WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основи композиції - Реферат

Основи композиції - Реферат

величиною будівлі можуть мати різний масштаб: мала будівля - крупний масштаб, а велика - дрібний. Значна кількість членувань високої будівлі підсилює враження великої величини цієї будівлі, але подрібнює його масштаб. Із двох рівних за величиною будівель вищою здається та, у якої більше членувань. Чим менше цих членувань, тим будівля буде здаватися нижчою, але крупнішою за масштабом.
Щоб краще виразити масштаб виразу необхідно дотримуватися масштабних закономірностей побудови його форми. До масштабних закономірностей відносяться різні форми масштабних зв'язків:
1) відношення елементів до цілого та один до одного;
2) відношення елемента до матеріально-предметного середовища, або предметного;
3) відношення розмірів і масштабу до людини.
Симетрія й асиметрія, статистичність і динамічність. Систематичною є фігура, яка складається із різних частин, які розміщені належним чином один відносно одного.
Три основних види симетрії:
- дзеркальна - ґрунтується на рівності двох частин фігури, розміщених як предмет і його відображенням в дзеркалі. Приклад: якщо у вертикальній площині розрізати навпіл автомашину, то права частина її кузова дзеркально відповідатиме лівій.
- осьова - обумовлена конгруентністю (рівністю) і досягається обертанням фігури відносно осі симетрії (освітлювальна арматура, пральні машини та ін. )
- ґвинтова - досягається в результаті обертового руху лінії або площини навколо нерухомої осі з постійною кутовоюшвидкістю є одночасним поступовим рухом вздовж осі (в деталях машин, верстатів, пароплавів).
Асиметрія - побудова композиції, коли її елементи не врівноважені щодо центра. Симетрія характерна для статичних форм, асиметрія - для динамічних.
Статичність - стан якого, врівноваженості форми. Статичні предмети мають явний центр, вісь навколо якої орган. форма (холодильники, пральні машини та ін.)
Динамічність - зорове сприйняття руху форми (чотиригранна піраміда). Жива природа: олень-легкий, стрункий, ведмідь-сильний, войовничий.
Метричні та ритмічні ряди повторності. Метричний лад (метр) - визначається функціональними особливостями предметів: структура внутрішнього простору громадського транспорту, яка складається із однакових рядів містить для пасажирів.
Метричний ряд є простим видом повторності, якщо він складається із одного елемента і складним, якщо він базується на декількох елементах.
Ритмічний лад (ритм) - рівномірне чергування розмірність, порядок поєднання, ліній об'ємів, площин. Ритм - це рух. Кінь, що скаче, ритмічно відбиває такт, ритмічним є перестук коліс поїзда, ритмом позначена і музика (звуки чергуються в швидкій послідовності).
Ритм буває спокійний і неспокійний, спрямований в один бік, або такий, що сходиться до центру.
Контраст і нюанс. Контраст - різко виражені відмінності між однорідними якостями.
Нюанс - незначні, слабо виражені відмінності, ледь замітний перехід.
Контрастні співвідношення людина помічає відразу і залежно від того, як використано контраст у композиції, він викликає відповідно реакцію сприйняття. (Грубе литво контрастує з полірованою поверхнею, низьке протиставляється високому, горизонтальне - вертикальному, світле - темному, шорстке - гладенькому).
Практична роль контрасту - небезпечні місця пофарбовані в яскраві запобіжні кольори. У техніці нюанс - різноманітна гама найтонших співвідношень матеріалів, пластики, фактури, кольорів тощо.
Ручні годинники бувають круглі або прямокутні, незважаючи на те, що існують сотні найрізноманітніших марок. Проте, придивившись уважніше і можна побачити невеличкі відмінності, які надають своєрідності кожній моделі. Така своєрідність ґрунтується на нюансах форми.
Серед різних факторів, які впливають на форму, композицію, колір предмета особливе місце займає фізіологічна оптика, тобто сприйняття оком ліній, об'ємних форм і кольорів. Ці особливості нюансних та контрастних співвідношень можна легко прослідкувати на прикладах геометричних ілюзій.
Людському зору властиво піддаватися оптичному обману. Наприклад, око людини значно краще оцінює розміри по ширині, ніж по висоті та глибині. Вертикальна протяжність здається довшою рівновеликої горизонтальної.
Рекомендована література:
1. Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2001. - 240 с.
2. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования. - К.: Вища школа, 1988. - 191 с.
3. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - 344 с.
4. Макарова М. Н. Перспектива. Учебное пособие для студ. пед инст. по худ. граф. спец. - М.: Просвещение, 1989. - 191 с.
5. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. - М.: Молодая гвардия, 1994. - 315 с.
6. Лазарев Е. Н. Дизайн машин. - Л.: Машиностроение, 1988. - 256 с.
7. Лазарев Е. Н. Бионика и художественное конструирование. - Л.: ЛДНТП, 1971. - 32 с.
8. Ратнічин В. М. Перспектива. - К.: Вища школа, 1977. - 135 с.
9. Сапего И. Г. Предмет и форма. - М.: Советский художник, 1984. - 304 с.
10. Сомов Ю. С. Композиция в технике. - М.: Машиностроение, 1977. - 272 с.
11. Федоровский Р. Ф. Техническая эстетика и эффективность использования техники. - М.: Знание, 1974. - 245 с.
12. Шпара П. Е., Шпара И. П. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. - Киев, 1989. - 247 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...