WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка колекції моделей дитячого одягу в умовах закритого акціонерного товариства “Коломийська швейна фабрика” - Дипломна робота

Розробка колекції моделей дитячого одягу в умовах закритого акціонерного товариства “Коломийська швейна фабрика” - Дипломна робота

України в сучасних умовах торкається всіх сфер діяльності суспільства і всіх рівнів господарювання. Ринкове середовище змушує керівництво кожного підприємства самостійно вирішувати і стратегічні, і тактичні питання розвитку. Підприємствам потрібен своєрідний компас, що допомагатиме обирати правильний напрямок діяльності. Але цього недостатньо для успішної діяльності, оскільки працювати у ринковому середовищі означає працювати в умовах конкуренції.
Своєрідним компасом і "лоцманом", котрий дозволить рухатись правильно визначеним курсом, є маркетинг. На практиці це означає, що підприємство мусить не лише мати сучасне обладнання, інші ресурси для функціонування, а й виконувати маркетингові функції дослідження ринку, споживачів, конкурентів, розробляти схему заходів, спрямованих на формування попиту на свою продукцію, а також стимулювати збут своєї продукції.
Для виконання цих функцій підприємству потрібні спеціальні підрозділи, оснащені необхідними матеріальними ресурсами й кваліфікованими працівниками. Крім цього, кожен працівник підприємства - від рядового працівника до керівників вищої ланки - повинен мати відповідну ринкову ідеологію.
Це означає, що коли модельєр-конструктор починає втілювати в креслення задум нового товару, він мусить врахувати результати маркетингових досліджень, які дають інформацію про тенденції змін смаків споживачів, а також про дії конкурентів на ринку.
Функціонування підприємства у ринкових умовах насамперед передбачає, що, розпочинаючи виробничу діяльність, воно мусить самостійно вирішити щонайменше три важливі питання і на який прибуток можна розрахувати.
Потребу споживача можна задовольняти різними способами.
з точки зору підприємств, філософією діяльності котрих є маркетинг зовсім не байдуже, які бажання здобудуть перемогу у споживача оскільки для різних видів відпочинку потрібні різні набори товарів. Виходячи з такого розуміння функціональної конкуренції, потрібно виявити і всіх можливих конкурентів, ураховуючи різні підприємства, що виробляють різну продукцію.
Підприємства-виробники значну увагу мають приділяти тому, яким чином вироблена продукція стане доступною для споживачів.
Кожне підприємство мусить зробити вибір: самому доводити вироблену продукцію до споживача чи з допомогою посередників. Якщо доведення продукції до споживачів здійснювалися через посередників, то важливо вирішити, якій кількості посередників довірити цю справу та кому саме.
Список використаної літератури
1. Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С. и др. Основы конструирования одежды.: Учебник / Под общ. Ред. Е.Б. Кобляковой. - М., 1980. - 448 с.
2. Фіалко Т.М. Учимся кроить и шить. Одежда для мужчин и детей. - Мн.: ООО "Хэлтон", 2000. - 192 с.
3. Поліщук O.I. Дизайн одягу промислового виробництва. К.. КДУТД, 2001.-59с.
4. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Конструювання одягу". Упор. У.М.Шупляк. К.:КПК, 2006. - 18с.
5. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. М.: Академия; Высшая школа, 2000.-184с.
6. Трухан ГЛ., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. К.: Техника, 1989. - 127с.
7. ГОСТ 15.001-73 Разработка и постановка продукции на производство. Основные положения.
8. Справочник по конструированию одежды. /Под ред. П.П. Кокеткина. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 312с.
9. Суворова O.K., Сушан А.Т. Принципи задания та контролю балансу швейних виробів. Київ: ДАППУ, 1999. - 51с.
10. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб. пособие для сред. проф. Образования /Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова. - 2е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия"; Мастерство, 2002. - 240 с.
11. Конфеціювання матеріалів одягу: Навч. посіб. / Н.П. Супрун, Л.В. Орленко, Е.П. Дрегулес, Т.О. Волинець. - К.:, 2005. - 159 с. - (Київському національному університету технологій та дизайну - 75 років)
12. Труханова А.Т. Технология женской и детской одежды: Учеб. для проф. учеб. заведений. - №-е изд., стер. М.: Высш. шк., Изд. Центр "Академия", 2001. - 416 с.: ил.
13. Одежда легкая женская и детская. Общие технические требования. ОСТ17-169-79.
14. Справочник по швейному оборудованию / Зак И.С., Горохов И.К., Воронин Е.И. и др., М., 1981.
15. Система управления качеством изготовления одежды на уровне предприятия. М., 1947.
16. Франц В.Я. Техника безопасности на предприятиях швейной промышленности. М., 1968.
?
Дипломний проект
36.ДП.5.091818.01.225.ПЗ
Герасимової Христини Іванівни
2006
2.3.2 Визначення принципової схеми побудови основної технічної пропозиції та базового розміро-зросту.
Під ескізним проектом розуміють сукупність конструкторських документів, в яких повинні міститися принципові конструктивні рішення, які дають загальне уявлення про будову, основні параметри та розміри виробу
На першому етапі розробки ескізного проекту визначаються вихідні дані і виконується в схематичному площинному зображені принципова схема. Принципова схема розроблена в масштабі 1:4.
Висновок
Метою даного проекту була розробка проекту системи моделей на основі систематизації, поглиблення та закріплення теоретичних і практичних знань, набутих під час навчання, а також рішення конкретних практичних задач.
Мета дипломного проектування була виконана наступними задачами:
- виконано аналіз вихідної ситуації та проведення до проектних досліджень;
- розроблено колекцію дитячих суконь;
- розроблено технологічний процес впровадження колекції дитячого одягу.
Для дипломного проекту було вибране завдання "Розробка моделей дитячого одягу в умовах закритого акціонерного товариства "Коломийська швейна фабрика", оскільки діти ясельного віку, особливо для літнього сезону потребують легких, красивих суконь, які виготовлялись з натуральних тканин.
Базова конструкція в даному проекті була використана методом системи крою. Конструкція 1,2,3 розроблена за методикою "Конструювання одягу ЦНИИШП" для базового розміро-зросту 70-30-27,1.
Для покращення технології обробки, та зменшення трудомісткості потрібна заміна обладнання на більш ефективне. Значна увага приділена волого-тепловій обробці. Для її покращення увага надається високоякісному обладнанню, пресам, пресувальним столам. Міжлекальні випада становлять 35%, тому рекомендується з них виготовити косинки, які також знадобляться в сонячну погоду.
Собівартість виробу становить 29,7, що є доступною ціною для населення.
Ринкова атрибутика
Фірмовий ярлик
Логотип

 
 

Цікаве

Загрузка...