WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація, обладнання і технологія газового зварювання - Курсова робота

Організація, обладнання і технологія газового зварювання - Курсова робота

невикористаних ділянок шва на початку і в кінці пластин, де режим зварки недостатньо стабільний. Розміри цих ділянок визначають від 20 до 70 мм в залежності від способу зварки і сили струму. Заготовки для випробувань наплавленого металу вірізають з спеціально підготовлених на плавок, виконаних на пластині в декілька шарів.
Вирізку заготовок для зразків слідує можливість виготовити на метало ріжучих станках, щоб не змінювати структуру металу.
Статичне випробування на розтяг є одним з найбільш розповсюджених, поскільки вони дають можливість порівняно точно оцінити поведінку металу і при других видах навантаження.
Стандартами цей вид випробувань спостерігається для більшої частини відповідальних зварних конструкцій, являється найбільш простим і відносно легко здійснюючим.
При випробуваннях на статичне (короткочасне) розтягування можна визначити: границю текучості металу фізичну т і умовний 0,2 в Па, часовий опір В в Па, відносне видовження в %, відносне звуження в %.
Випробування проводять на спеціальних машинах, що складаються з механізмів кріплення зразка, навантаження, вимірювання і реєстрації розвиваючого зусилля. В деяких типах машин є доповнюючі устройства для запису діаграми випробування. Механізм кріплення зразка забезпечує також його центрування для здійснення тільки розтягую чого зусилля без виникнення згинаючого моменту. Необхідні зусилля даються з допомогою механічного та гідравлічного приводу. В машинах з механічним приводом рисунок обертання ходового винта, переміщуючого зажими, здійснюється вручну чи від електродвигуна через фрикціонну передачу чи коробку швидкостей для створення різних швидкостей навантаження. З числа машин з механічним приводом застосовуються ИМ-4Р, ИМ-12А, МР-0,05. В випробувальних машинах з гідравлічним приводом переміщення рухаю чого захвата здійснюється за рахунок ходу поршня.
1 - гідропривід;
2 - зразок;
3. - гідроциліндр.
Рисунок 13. - Схема розривної машини з гідравлічним приводом.
1 - електропривід;
2 - нижній захват;
3 - зразок;
4 - верхній захват.
Рисунок 14. - Схема розривної машини з механічним приводом.
Випробування кутових з'єднань (таврових і нахлест) виготовляються значно рідше, так як більш важче виконати зразки з кутовими швами, працюючими чисто на зріз чи розтяг без образування згинаючого момента, який значно спотворює результати. Тому зразки для випробування кутових з'єднань повинні виконуватись з симетричним розміщенням швів.
При випробуванні на згин застосовуються зразки циліндричної чи прямокутної форми. Випробування проводять на універсальній машині. Зразок вміщують на дві шарнірні опори, відстань між якими є радіус оправки, через яку до центра зразка прикладають згинаюче зусилля, вибирають в залежності від товщини основного металу. Згин виконується на зразках з знятим зусиллям і в сторону, протилежну кореню шва (при одностронній зварці).
Рисунок 15. Зразок для випробування на стисний згин.
Випробування на вм'ятини проводять для труб малого діаметра з повздовжніми і поперечними зварними швами. Зразок для випробування на вм'ятини представляє собою стискове з'єднання довжиною, рівною діаметру труби, з якої його вирізають механічним способом. "Зусилля" шва зрізається до основного металу шва зрізається до основного металу на станку, гострі кромки закруглюються.
Рисунок 16. - Зразок і схема випробовувань на вм'ятини.
Випробування проводять на пресі шляхом деформації зразка зажимаючим навантаженням.
Випробування на повзучість для зварних швів проводять рідко, так як ця характеристика зазвичай співпадає з показниками для основного металу. Випробування заключається в нагріванні зразка до декількох сот градусів і поступовому навантаженні його до появи деформації. Величну деформації в процесі випробування регіструють.
Динамічне випробування розрізняють по характеру деформації, температурним умовам, числу циклів навантаження. До основних видів динамічних випробувань зварних з'єднань відносяться випробування на ударний згин і на втому.
Випробування на ударний згин дякуючи відносній простоті виконання і точності результатів являються найбільш розповсюдженими. При цих випробуваннях визначають ударну в'язкість шва, різних ділянок навколишньої зони і наплавленого металу. Ударна в'язкість характеризується величиною роботи, розхідної на ударний згин зразка і приходиться на одиницю його площі в місці руйнування. Для визначення значення ударної в'язкості квадратний чи прямокутний в січенні зразок вирізають з зварного з'єднання з таким розрахунком, щоб можна було зробити надріз в визначеному місці зварного з'єднання. Форма і розміри зразків регламентовані стандартом. Найбільш розповсюджені випробування зразків довжиною 55 х 10 х 10 мм з напівциліндричним надрізом глибиною 2 мм і радіусом 1 мм. Ударна в'язкість, визначена при випробуванні зразків з підрізами такого типу, позначається Qн. При ширині зразка 5 мм ударна в'язкість зразка позначається Qп.т. Крім того, застосовують зразки з трикутним в січені надрізом глибиною 2 мм з кутом при вершині 450і радіусом закруглення 0,25 мм. Результати випробування зразків різних типів не порівнюються. Місце вирізки і розміщення надрізу омовляється технічною документацією.
Випробування на ударний згин проводять на маятникових копрах зі свобідно падаючим вантажем. При випробуванні свобідно гойдаючий маятник піднімають до деякого положення, встановлюють зразок, відпускають маятник, який зруйнувавши зразок, повертається в попереднє положення
1 - зразок;
2 - маятник;
3 - лінійка.
Рисунок 17. Схема маятникового копра.
поверхні відбитку. Випробування по Віккерсу регламентується ГОСТ 2999-75. Принципово методи Брінелля і Віккерса аналогічні, і для малих і середніх значень твердості величини співпадають.
Для випробувань по методу Роквелла застосовують прибори типу ТК, які дещо відрізняються по конструкції від ТШ і ТП. Вони мають пружинне пристрою попереднього навантаження і індикаторний пристрій для вимірювання і реєстрації глибини алмазного конуса.
Слід відмітити, що результати вимірювань твердості по Роквеллу не можуть бути точно переведені в значення твердості по Брінеллю і Віккерсу.
Суть методу заключається в втисканні стандартної алмазної піраміди з кутом при вершині 1360, при навантаженні 0,02...2Н, визначення площі поверхнівідбитку і діленні величини навантаження на цю щільність. Пристій для вимірювання мікротвердості ПМТ-3 оснащений мікроскопом з рухаючи шкалою, що дозволяє точно встановити наконечник і провести слідуючи виміри відбитку.
Згідно ГОСТ 6996-66 вимірювання твердості рекомендується виконувати по відповідним схемам, для стикових з'єднань листів товщиною менше 3 мм дозволяється проводити виміри твердості по зовнішній поверхні зразка з знятим до рівня.
5. Техніка безпеки при зварюванні і різці металів.
До обслуговування пристроїв для оброки металів газовим полум'ям, зварювальних пристроїв, апаратури і до виконання зварювальних робіт можуть допускатися тільки робочі, які

 
 

Цікаве

Загрузка...