WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Стандартизація і контроль якості столярних виробів - Реферат

Стандартизація і контроль якості столярних виробів - Реферат

контроль режимів, характеристик і параметрів технологічного процесу. Залежно від стану технологічного процесу контроль може бути вхідним, операційним і приймальним.
Вхідний контроль - це контроль продукції постачальника, яка надходить до споживача або замовника і використовується при виготовленні, ремонті або експлуатації продукції. Вхідний контроль дозволяє уникнути зниження рівня якості продукції через поставку сировини, матеріалів або комплектуючих деталей виробів незадовільної якості, зібрати об'єктивну інформацію про цю продукцію з метою пред'явлення претензій до постачальника або уточнення вимог щодо якості одержуваної продукції.
Значимість вхідного контролю тим більша, чим складніша продукція і чим вищі вимоги до її якості.
Операційний контроль - це контроль продукції або технологічного процесу, що проводиться під час виконання або після завершення відповідної операції.
На сучасному етапі розвитку деревообробних виробництв осо-оливого значення набуває операційний контроль технологічного процесу, завданням якого є одержання вичерпної інформації про дотримання встановлених вимог на всіх технологічних процесах. Якщо внаслідок контролю на будь-якому процесі буде виявлено відхилення від регламентованих технологією вимог, про це відразу треба повідомити відповідним ділянкам виробництва з метою ліквідації виявлених відхилень.
Приймальний контроль - це контроль готової продукції, за результатами якого приймається рішення щодо її придатності і поставки або використання. Такий контроль попереджує поставку споживачам продукції неналежної якості. Приймальний контроль може бути суцільним і вибірковим.
Суцільний контроль - це контроль кожної одиниці продукції. Суцільний контроль майже повністю виключає можливість попадання до споживача продукції з дефектом, але в деяких випадках його застосовувати економічно недоцільно (при дуже великих програмах випуску) або навіть неможливо (якщо контроль зв'язаний в руйнуванням продукції).
Суцільний контроль широко застосовується для визначення естетичних показників якості продукції, встановлення ЇЇ сортності.
Вибірковий контроль - це контроль виборок або проб з партії чи потоку продукції. Це може бути вибірковий контроль фізико-механічних властивостей деревинних матеріалів і продуктів, аналіз властивостей смол, фарб, лаків і т. ін.
Залежно від зв'язку з об'єктом контролю в часі розрізняють три види контролю: біжучий, безперервний і періодичний.
Біжучий контроль - це контроль, який починається у випадкові моменти, що вибираються у встановленому порядку (наприклад, контроль якості декількох останніх виготовлених одиниць продукції). Ефективність біжучого контролю обумовлюється його раптовістю, правила забезпечення якої спеціально розробляються напередодні. Контроль здійснюється на місці виготовлення, зберігання, переміщення або ремонту продукції.
Безперервний контроль - це контроль, при якому інформація про контролюючі ознаки надходить безперервно (наприклад, контроль сушильного агенства в процесі сушіння матеріалів в камерах).
Періодичний контроль - це контроль, при якому інформація про контролюючі ознаки надходить через встановлені інтервали часу (наприклад, контроль через кожні ЗО хв коефіцієнта рефракції вв'язуючого при виробництв! деревностружкових плит).
Організація технічного контролю та його функції
Основні функції по здійсненню технічного контролю покладаються на самостійний підрозділ підприємства (об'єднання) - відділ технічного контролю (ВТК), Його очолює начальник ВТК.
Склад і структура ВТК, а також права і обов'язки його працівники! визначаються Положенням про відділ технічного контролю, за твердженим керівником підприємства (об'єднання). Це положенні, в кожному окремому випадку розробляється згідно з положенням про відділ технічного контролю підприємства Мінліспро-му СРСР.
Начальник ВТК підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства, працівники ВТК - начальнику ВТК і в своїй діяльності не залежать від інших відділів підприємства. Найбільш поширена схема організації служб ВТК на деревообробних підприємствах показана на Рис. 1.
Основна частина контролерів ВТК працює у виробничих цехах підприємства. В кожному цеху створюється група технічного контролю, яка є органом ВТК цеху. В окремих випадках при порівняно малому обсязі виробництва в цехах визначають по одному контролеру з апарата ВТК. Коло обов'язків цехових контролерів дуже широке і охоплює майже всі види контролю.
Цехові контролери перевіряють продукцію, яка виготовляється, згідно з вимогами діючої документації, оформляють на прийняту продукцію документи, що стверджують ЇЇ придатність, ведуть облік і аналіз браку, знаходять причини і винуватців браку, приймають участь у розробці заходів щодо покращення якості продукції, контролюють своєчасні перевірки обладнання і оснастки.
Кінцева продукція, що виготовляється підприємствами, поставляється споживачеві тільки після прийомки її ВТК і оформлення у встановленому порядку документа, який підтверджує якість або маркірування продукції.
Виконання вимог начальника ВТК щодо якості продукції, яка випускається, обов'язкові для всіх підрозділів підприємства.
Розпорядження начальника ВТК про припинення прийомки І відвантаження продукції може бути відмінене тільки письмовою вказівкою керівника підприємства. В цьому випадку начальник ВТК зобов'язаний повідомити про такий факт в Управління стандартів і якості продукції.
Однак існуюча система контролю якості продукції не задовольняє сучасним вимогам. Тому зараз створено спеціальний позавідомчий контроль якості продукції - Державне приймання.
Рис. 1. Схема ВТК на деревообробному підприємстві
У 1986 р. видано спільний наказ Мінліспапірпрому СРСР і Держстандарту СРСР "Про введення Державного приймання продукції в об'єднаннях і на підприємствах лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості". У ньому встановлено перелік обов'язкових заходів щодо підготовки продукції до Державного приймання, серед яких основними є такі: підготовка нормативно-технічної і технологічної документації; перебудова служб технічного контролю; впровадження ділянок вхідного контролю; створення умов для стабільної ритмічної роботи підприємств.
Впровадження Держприймання на окремих підприємствахгалузі показало її доцільність для значного поліпшення якості продукції.
Список використаної літератури
1. Амалицкий В. В., Любченко В. И. Справочник молодого станочника по деревообработке.- М. : Лесн. пром-сть, 1984.- 239 с.
2. Бобиков П. Д. Изготовление художественной мебели.- М. : Высш. шк., 1988.- 288 с.
3. Винник В. И., Артемьев Б. Г. Метрологический надзор.- М. : Изд-во стандартов, 1980.- 185 с.
4. Кулебокин Г. И. Столярное дело.- М. : Стройиздат, 1987.- 144 с.
5. Кряпов М. В., Гулин В. С., Берилин А. В. Современное производство мебели.- М. : Лесн. пром-сть, 1986.- 263 с.
6. Справочник мебельщика. Конструкции и функциональные размеры. Материалы. Технология производства. - М. : Лесн. пром-сть, 1985.- 360 с.
7. Справочник, мебельщика. Станки и инструменты. Организация производства и контроль качества.- М. : Лесн. пром-сть, 1985.- 375 с.
8. Шумега С. С. Спеціальна технологія меблевого виробництва.- К. : Вища шк. Головне вид-во, 1981.- 242 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...