WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Нанесення клейового розчину на основу. Наклеювання шпону на площини щитів - Реферат

Нанесення клейового розчину на основу. Наклеювання шпону на площини щитів - Реферат

якого змонтовані три однакові шестеренчасті насоси низького тиску з електродвигунами. Два з них мають загальний електропривод. Поршневий насос 14 високого тиску із своїм електрод1 и уном 13 розміщений в приямку.
Плити преса нагріваються до температури 150 °С парою під тиском 0,6 МПа. Пару до плит підводять через колектор 8 і шарнірні труби. Температура в плитах підтримується зміною тиску пари редукційним клапаном. Для вимірювання температури у верхній плиті встановлено термобалон, з'єднаний капілярною трубкою з дистанційним електроконтактним термометром. В усіх інших плитах температуру періодично вимірюють технічними термометрами. Для охолодження плит паропровід через вентиль приєднують до водопроводу. Відпрацьовану пару відводять до колектора 5, в нижній частині якого встановлено конденсатовідвідник 2.
Прес забезпечений столами для завантаження і розвантаження, які розміщені з обох широких боків преса. Вони приводяться в рух гідравлічними циліндрами за допомогою одного з насосів низького тиску, що встановлений на масляному баку. Керування пресом здійснюється з пульта 12, що знаходиться з правого боку від преса. На панелі пульта розміщені електроконтактні термометр 9 і манометр 11, реле часу 10, яким встановлюють час видержки деталей під пресом, кнопки і рукоятки керування.
Рис. 6. Гідравлічний прес П713А:
1 - робочий циліндр, 2 - конденсатовідвідннк, 3 - нижня траверса, 4 - рухомий стіл, 5 - колектор відпрацьованої пари, 6 - верхня траверса, 7 - стояк, 8 - колектор свіжої пари, 9 - електроконтактний термометр, 10 - реле часу, 11 - електроконтактний манометр, 12 - пульт керування, 13 - електродвигун насоса високого тиску, 14 - насос високого тиску
Для якісної і високопродуктивної роботи пресів велике значення має правильна організація робочих місць, забезпеченість їх потрібними матеріалами, механізація заваитажувально-розвантажувальних та інших робіт, що пов'язані з підготовкою деталей, формуванням пакетів та видержкою їх у пресі. Облицьовування в багатопро-міжковид гідравлічних пресах виконує бригада, що складається з п'яти чоловік (Рис. 7). Один з них працює на клеєнамазувальних вальцях 13. Він бере щити з підстопного місця 15, кладе їх на стіл 14 і звідси подає на вальці. Інші два робітники на столі 1 формують пакет і подають його на підйомний завантажувальний стіл 2 в нижньому положенні або в завантажувальну етажерку, звідси щити подаються між плити преса.
Після певної видержки у пресі двоє робітників, що знаходяться з другого боку преса, розвантажують його за допомогою розвантажувального стола або етажерки. Щити з розібраних пакетів ставлять на підстопне місце 7 для видержки, а прокладки опускають у касету, що лежить на столі 6. Розібравши всі пакети, один з робітників за допомогою електроталі 10 піднімає касету з прокладками, перевозить її по монорельсу 8 до ванни з водою 9 і опускає в неї прокладки для охолодження. Після цього він витягує касету з ванни і перевозить на стелаж 11 для дальшого формування пакетів. Звідси починається новий цикл облицьовування.
Рис. 7. Схема організації робочого місця біля багатопроміж-кового гідравлічного преса:
1 - стіл для формування пакетів, 2 - підйомний завантажувальний стіл, 3 - пульт керування, 4 - багатоповерховий прес, 5 - підйомний розвантажувальний стіл, 6 - похилий стіл для касети з металевими прокладками, 7 - підстопне місце для облицьованих щитів, 8 - монорельс, 9 - ванна для охолодження прокладок, 10 - елек-троталь, 11 - стелаж для прокладок і шпону, 12 - дисковий стіл, 13 - клеєнамазувальні вальці, 14 - завантажувальний стіл, 15 - підстопне місце для щитів, що підлягають облицьовуванню; І, П, III, IV і V - місця членів бригади, що обслуговують прес.
Змінну продуктивність багатопроміжкових пресів визначають за формулою
,
де п - кількість проміжків у пресі; t - кількість одночасно запресованих щитів на одному проміжку; kц - тривалість циклу пресування, яка дорівнює, хв,
Tц = t1+ t2+ t3,
де t1 - час на підготовку пакетів, хв; t2 - час на завантаження пакетів у прес, хв; +t3 - час на вивантаження пакетів з преса, хв.
