WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація і економіка будівництва та охорона природи при будівництві - Реферат

Організація і економіка будівництва та охорона природи при будівництві - Реферат

холдінгові компанії тощо.
Рис. 3. Схема структури будівельного об'єкта
При переході на колективний підряд будівельна організація отримує певну господарську самостійність, це дає змогу при підтримцівсього колективу перейти на повний госпрозрахунок і самофінансування. При цьому всі питання господарської діяльності вирішуються з урахуванням колективного економічного інтересу всіх працюючих. Праця кожного робітника, інженерно-технічного працівника і службовця при колективному підряді оплачується відповідно до коефіцієнта його трудової участі.
Більш прогресивною формою господарської діяльності будівельної організації є оренда і орендний підряд. У цих випадках будівельна організація стає повністю самостійною, а все її майно (машини, механізми, обладнання тощо) переходить у колективну власність працюючих. Прибуток орендної організації розподіляється за згодою колективу на оплату праці, розвиток виробництва, соціальні потреби тощо. Основні фонди і інші ма-теріальні цінності передаються в оренду колективу відповідної організації за договором на строк від 5 до 50 років. У договорі зазначається балансова вартість основних фондів й інших матеріальних цінностей, що передаються в оренду, строк оренди, суми орендної плати за використання обладнання, зобов'язання орендаря щодо виконання державних замовлень на будівництво і орендодавця стосовно забезпечення орендної організації ма-теріалами та інші положення.
В подальшому колектив орендної організації може викупити матеріальні цінності або одержати їх безкоштовно від держави і перетворитись у кооператив або акціонерне товариство. На відміну від орендної організації акціонерне товариство (або кооператив) повністю самостійне і працює на повному госпрозрахунку і самофінансуванні. Воно саме вирішує напрямок своєї діяльності, форми і методи організації праці, структуру і форму управління підрядних підрозділів, систему оплати праці членів товариства тощо. Кожен член товариства працює ініціативно, натхненно, не рахуючись з часом, інколи навіть після закінчення робочого дня, оскільки він зацікавлений в результаті своєї праці.
ПЛАНУВАННЯ І ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗРАХУНОК У БУДІВНИЦТВІ
Застосування певних форм планування будівництва дає змогу будівельній організації забезпечити собі реальну господарську самостійність. Виробнича програма організації складається з державного замовлення на виконання певного обсягу робіт і робіт, які виконуватимуться за прямими (самостійними) господарськими угодами із замовниками. Кожна будівельна організація, наприклад трест, може самостійно складати свої плани на рік, квартал, місяць.
План капітального будівництва передбачає кількість об'єктів житлового, комунального, виробничого і культурно-побутового призначення, які будуть введені в дію в поточному році, обсяги капітальних вкладів, будівельно-монтажних робіт тощо.
Усі підрядні будівельні організації на основі річного плану будівельних робіт складають оперативні квартальні і місячні плани. До цих планів включають ті показники, що безпосередньо стосуються робітничих бригад, майстрів, виконробів, які є основними виконавцями робіт на будівельному об'єкті. Планові завдання треба доводити до всіх виконавців робіт, а хід їхнього виконання повинен бути під постійним контролем адміністрації і громадських організацій. Обсяги робіт, що їх має виконати та чи інша організація, розподіляються на основі календарних графіків, які складають на рік з розбивкою по місяцях. У них визначають конкретні обсяги робіт, які повинна виконувати будівельна організація щомісяця.
Складовими частинами господарського розрахунку в будівництві є собівартість будівельних робіт та їх рентабельність.
Собівартість - це один з основних показників роботи будівельної організації, який визначається витратами в грошовій формі на виконання будівельних робіт. Собівартість складається з двох показників: прямих і додаткових витрат. Структура собівартості будівництва орієнтовно така (у процентах загальної кошторисної вартості):
Матеріали і конструкції .................................... 55
Основна заробітна плата робітників ............... 13
Експлуатація машин і механізмів..................... 13
Додаткові витрати ............................................. 15
Інші витрати......................................................... 4
У прямі витрати включають видатки за матеріали, вантажні і транспортні роботи, видатки на паливо, електроенергію, воду, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, а також виплату заробітної плати робітникам.
Додаткові витрати складаються з видатків, пов'язаних з організацією управління будівництвом і технічного керівництва ним, побутового обслуговування робітників, а також витрати на соціальне страхування, охорону праці, техніку безпеки, протипожежні заходи. Будівельна організація повинна також забезпечити виконання плану прибутків, тобто вона має бути рентабельною.
Рентабельність вимірюється сумою прибутку і рівнем рентабельності. Суму прибутку визначають як різницю між виручкою від здачі об'єкта і витратами будівельної організації на його будівництво. Якщо, наприклад, будівельна організація здала об'єкт і одержала виручку в сумі 920 тис. грн, а витрати її на цей об'єкт становили 890 тис. грн, то сума прибутку визначить-ся у 30 тис. грн.
Щоб визначити рівень рентабельності, треба суму прибутку поділити на суму витрат і помножити на 100 %. У нашому прикладі рівень рентабельності складатиме:
Підвищення рентабельності є основним завданням колективів будівельних організацій. Рентабельність збільшується, якщо зменшуються витрати на будівництво. Щоб досягти цього, всі підрядні будівельні організації перейшли на госпрозрахунок.
Госпрозрахунок - це такий метод управління будівельним виробництвом, при якому видатки на будівництво, тобто на виконання будівельно-монтажних робіт, перекриваються за рахунок власних ресурсів будівельної організації. Основне завдання госпрозрахунку полягає у виконанні плану будівельних робіт при найменших матеріальних, трудових і грошових затратах. Це завдання можна виконати лише за умов правильної організації робіт, підвищення продуктивності праці і економії будівельних матеріалів.
Знизити собівартість будівництва повинні намагатись усі ланки будівельної організації, у тому числі й будівельні бригади. У бригаді слід запроваджувати елементи госпрозрахунку. При цьому економією матеріалів і організацією роботи будуть займатись самі робітники. До елементів госпрозрахунку в бригаді належать: поліпшення якості робіт, зниження вартості робіт за рахунок економії будівельних матеріалів, раціональне використання техніки тощо.
Найкращі умови для переходу на госпрозрахунок мають комплексні бригади, колективи яких переходять на госпрозрахунок за

 
 

Цікаве

Загрузка...