WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Деталі машин і ВПМ галузі - Курсова робота

Деталі машин і ВПМ галузі - Курсова робота


Курсовий проект
Деталі машин і ВПМ галузі
Спеціальність 6.092000 "Технологія деревообробки"
ЗАВДАННЯ
на курсове проектування з предмету: "Деталі машин і підйомно-транспортні машини галузі".
Тема проекту: "Проект приводу стрічкового конвеєра з 2х ступінчастим прямозубим циліндричним редуктором".
Вихідні дані:
1. Редуктор не реверсивний.
2. Робота двохзмінна.
3. Експлуатація довготривала.
4. Підшипники кочення.
5. Діаметр барабана стрічкового конвеєра Дб = 630 мм
6. Швидкість стрічки Vстр.=0,9 м/с
7. Зусилля на стрічці конвеєра Fстр.=3,2 Н
При виконанні курсового проекту необхідно оформити:
І. Пояснювальну записку.
1. Вступ.
2. Викладання кінематичної схеми приводу.
3. Кінематичний розрахунок. Вибір електродвигуна приводу.
4. Розрахунок пасових, ланцюгових, відкритих зубчастих передач.
5. Розрахунок передач редукторів.
6. Попередній розрахунок валів редукторів. Конструктивні розміри шестерень і коліс.
7. Конструктивні розміри корпуса і кришки редуктора.
8. Перший етап компонування редуктора.
9. Перевірка довговічності підшипників.
10. Другий етап компонування редуктора.
11. Перевірка міцності шпонкових з'єднань.
12. Уточнений розрахунок валів.
13. розрахунок і вибір муфт.
14. Розрахунок конструктивних розмірів корпусів і кришки редуктора.
15. Мащення редуктора.
16. Складання редуктора.
17. Вибір допусків і посадок.
18. Список використаної літератури.
19. Специфікації на складальне креслення і робочі деталі.
2. Графічну частину проекту (2 аркуші формату А1)
1. Складальне креслення редуктора (дві проекції).
2. Робочі креслення деталей редуктора.
Дата видачі завдання 21 січня 2004 року. Дата закінчення 27 травня 2004 року
Зміст
1. Вступ.
2. Кінематична схема приводу.
3. Кінематичний розрахунок. Вибір електродвигуна приводу.
4. Розрахунок відкритих передач.
5. Розрахунок передач редуктора.
6. Попередній розрахунок валів редуктора.
7. Конструювання кришок підшипників.
8. Конструктивні розміри елементів корпуса і кришки редуктора.
9. Конструювання розмірів зубчастих коліс.
10. Конструктивні розміри валів підшипникових вузлів, компонування редуктора.
11. Перевірка міцності валів.
12. Підбирання шпонок і перевірний розрахунок шпонкових з'єднань.
13. Добирання підшипників.
14. розрахунок і вибір муфт.
15. Посадки деталей і складальних одиниць редуктора.
16. Мащення зубчастих коліс і підшипників.
17. Складання редуктора.
18. Список використаної літератури.
1. Вступ
Значення машин для людського суспільства дуже велике. Машини звільняють людей від важко фізичної роботи. Максимально підвищують виробництво, сприяють покращенню якості продукції, яка виробляється і зниженню її вартості. В сучасній промисловості машинобудуванню належить провідна роль, так як на базі машинобудування розвиваються всі інші галузі промисловості, а також сільське господарство. Рівень виготовлення машин і їх технічна досконалість - основні показники розвитку всіх галузей народного господарства, основа технічного прогресу будь-якої країни і відповідно матеріального благополуччя і культурного розвитку її населення.
На даний час нема такої галузі народного господарства, в якій не використовували б машини і механізми в найбільш широких масштабах. Тільки в результаті насичення всіх галузей народного господарства високопродуктивними машинами, втілюючи комплексні механізації і автоматизації виробництва, можна досягти підвищення продуктивності праці і розширення випуску різноманітної продукції.