Час на пресування t3 до уваги не береться, бо він дорівнює часу підготовки пакетів до облицьовування t1. Внаслідок тривалої видержки у пресі прогріваються не тільки шпон і клейовий шар, а й облицьовувані щити, а це вимагає великої видержки після розпре-совування (1-2 доби) для зняття внутрішніх напружень.
Цього можна уникнути при застосуванні однопроміжкових пресів Д4938 та Д4940, щити в яких прогріваються на незначну глибину. В таких пресах нижня плита завжди нерухома і знаходиться на одному рівні з контейером. Зусилля пресування створюється верхньою плитою. Одночасно пресується тільки один шар пакетів, це значно скорочує тривалість завантаження і розвантаження преса, дає змогу ставити преси в поточні лінії.
Рис. 8. Схеми однопроміжкових пресів:
а - з безконечною стрічкою, б - з подачею пакетів ланцюгами; 1 - барабани. 2 - стрічка, 3- прес, 4 - сформований пакет, 5 - холодні плити преса, 6 - ланцюгиі 7 - подавальні планки
Схему роботи такого преса показано на Рис. 8. На стрічковий конвейєр - безконечну стальну стрічку 2, натягнуту на барабан 1, ставлять пакет, зібраний на робочому місці. При підніманні верхньої плити преса стрічка конвейєра приводиться в рух і переміщує пакет в прес 3. Конвейєрна стрічка одночасно е й піддоном для облицьовування щитів. За час запресування пакета на робочому місці формують новий пакет, а стрічка конвейєра після роз-пресовування переміщується на певну відстань. При застосуванні швидкотверднучих клеїв цикл пресування значно скорочується (40-50 с), а цикл облицьовування становить 1,5 хв.
Продуктивність однопроміжкових пресів можна визначити за тією ж формулою, що й багатопроміжкових. Хоч на першийпогляд вона здається дещо нижчою, зате в загальному підсумку раціональніше застосовувати однопроміжкові преси, оскільки їх обслуговують тільки 2 робітники, тоді як багатопроміжкові - 5-6 робітників.
Каширування - облицьовування деревностружкових плит рулонними плівковими матеріалами. Для каширування застосовують спеціальні установки прохідного типу - каландрові (вальцьові) або стрічкові
Котирування в каландрових установках здійснюють в такій послідовності: клей наносять на поверхню деталей вальцями, потім його підсушують, доводячи до желеподібного стану, і подають в ка-ширувальну установку. З рулону розмотується облицювальна плівка, на яку наносять затверджувач до того, як вона зустрінеться з деталлю. Послідовно встановлено три каландри, відповідно перший прокатує плівку, другий наносить пори, третій пригладжує облицьовану поверхню.
Більш перспективні стрічкові каширувальні установки, які здійснюють каширування при виготовленні деревностружкових плит з облицьованими поверхнями. Таку установку випуекає фірма "Хюман" (ФРН).
Каширування сприяє економії деревини цінних порід, збільшенню корисного виходу при розкроюванні, дає можливість облицьовувати профільні деталі на прохідних машинах завдяки використанню рулонного кромкового матеріалу, який являє собою мікрошпон 0,15-0,25 мм завтовшки, здубльований з папером.
Список використаної літератури
1. Бобиков П. Д. Изготовление художественной мебели.- М. : Высш. шк., 1988.- 288 с.
2. Григорьев М. А. Материаловедение для столяров и плотников.- М. : Высш. шк., 1985.- 144 с.
3. Кулебокин Г. И. Столярное дело.- М. : Стройиздат, 1987.- 144 с.
4. Кряпов М. В., Гулин В. С., Берилин А. В. Современное производство мебели.- М. : Лесн. пром-сть, 1986.- 263 с.
5. Справочник мебельщика. Конструкции и функциональные размеры. Материалы. Технология производства. - М. : Лесн. пром-сть, 1985.- 360 с.
6. Черепахина А. Н. Эстетика современной мебели.- М. : Лесн. пром-сть, 1988.- 224 с.
7. Черняк В. 3. Строительные уроки русских мастеров.- М. : Стройиздат, 1988.- 192 с.
8. Шумега С. С. Спеціальна технологія меблевого виробництва.- К. : Вища шк. Головне вид-во, 1981.- 242 с.
9. Шумега С. С. Технология столярно-мебельного производства.- М. : Лесн. пром-сть, 1984.- 265 с.
10. Яковлева К. Г. Лесная скульптура.- М. : Лесн. пром-сть, 1988,- 210 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...