WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматичне включення резервного електроживлення (АВР) - Реферат

Автоматичне включення резервного електроживлення (АВР) - Реферат

ремонту налагодження, а також на випадок несправності в ланцюгах автоматичного керування.
Нарешті, положення перемикача 0 відповідає повному відключенню як головних ланцюгів, так і ланцюгів керування, що необхідно при ремонтних роботах.
Попереджувальна сигналізація. Дія АВР відновлює харчування електроустановки по резервній лінії, але разом з тим свідчить про порушення нормального режиму роботи і необхідності вжити заходів до усунення причини, що викликала дія АВР. Тому потрібно негайне оповіщення чергового персоналу пункту, у веденні якого знаходиться електроустановка, про переключення, що происшли. Для оповіщення служить попереджувальна сигналізація, що особливо необхідна для цілком автоматизованих установок, що працюють без чергового персоналу, де ненормальність у живленні, що викликало дію АВР, може залишатися непоміченої дуже довгий час.
Для попереджувальної сигналізації використовується третій полюс перемикача режимів ПП, через який включені блоки-контакти 1К и 2К. Схема працює в такий спосіб. При нормальному живленні шин ланцюг попереджувальної сигналізації розімкнутий.
При автоматичному переключенні введень у положення перемикача ПП АВР-1 Лінія №2 включиться, блок-контакт 2К замкнеться, завдяки чому на черговий пункт подається попереджувальний сигнал. У положенні перемикача АВР-2 при включенні Лінії №1 ланцюг попереджувальної сигналізації замикається блоком-контактом 1К.
Аварійна сигналізація. Оповіщення про повне відключення установки виконує аварійна сигналізація. Для аварійної сигналізації, що діє при відсутності напруги на обох лініях, використовується спеціальний ланцюг із включеними послідовно блоками-контактами контакторів обох ліній. Якщо хоча б одна з ліній знаходиться в робочому стані, то ланцюг аварійної сигналізації перервана відповідним блоком-контактом 1К чи 2К. При зникненні напруги на обох лініях обидва блоки-контакти виявляться замкнутими і по ланцюзі аварійної сигналізації буде поданий сигнал на черговий пункт.
Важливе зауваження. Розглянута схема, так само як розглянута нижче схема з контролем обриву фаз, допускає можливість одночасного живлення шин по двох лініях протягом дуже короткого часу, необхідного для процесу переключення. Хоча цей час обчислюється частками секунди, проте для обох ліній повинні бути дотримані умови рівнобіжної роботи (той самий вид струму - постійний або перемінний, рівність напруг, дотримання фаз).
Схема АВР у трифазних мережах перемінного струму до 380/220В з контролем обриву фаз (мал. 3) застосовується у випадках, коли можливий обрив однієї чи двох фаз без відключення всієї живильної лінії.
Найбільш часто це виникає в електромережах, захищених плавкими запобіжниками, коли коротке замикання чи перевантаження викликає перегорання запобіжника лише в одній або двох фазах. Аналогічне явище можливе при обриві одного або двох проводів у результаті вітру, ожеледі, необережності обслуговуючого персоналу і т.п.
Як і в схемі на мал. 2, шини електроустановки одержують незалежне одне від одного живлення по двох трифазних лініях, одна з яких є робочою, а друга резервною. На введеннях ліній установлюються магнітні пускачі або трьохполюсні контактори.
Вибір режиму здійснюється за допомогою перемикача режимів ПП, що виконує тієї ж функції, що й в описаній вище схемі.
Реле контролю обриву фаз. Для контролю обриву фаз служить спеціальне реле типу Е-511 Київського заводу реле й автоматики. Воно складається з двох електромагнітних реле напруги: основного реле 2ПП для лінії №1 (4ПП для лінії №1) і допоміжного реле 1ПП (3ПП), а також містить конденсатори C1, С2 і активні опори R1 і R2. Як видно зі схеми, конденсатор C1 і опір R1 з'єднані послідовно і включені між фазами А1 і В1 лінії №1 (А2, В2 лінії №2). Конденсатор С2 і опір R2 також з'єднані послідовно і приєднані між фазами В1 і С1 (У2, С2).