Основні тенденції сучасного машинобудування: підвищення потужності і швидкохідності машин, рівномірність ходу, автоматизація, довготривала безвідказна робота (надійність та довговічність), зручність та безпека обслуговування, економічність при експлуатації, мінімальна маса і можливість найменшої вартості конструювання і виготовлення машин.
Редуктором називають зубчастий, черв'ячний або зубчасто-черв'ячний, передавальний механізм, виконаний у закритому корпусі і призначений для зниження кутової швидкості, а отже, підвищення обертального момента.
Редуктори класифікують за видом передач - на циліндричні з паралельними осями валів, конічні, черв'ячні, комбіновані, зубчасто-черв'ячні.
3. Кінематичний розрахунок. Вибір електродвигуна приводу.
3.1. Розрахунок потужності на валах приводу і вибір електродвигуна приводу.
Визначаємо потужність на стрічці конвеєра:
Рстр=Fстр ? Vстр, кВт (1)
Де Fстр - зусилля на стрічці конвеєра, кн..
Vстр - швидкість переміщення стрічки, м/с.
Рстр=3,2?0,9=2,88 кВт
Визначаємо необхідну потужність електродвигуна приводу:
, кВт (2)
де ? - коефіцієнт корисної дії приводу конвеєра
(3)
де ?п.п. - коефіцієнт корисної дії пасової передачі;
?п.п.=0.98;
?з.п. - коефіцієнт корисної дії зубчастої передачі;
?з.п.=0,98;
?л.п. - коефіцієнт корисної дії ланцюгової передачі;
?л.п.=0,95;
?підш. - коефіцієнт корисної дії підшипників;
?підш.=0,994
?=0,98?0,982?0,95?0,995=0,8503
кВт
Вибираємо асинхронний електродвигун марки 4А100L4 потужністю 4кВт, синхронною частотою обертання 1500 об/хв., проковзування 4,7%.
Визначаємо асинхронну частоту обертання вала:
nел.дв.=nl(1-S), хв-1 (4)
nел.дв.=1500 ? (1-0,047)=1429,5 хв-1
Потужність на першому валу:
РІ=Рел.дв., кВт (5)
РІ=4кВт
Потужність на другому валу:
РІІ=РІ ? ?п.п.? ?п., кВт (6)
РІІ=4?0,98?0,99=3,88 кВт
Потужність на третьому валу:
РІІІ=РІІ ? ?з.п.? ?п., кВт (7)
РІІІ=3,88?0,98?0,99=3,76 кВт
Потужність на четвертому валу:
, кВт (8)
РІV=3,76?0,98?0,992=3,61 кВт
Потужність на п'ятому валу:
РV=РІV ? ?л.п.? ?п., кВт (9)
РV=3,61?0,95?0,99=3,39 кВт
3.2. Розрахунок частот обертання валів приводу.
Визначаємо частоту обертання барабана стрічкового конвеєра:
, хв-1 (10)
де Дб - діаметр барабана стрічкового конвеєра, мм.
Дб = 630 мм.
хв-1
Визначаємо загальне передаточне відношення приводу:
(11)
Загальне передаточне відношення складається з добутку передаточних відношень:
і=іп.п.?із.ц.п1?із.ц.п2?іл.п. (12)
де іп.п.?- передаточне відношення пасової пердачі;
іп.п.?= 2;
із.ц.п1 - передаточне відношення зубчатої циліндричної передачі 1;
із.ц.п1 = 2;
із.ц.п2 - передаточне відношення зубчастої циліндричної передачі 2;
із.ц.п2 = 3,15;
іл.п. - передаточне відношення ланцюгової передачі;
і = 2?2?3,15?4,16=52,42
Частота обертання першого вала:
пІ = пел.дв., хв-1 (13)
пІ = 1430 хв-1
Визначаємо частоту обертання другого вала:
, хв-1 (14)
хв-1
Визначаємо частоту обертання третього вала:
, хв-1 (15)
хв-1
Визначаємочастоту обертання четвертого вала:
, хв-1 (16)
хв-1
Визначаємо частоту обертання п'ятого валу:
, хв-1 (17)
хв-1
4. Розрахунок відкритих передач.
4.1. Розрахунок плоскопасової передачі.
За формулою Северина визначаємо діаметр меншого шківа:
, мм (18)
де Р1 - потужність на ведучому шківу плоскопасової передачі, кВт
Р1=4 кВт.
п1 = 1430 хв-1 - частота обертання першого вала, хв-1.
мм
По таблиці П10 Л.1 ст.359 приймаємо стандартний діаметр шківа D1=160мм.
Знаходимо швидкість паса:
м/с (19)
м/с
В залежності від швидкості V=11,9 м/с і потужності Р1=4кВт вибираємо гумотканний пас.
Визначаємо діаметр веденого шківа:
, мм (20)
де ? - коефіцієнт проковзування паса; ?=0,01;
мм
По таблиці П10 Л1 ст.359 приймаємо стандартний діаметр шківа

 
 

Цікаве

Загрузка...