WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Стандартизація і контроль якості столярних виробів - Реферат

Стандартизація і контроль якості столярних виробів - Реферат

засобів вимірювань, вдосконалення всіх видів метрологічного забезпечення в усіх галузях народного господарства.
Стандартизація в рамках Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ)
Важлива роль в організації економічної співпраці соціалістичних країн належить першій в світі економічній організації - Раді Економічної Взаємодопомоги. Поворотним моментом проведення робіт по стандартизації в рамках РЕВ є створення в 1932 р. постійної Комісії і Інституту РЕВ по стандартизації.
Основне завдання Комісії полягає в організації багатосторонньої співпраці країн - членів РЕВ в області стандартизації і метрології, а також в координації і науково-методичному керівництві діяльністю органів РЕВ і міжнародних організацій країн - членів РЕВ.
Постійна Комісія РЕВ по стандартизації розробляє нормативні і методичні документи, які визначають правила і порядок проведення робіт в області стандартизації, метрології і якості продукції в рамках РЕВ.
Новим етапом розвитку співпраці між країнами - членами РЕВ є прийняття в 1971 р. сесією РЕВ Комплексної програми дальшого поглиблення і вдосконалення співпраці і розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн - членів РЕВ. В ній розкриті економічна суть, об'єктивна необхідність, головні напрями і особливості соціалістичної економічної інтеграції країн - членів РЕВ, показано ЇЇ принципову відмінність від капіталістичної інтеграції, визначено шляхи і засоби дальшого вдосконалення взаємної економічної і науково-технічної співпраці і розвитку економічної інтеграції країн - членів РЕВ.
В цих умовах необхідні повна уніфікація національних стандартів країн - членів РЕВ, перехід на розробку і застосування єдиних для цих країн нормативних документів, які дозволяють не тільки прискорити впровадження у виробництво передового науково-технічного досвіду, але й захистити національні і регіональні інтереси соціалістичних країн.
Для вирішення цих завдань було впроваджено в практику співпраці країн - членів РЕВ нову категорію нормативних документів по стандартизації - стандартів РЕВ, призначених як для прямого використання співпраці країн, так і для застосування в національних народних господарствах.
Важливим для розвитку національної економіки країн - членів РЕВ є те, що стандарти РЕВ застосовуються країнами безпосередньо як національні стандарти без будь-яких змін. Це дає змогу соціалистичним країнам не розробляти аналогічні національні стандарти, прискорювати впровадження у виробництво передового міжнародного науково-технічного досвіду, значно підвищує ефективність виробництва і якості продукції.
Спільна робота по застосуванню країнами стандартів РЕВ сприяє зміцненню і стабілізації виробничих зв'язків, прискоренню темпів науково-технічного прогресу, вдосконаленню промислових структур країн - членів РЕВ. Створення стандартів РЕВ полягає в опрацюванні єдиної позиції країн - членів РЕВ з найбільш важливих науково-технічних питань, сприяє здійсненню єдиної технічної політики в міжнародних організаціях по стандартизації.
Стандартизація і якість столярної продукції
Стандартизація - це система, яка повинна об'єднувати всі шляхи підвищення якості в єдине ціле. В цьому випадку вона стає ефективним і важливим засобом організації і управління якістю продукції.
Якість продукції - це сукупність властивостей і характеристик продукції, які обумовлюють її придатність задовольняти вимоги валежно від призначення.
Якість однієї і тієї ж продукції може задовольняти при використанні її для одних цілей і незадовольняти при інших способах використання. Наприклад, фанера марки ФБА прекрасний матеріал для виготовлення конструкцій, які експлуатуються в закритих приміщеннях, і в той же час якість фанери цієї ж марки незадовільна для виготовлення конструкцій, які застосовуються в атмосферних умовах.
Якість продукції визначається не всіма її властивостями, а лише тими, які пов'язані можливостями задоволення продукції відповідних потреб з її призначенням. Так, коли ми говоримо про якість стільця, то маємо на увазі не всі властивості стільця, а лише ті, які задовольняють наші практичні потреби. При цьому нас перш за все цікавлять вигідність користування стільцем, його міцність, зовнішній вигляд і т. п.
Атестація промислової продукції - це комплекс заходів, які пов'язані з оцінкою рівня якості продукції і присвоєнням їй спеціального знака або атестата якості.
Атестація промислової продукції вимагає вирішення комплексу технічних, організаційних, економічних і господарських завдань. Вона проводиться по двох категоріях якості - вищій і першій.
Продукція вищої категорії якості за своїми техніко-економічними показниками повинна відповідати кращим вітчизняним і світовим стандартам або перевищувати їх, бути конкурентно-придатною на зовнішньому ринку, мати підвищені стабільні показники якості, забезпечувати економічну ефективність і задовольняти потребам народного господарства.
Продукція першої категорії якості повинна відповідати сучасним вимогам стандартів та технічних умов, а також задовольняти потребам народного господарства і населення країни.
Вищу і першу категорії якості продукції виробничо-технічного призначення присвоюють товарам на строк до трьох років, а товарам народного споживання - до двох років. При цьому встановлений строк дії категорії не може перевищувати строку дії нормативно-технічної документації, по якій повинна випускатись продукція, що атестується.
Розробка і проведення заходів по атестації продукції покладаються на міністерства союзних республік, промислові об'єднання і комбінати. Робота по атестації проводиться за відповідними планами, для реалізації яких підприємства забезпечують виконання комплексу заходів по підвищенню рівня якості продукції, яка випускається.
Управління якістю продукції на базі стандартизації одержало назву Комплексної системи управління якістю продукції (КСУ ЯП). КСУ ЯП - це сукупність заходів, методів і засобів, які націлені на встановлення і підтримування необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні, експлуатації або використанні.
КСУ ЯП призначена для вдосконалення організації виробництва з метою постійного забезпечення якості продукції вимогам народного господарства і населення, систематичного підвищення на цій основі ефективності виробництва Така мета досягається створенням і освоєнням в установлені строки нових видів продукції, яка за якісними і техніко-економічними характеристиками відповідає досягненням світової науки І техніки або перевищує їх і може бути віднесена до вищої категорії якості за рахунок збільшення кількості продукції вищої категорії якості в загальномуобсязі виробництва товарної продукції.
Види технічного контролю
Під технічним контролем (контролем) розуміють nepeeipKj відповідності продукції або процесу, від якого залежить якість продукції, установленим технічним вимогам. Залежно від об'єкту контролю розрізняють контроль якості продукції і контроль технологічного процесу.
Контроль якості продукції - це контроль кількісних або якісних характеристик властивостей продукції. При цьому об'єктом контролю є продукція, що виготовляється, випускається або експлуатується в непереробленому виді.
Для оцінки її якості при контролі перевіряють основні ознаки даєї продукції.
Контроль технологічного процесу - це

 
 

Цікаве

Загрузка...