WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Точність обробки деталей. Умови взаємозамінності деталей. Шорсткість поверхні деревини - Реферат

Точність обробки деталей. Умови взаємозамінності деталей. Шорсткість поверхні деревини - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Точність обробки деталей. Умови взаємозамінності деталей. Шорсткість поверхні деревини
Точність обробки деталей.
Умови взаємозамінності деталей.
Шорсткість поверхні деревини
Незважаючи на те що всі деталі будь-якого виробу виготовляються згідно з кресленням і мають відповідати йому за розмірами і формою, для деяких з них допущені відхилення. Під точністю обробки розуміють ступінь відповідності виготовленої деталі заданій. Точність обробки деталей характеризується:
точністю форми (ступенем відповідності форми окремих частин деталі та взаємного розміщення їх заданному на кресленні);
точністю розмірів (ступенем відповідності дійсних розмірів окремих частин поверхні деталі розмірам, заданим на кресленні);
шорсткістю поверхні (ступенем відповідності дійсних поверхонь щодо гладкості їх геометричним поверхням, передбаченим кресленням).
Проте на виробництві точність обробки деталей вигідніше визначати не ступенем відповідності дійсних розмірів деталі заданим на кресленні, а відмінністю (похибкою) їх, тобто відхиленням реальної деталі від потрібних розмірів.
Розрізняють похибки форми, розмірів і шорсткості поверхні.
Похибки форми характеризуються відхиленнями поверхонь деталей від заданої форми (конусної, овальної, циліндричної), відхиленнями кутів від заданих значень та ін.
Похибка розмірів виражається додатною або від'ємною різницею між заданими на кресленні і дійсними значеннями розмірів деталей, окремих елементів та взаємного розміщення їх. Похибки форми і розмірів безпосередньо характеризують точність обробки деталей.
Похибка шорсткості поверхні характеризується наявністю на ній нерівностей у вигляді ворсистості, хвилястості та ін. Шорсткість поверхні, крім характеристики точності обробки деталей, має ще своє, досить важливе самостійне значення, про яке буде мова нижче.
На точність обробки деталей впливають і виробничі фактори: здатність матеріалу до обробки, методи і прийоми обробки, точність застосовуваних верстатів, інструментів і пристроїв, розміри оброблюваних деталей та ін.
Гігроскопічна властивість оброблюваного матеріалу є досить важливим фактором, тому що деревина - матеріал гігроскопічний, тобто вона може всихатись і розбухати. Всихання і розбухання деревини призводить до зміни її розмірів, особливо в поперечному перерізі. Чим більші деталі в поперечному розрізі, тим значніше всихання або розбухання.
Щоб запобігти зміні розмірів деталей від усихання або розбухання, треба, щоб деревні матеріали, з яких виготовляють деталі, були висушені до так званої експлуатаційної вологості.
Вологість деревини для з'єднуючих елементів має бути на 1-2 % нижче від експлуатаційної - це сприяє ущільненню деревини. Для виготовлення меблів найраціональніше застосовувати деревину вологістю 8 ± 2 %.
Якщо деталі або вузли зволожені в процесі склеювання чи облицьовування, то їх піддають остаточній механічній обробці тільки після зниження вологості до експлуатаційної (рівноважної).
Методи і прийоми обробки заготовок великою мірою зумовлюють точність деталей. Оскільки цей процес складається з ряду операцій, то дуже важливо правильно базувати заготовки при обробці.
Сукупність поверхонь оброблюваної заготовки, які надають їй стійкого положення відносно різального інструменту, називають установчою базою. Установочні бази можуть бути чорновими і чистовими. Чорнова база - це необроблені поверхні дощок і заготовок. Чистова база - це деталі, оброблені за розмірами, зазначеними на кресленні. Чим точніші бази, тим вища точність виготовлення з'єднуючих елементів, а отже, й складання вузлів груп і виробів. Для складання виробів застосовують складальні бази.
Складальною базою називають сукупність поверхонь деталі, які визначають положення її у виробі відносно інших деталей. При виборі базових поверхонь слід брати до уваги прийоми обробки, рівність поверхні та притискні пристрої.
Точність обробки деталей залежить також від точності верстатів, пристроїв та інструментів. Тому деревообробні верстати і пристрої до них мають відповідати нормам геометричної точності.
