WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Стандартизація і контроль якості столярних виробів - Реферат

Стандартизація і контроль якості столярних виробів - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
СТАНДАРТИЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ
Суть стандартизації, її роль в розвитку науково-технічного прогресу
Державна система стандартизації і метрологічна служба в СРСР
Стандартизація в рамках Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ)
Стандартизація і якість столярної продукції
Види технічного контролю
Організація технічного контролю та його функції
Суть стандартизації, її роль в розвитку науково-технічного прогресу
Стандартизація - ефективний засіб управління суспільним виробництвом. Ще в 1918 році В. І. Ленін вказував на необхідність планомірної державної організації, яка б підпорядковувала десяс-ки мільйонів людей суворому дотриманню єдиної норми в спра'В; виробництва і розподілу продуктів. Встановити "єдину норму" - це і є основне завдання стандартизації.
Були постановлені завдання корінного покращення якості продукції, що випускається. При цьому підкреслювалось, що ї розроблених стандартах повинні знайти відображення такі показники, як висока продуктивність, економічність, надійність, довговічність та ін.
Важливого значення для розвитку стандартизації набула постанова Ради Міністрів СРСР від 11 січня 1965 р. "Про покращення роботи по стандартизації в країні", в якій зазначено, що в рішенні завдань дальшого підйому народного господарства безмірно зростає роль стандартизації як засобу прискорення технічного прогресу, підвищення якості продукції і створення основи для широкого розвитку спеціалізації виробництва.
З метою забезпечення єдиної технічної політики цією постано,-вою покладалась на Державний Комітет стандартів, мір і вимірювальних приладів СРСР координація робіт по стандартизації в галузях народного господарства, вказувалось на встановлення Єдиної системи нормативно-технічної, проектно-конструкторської і технологічної документації в країні, внесення в Державний план показників по стандартизації, обліку і реєстрації стандартів і технічних вимог.
Таким чином, в нашій країні вперше в світовій практиці були розроблені і зараз успішно функціонують загальнодержавні системи: Єдина система конструкторської документації (ЄСКД), Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ), Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Вказані системи стали основою вдосконалення і розвитку визначаючих галузей суспільного виробництва, підвищення продуктивності праці, прискорення темпів науково-технічного прогресу.
Важливою для розвитку стандартизації стала постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 1970 р. "Про підвищення ролі стандартів і покращення якості продукції, що випускається". Ця постанова стала програмним документом в області стандартизації, метрології і управління якістю продукції на наступні роки.
Серед останніх документів з питань стандартизації найважливішими є постанова Ради Міністрів СРСР від 07 січня 1985 р. "Про організацію роботи з питань стандартизації в СРСР" і постанова ЦК-КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. "Про заходи щодо докорінного підвищення якості продукції".
Стандарти є зв'язуючим ланцюгом в системі наука - техніка - виробництво. Вони сприяють проведенню єдиної технологічної політики в галузі народного господарства, технічному переозброєнні виробництва, широкому впровадженню прогресивної техніки і технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, економії, матеріальних ресурсів, поліпшенню умов праці і охорони навколишнього середовища, раціональному використанню природних ресурсів.
Державна система стандартизації і метрологічна служба в СРСР
Організація і координація робіт в області стандартизації 1 метрології в країні, їх прогнозування, планування і контроль за виконанням є основними функціями Центрального загальносоюзного органу державного управління - Держстандарту СРСР.
Держстандарт СРСР відповідає за стан і розвиток стандартизації і метрології, проводить єдину політику в області стандартизації і метрології в країні, направлену на прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві, вдосконалення виробництва і управління, покращення якості продукції.
Служба стандартизації підприємств і організацій є основною первинною ланкою, яка проводить в життя завдання стандартизації безпосередньо в ході проектування і виробництва продукції.
Єдину організаційно-методичну основу проведення робіт по стандартизції на всіх рівнях управління народним господарством встановлює нормативно-технічний документ (ГОСТ 1.0-85). Він охоплює всі етапи робіт і визначає єдиний порядок планування, розробки, оформлення, затвердження, регістрації, видання, використання і впровадження всіх категорій стандартів, а також нагляд за їх впровадженням і дотриманням.
Державна система стандартизації встановлює такі категорії нормативно-технічних документів:
державні стандарти Союзу РСР - ГОСТи, обов'язкові для всіх підприємств, організацій і установ союзного, республіканського і місцевого підпорядкування в усіх галузях народного господарства СРСР;
галузеві стандарти - ОСТи, обов'язкові для всіх підприємств і організацій галузі, а також для підприємств і організацій
інших галузей (замовників), які використовують продукцію цієї галузі;
республіканські стандарти союзних республік - РСТ, обов'язкові для всіх підприємств і організацій республіканського і місцевого підпорядкування даної союзної республіки незалежно від їх відомчого підпорядкування;
технічні умови - ТУ, обов'язкові для підприємств, організацій, які виготовляють, зберігають, транспортують і ремонтують продукцію.
Однією з найважливіших умов дальшого прискорення науково-технічного прогресу, підвищення ефективності науки і виробництва, технічного рівня і якості продукції є вдосконалення вимірювальної техніки, яка визначній мірі визначає рівень промислового виробництва. В нашій країні застосовується значна кількість вимірювальних приладів, які слідкують за дотриманням технологічних процесів, застосовуються при наукових дослідженнях, в контролі якості і випробуванні продукції, забезпечують точний облік витрат сировини і матеріалів.
В сучасних умовах метрологічне забезпечення - це комплекс наукових і технічних заходів, правил і норм, необхідних для досягнення єдності і високої точності вимірювань. Роль метрологічного забезпечення зросла в зв'язку з бурхливим розвитком науки, виробництва, підвищенням вимог до якості продукції, розвитком спеціалізації і кооперування виробництва, розширенням масштабів автоматизації виробничих процесів і випровадженням автоматичних систем управління (АСУ).
Одне з найважливіших загальнодержавних завдань метрологічного забезпечення полягає у створенні і вдосконаленні державних еталонів одиниць фізичних величин. Цю роботу виконують метрологічні інститути СРСР під керівництвом Держстандарту СРСР. Державні еталони одиниць, тобтоосновні фізичні величини, такі як довжина, маса, температура, час, сила світла, сила електричного струму, найбільш широкозастосовуються в народному господарстві країни.
Державні еталони створені і для вимірювання сили, тиску, електричних і магнітних величин, параметрів оптичних геонізуючих вимірювань та ін. Створення і впровадження державних еталонів націлені в першу чергу на розвиток вітчизняної науки і техніки, забезпечення одноманітності застосовуваних в країні

 
 

Цікаве

Загрузка...