Величини опорів і конденсаторів підібрані таким чином, що при відсутності обриву фаз (нормальний режим) між крапками X1 і Y1 для реле лінії №1 (Х2 і Y2 для реле лінії №2) напруга дорівнює нулю. Отже, реле 1ПП (3ПП, проходить між крапками X1 і Y1 (X2 і Y2), відпущений і його контакт у ланцюзі реле 2ПП (4ПП) замкнуть: реле 2ПП (4ПП) притягнуто.
При обриві однієї з фаз симетрія напруг порушується. Унаслідок цього між крапками X1 і Y1 (Х2 і Y2) виникає різниця потенціалів, достатня для спрацьовування реле 1ПП (3ПП). При спрацьовуванні реле 1ПП (3ПП) його контакт розмикає ланцюг котушки реле 2ПП (4ПП), реле відпускає, що, як буде пояснено нижче, приводить до дії АВР.
Рис. 3. Схема АВР у трифазних мережах перемінного струму напругою до 380/220В с контролем обриву фаз. Пунктирними лініями обведені елементи, що входять до складу реле типу Е-511.
При обриві двох фаз, наприклад А1 і В1, реле 2ПП також відпускає, тому що воно залишається приєднаним тільки до однієї фази С1. При обриві фаз У1 і С1 реле 2ПП відпускає, тому що залишається приєднаним тільки на одній фазі А1. І, нарешті, при обриві фаз А1 і С1 реле 2ПП цілком позбавляється живленння.
Взаємодія реле обриву фаз зі схемою АВР. Для приведення схеми в робочий стан необхідно перемикач режимів ПП установити в положення АВР-1, а потім уключити рубильник 1P. При цьому реле 2ПП спрацює і включить котушку контактора 1К: на шини буде подана напруга від лінії №1. Потім потрібно включити рубильник 2Р. При включенні рубильника 2Р контактор 2К не включиться, тому що ланцюг його котушки вже розімкнута блоком-контактом 11-13 включеного раніше контактора 1К, але реле 4ПП спрацює і замкне свій контакт 15-13.
При перегорянні запобіжників і обриві проводів в одній, двох чи трьох фазах ліній № 1 реле 2ПП відпустить і контактом 1-3 відключить контактор 1К, після чого через блок-контакт, що замкнувся, 1К 11-13 уключиться контактор 2К: живлення шин відновиться від лінії №2.
При відновленні нормального живлення по лінії №1 схема автоматично повернеться в первісне положення: уключиться контактор 1КО, після чого відключиться контактор 2К.
У положенні перемикача ПП АВР-2 будуть відбуватися аналогічні переключення.
Необхідно особливо підкреслити наступне:
а) У процесі відновлення живлення після дії АВР обидві лінії короткочасно виявляються з'єднаними через шини.
б) При переключенні перемикача ПП із положення АВР-1(АВР-2) у положення АВР-2 (АВР-1) можлива перерва живлення шин на час, необхідний для включення контактора 2К (1К).
в) Перш ніж переводити схему на місцеве керування, необхідно включити вимикач 1В чи 2В в залежності від того, яка лінія повинна буде продовжувати харчувати шини.
Причини застосування в схемі реле типу Е-511. Реле типу Е-511, як видно з приведеного вище опису, являє собою порівняно складний пристрій, і, природно, виникає питання: чи не можна контролювати обрив фаз більш простими засобами. Відповідь дає мал. 4. На ньому показано, що в системах трифазного перемінного струму при наявності приєднаних до мережі електродвигунів обрив однієї фази не спричиняє повної відсутності напруги в цій фазі з боку навантаження. Деяка частина напруги в обірваній фазі Uост буде підтримуватися через обмотки невідключеного електродвигуна, і вона досить велика, щоб утримувати притягнутим якір простого проміжного реле (яке з метою здійснення контролю за обривом фази повинне було б відпустити). Виходить, контроль навіть за допомогою трьох проміжних реле не досягає мети.
Рис. 4. Неприпустимість контролю обриву фаз трьома проміжними реле.
а - при з'єднанні обмоток електродвигуна в зірку; б - при з'єднанні в трикутник.
Надійний контроль забезпечується або трьома реле мінімальної напруги, значно більш чуттєвими, чим проміжні реле, або спеціальним реле, наприклад типу Е-511.

 
 

Цікаве

Загрузка...