Розміри оброблюваних деталей для точної обробки також мають велике значення. За рівних умов абсолютна величина похибки завжди більша при обробці деталей великих розмірів Залежність похибки обробки від розмірів деталі враховується в системі допусків і посадок, що застосовується в деревообробці.
Умови взаємозамінності деталей
Висока точність виготовлення деталей забезпечує можливість взаємозаміни всіх деталей партії, тобто з'єднання будь-якої деталі партії з опоряджувальною деталлю без підганяння й підпасування. Ця властивість деталей називається взаємозамінністю, а самі деталі - взаємозамінними.
Принцип взаємозамінності діє при наявності відповідних нормативної та матеріальної баз.
Нормативна база включає всю нормативну документацію, зокрема державні стандарти, креслення, технічні умови та інструкції.
Матеріальна база - це верстати, інструменти, пристрої, обладнання, приміщення тощо.
Для забезпечення взаємозамінності в деревообробній промисловості прийнято ГОСТ 6449.1-82 "Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки", який безпосередньо пов'язаний з СТ СЭВ 145-75, регламентує взаємозамінність деталей, що являють собою об'єкт міжнародної спеціалізації і кооперування; уніфікацію і стандартизацію виробів і технологічного оснащення в рамках РЕВ, виконання спільних проектно-конструкторських робіт. Для виготовлення будь-якого виробу з деревини складають креслення, де зазначають розміри всіх з'єднуючих елементів, визначені розрахунками або прийняті конструктором при конструюванні виробів. Ці розміри називаються номінальними і зазначаються в міліметрах. Розміри виготовлених навіть в високою точністю деталей можуть тільки випадково співпадати з номінальними.
Рис. 1. Схема можливих граничних відхилень від номінального розміру деталі
Розмір виготовленої деталі називається дійсним. Найбільше припустиме відхилення дійсного розміру від номінального у бік збільшення називається верхнім граничним відхиленням, а в бік зменшення - нижнім (рис. 1). Межі верхнього і нижнього граничних відхилень встановлено ГОСТом. Дійсний розмір деталі з верхнім граничним відхиленням називається найбільшим граничним розміром деталі, а з найменшим граничним відхиленням - найменшим граничним розміром деталі. Допуск знаходиться в межах найбільшого і найменшого граничних розмірів деталі.
Одиниця вимірювання допусків і граничних відхилень - міліметр. Залежно від величини допуску (ГОСТ 6449.1-82) передбачено 9 квалітетів: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Квалітет - це сукупність допусків, що мають однаковий ступінь точності для всіх номінальних розмірів. Квалітети вибираються одночасно з розрахунком посадок. Квалітети 10 і 11 об'єднують дуже малі допуски, тому їх використовують при виготовленні особливо точних деталей. Квалітети11-14-основні, їх застосовують при виготовленні меблів, музичних інструментів тощо.
Посадка характеризує ступінь щільності і міцності з'єднань, тобто взаємну нерухомість або, навпаки, рухомість їх. При виготовленні виробів із деревини застосовують посадки із зазором, перехідні й з натягом.
Посадки із зазором - ковзна, ходова і легкоходова. Ковзну посадку використовують при з'єднаннях в шпунт (дно ящика та ін.); ходову - при з'єднаннях дверцят меблів, легкоходову - при виконанні висувних ящиків або деталей, які при експлуатації змінюють свою вологість (вхідні двері тощо).
Перехідні посадки (туга, напружена й щільна) можуть бути як з натягом, так4 з зазором. Тугу посадку застосовують в серединних з'єднаннях брусків (наприклад, ніжки стільця з царгою і проніжкою), напружену - в кінцевих з'єднаннях одинарних шипів щільну - в кінцевих з'єднаннях на групові шипи в шпунт і гребінь та ін.
Рис. 2. Граничні калібри-скоби:
а - односторонні, б - двосторонні
Посадка з натягом тільки пресова. її застосовують у безклейових з'єднаннях, коли міцність забезпечується за рахунок великого, тертя.
Контроль точності обробки деталей. Величини допусків з'єднуючих елементів виражаються в частках міліметра. Вимірювати, тобто контролювати такі величини, можна за допомогою мікрометра, штангенциркуля, нутроміра, шупа і т. ін., але цей процес досить складний і малопродуктивний. Тому раціональніше здійснювати контроль точності обробки деталей за допомогою калібрів, які дають можливість без визначення абсолютної величини контролювати розміри деталей в межах заданого

 
 

Цікаве

Загрузка...