WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні прилади. Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів. Колективний договір - Контрольна робота

Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні прилади. Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів. Колективний договір - Контрольна робота

рівня палива:
1 -реостат;
2, 3 - відповідно нерухомий і
рухомий магніти;
4, 6, 7 - обмотки;
5 - стрілка;
8 - резистор;
9- акумуляторна батарея;
10 - амперметр;
11 - вмикач запалювання;
12 - запобіжник;
13 - поплавець;
14 - термокомпенсаційний резистор
Покажчик рівня палива складається з реостатного датчика, закріпленого на верхній стінці паливного бака, та покажчика, встановленого на щитку приладів. Датчик має вигляд реостата 1, змонтованого всередині металевої коробки. Залежно від рівня палива змінюється положення поплавця 13, зв'язаного важелем із рухомим контактом реостата, змінюючи його опір і силу струму в колі обмоток 4, 6 та 7 покажчика, а їхнє результуюче магнітне поле, взаємодіючи з магнітним полем рухомого магніту 3, переміщує стрілку 5 на відповідну поділку шкали. Зі збільшенням рівня палива в баці опір реостата зростає, а зі зменшенням - спадає.
Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів.
Вертикальні шви (стиковому і кутові) виконують у напрямку знизу нагору. Попередньо підготовляється зварюванням Металева горизонтальна площадка перетином, рівним перетикові наплавленого металу шва. Площадка створюється поперечними рухами електрода трикутником. Провар у корені шва забезпечується затримкою горіння дуги в цьому місці при русі електрода трикутником. Найбільший провар горня досягають, коли електрод перпендикулярний вертикальної осі. Набрякання розплавленого металу запобігають нахилом електрода з боку електродотримача вниз.
Зварювання вертикальних швів електродами великих діаметрів і при великому струмі скрутний через стікання метал і незадовільне формування шва. Тому застосовують електроди діаметром до 4 мм, рідко 5 мм, а зварювальний струм знижують у порівнянні зі зварюванням у нижнім положенні. Вертикальне зварювання в напрямку зверху вниз можливий електродами, що дають тонкий шар шлаку. У цьому випадку метал у зварювальній ванні твердіє швидше і стікання його практично не відбувається. Для вертикальногозварювання зверху вниз застосовують електроди з целюлозним, пластмасовим покриттям органічного виду (ОЗС-9, АНО-9, ВСЦ-2, ВСЦ-3 і ін.). Продуктивність зварювання зверху униз вище продуктивності зварювання знизу нагору. Вертикальні шви також зручно виконувати електродами з обпиранням покриття на крайки, що зварюються.
Горизонтальні і стельові шви виконувати складніше, ніж вертикальні. При виконанні горизонтальних швів на верхньому листі часто утворяться підрізи, а при зварюванні в стельовому положенні повний провар кореня шва утруднений. В обох випадках зварювання повинне вироблятися короткою дугою з досить швидкими коливальними рухами. Метал товщиною більш 8 мм зварюють багатопрохідними швами. Перший валик у корені горизонтального шва наноситься електродом діаметром 4 мм, а наступні - діаметром 5 мм. Перший валик у корені стельового шва виконується електродом діаметром 3 мм, а наступні - діаметром не більш 4 мм. Валики горизонтального і стельового швів зручно виконувати електродами з обпиранням покриття. При виконанні стельових швів гази, що виділяються при зварюванні покритими електродами, піднімаються нагору і можуть залишатися у шві. Тому для зварювання в стельовому положенні варто користуватися добре просушеними електродами, які дають невеликий шлак.
Рис. 1. Положення і рухи електрода при зварюванні в горизонтальному і стельовому
положеннях:
а - горизонтальний кутовий шов,
б - наплавлення в стельовому
положенні,
в - стельовий стиковий шов.
Колективний договір.
Колективний договір (угода) укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників або уповноважених ними сторін.
Вимогами законів України "Про охорону праці" і "Про колективні договори і угоди" передбачено, що здійснення комплексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, визначення обов'язків сторін, а також реалізація працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці забезпечуються насамперед за допомогою колективного договору (угоди).
Гарантії, пільги та компенсації, передбачені для працюючих чинним законодавством, повинні вважатися мінімальними, обов'язковими для виконання за будь-яких умов. За наявності на підприємстві ліпших економічних можливостей нормативні пільги і компенсації можуть бути вищими за мінімальні та мати більші розміри на підставі додаткових зобов'язань згідно з колективним договором (угодою).
Наприклад, відповідно до статей Закону України "Про охорону праці" може бути передбачено: надання працівникам додаткової відпустки за несприятливі умови праці (понад розміри, визначені чинними нормативними актами), додаткового комплекту спецодягу (понад встановлені норми), облаштування додаткових санітарно-побутових приміщень (саун, душових, ванн тощо) на тих виробництвах, де нормами це не передбачено, встановлення, залежно від конкретних умов праці, додаткових оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення або скороченої тривалості робочого часу тощо.
Колективний договір (угода) повинен обов'язково передбачати захист прав і спеціальних інтересів осіб, які постраждали на виробництві від нещасних випадків (профзахворювань), а також утриманців і членів сімей загиблих.
Перевірка виконання колективного договору проводиться не рідше як два рази на рік. Підсумки перевірки розглядаються на зборах або конференції працюючих. За невиконання зобов'язань за колективним договором службові особи притягаються, до адміністративної, дисциплінарної відповідальності.
Список використано літератури
1. В.Ф. Кисликов, В.В. Лущик. Будова і експлуатація автомобіля. Київ "Либідь", 2000.
2. В.М. Рибаков Дугова і газова зварка.
3. Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман. Основи охорони праці. Київ "Вікторія", 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...