WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Загальні відомості про автоматизацію. Системи і засоби автоматизації. Переваги і умови впровадження комплексної автоматизації - Реферат

Загальні відомості про автоматизацію. Системи і засоби автоматизації. Переваги і умови впровадження комплексної автоматизації - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Загальні відомості про автоматизацію. Системи і засоби автоматизації. Переваги і умови впровадження комплексної автоматизації
Загальні відомості про автоматизацію
Системи автоматизації
Засоби автоматизації
Переваги і умови впровадження комплексної автоматизації
Загальні відомості про автоматизацію
На сучасному етапі розвитку техніки автоматизація є основним фактором, що сприяє підвищенню продуктивності праці і поліпшенню якості продукції. Вона забезпечує великі можливості підвищення ефективності виробництва, успішному виконанню народногосподарських планів нашої країни.
Слово "автоматизація" походить від грецького слова "автомат", що означає "саморушний". Таку назву давали тим механізмам, які діяли самостійно, без втручання людини. Ще в глибоку давнину люди намагалися створювати різноманітні самодіючі механізми, хоч ці спроби дуже рідко давали бажані результати.
Нині автоматизація охоплює всі ланки виробничого процесу, включаючи міжверстатне транспортування і контроль готових деталей. Автоматизація деревообробних підприємств почала здійеню-ватись порівняно недавно. Першу автоматичну лінію обробки брускових деталей було створено в 1955 р. І з цього часу почався бурхливий розвиток автоматизації найрізноманітніших процесів деревообробного виробництва. На багатьох підприємствах встановлено велику кількість автоматичних ліній вітчизняного і зархбіж-ного виробництва. Успішно механізуються завантажувально-розвантажувальні і транспортні роботи. Вітчизняне машинобудування випускає комплексне автоматизоване устаткування для виробництва віконних і дверних блоків, паркетних дощок, а також меблів.
Впровадження робочих машин у виробництво для звільнення людини від участі в енергетичному потоці називається механізацією виробничих процесів, а впровадження автоматичних пристроїв, що допомагають людині осягти потік інформації,- автоматизацією виробничих процесів. Отже, механізація виробничих процесів полегшує фізичну, а автоматизація - розумову працю людини.
Залежно від ступеня заміни розумової праці машинами і пристроями розрізняють часткову і повну автоматизацію. При частковій автоматизації тільки частина потоку інформації автоматизована (наприклад, операції керування), решту (регулювання і контроль) виконує робітник. При повній - всі операції потоку інформації (керування, регулювання і контроль) автоматизовані, тобто виконуються автоматичними пристроями. Робітник в цьому разі здійснює тільки налагодження пристроїв, вмикав і вимикає їх.
Залежно від ступеня охоплення процесу розрізняють некомп-лексну і комплексну автоматизацію. Некомплексною називають таку автоматизацію, яка поширена тільки на одну або кілька окремих непослідовних операцій. Комплексною називають автоматизацію, поширену на відповідний комплекс операцій, тобто на всі операції обробки деталі, вузла, виробу.
Вищою формою автоматизації єроботизація. При роботизації технологічні операції виконують машини-роботи, які уподібнюють рухи людини, але ще з більшою точністю.
Системи автоматизації
Для здійснення автоматизації виробничих процесів необхідно, щоб керування ними відбувалося без участі людини. Таке керування називають автоматичним.
Для автоматичного керування застосовують різноманітні технічні засоби, які утворюють автоматичний керуючий пристрій. Якщо такий пристрій приставити до машини або механізму, які виконують технологічні операції, то цю машину або механізм називають керуючим об'єктом. Керуючий об'єкт і автоматичний керуючий пристрій становлять автоматичну систему керування (АСК).
Частина системи, що виконує відповідну функцію, називається блоком. Залежно від виконуваних функцій в автоматичному керуючому пристрої блок може бути сприймаючим, задавальним, запам'ятовуючим, керуючим і виконавчим'. Сприймальний блок приймає дії іззовні. Задавальний блок встановлює заданий порядок роботи і значення заданої величини. Запам'ятовуючий блок (блок нам'яті або фіксації) фіксує на відповідний проміжок часу значення дії. Керуючий блок перетворює дію, прийняту від інших блоків, і передає її на виконавчий блок. Виконавчий блок виробляє керуючі дії для об'єкта.
Рис. 1. Схеми автоматичної системи керування:
а - з розімкнутим ланцюгом дії, б - з замкнутим ланцюгом дії
Кожна система, пристрій і блок мають вхід і вихід. Вхід - це частина системи, пристрою або блока, на яку безпосередньо подається дія. Вихід - це та частина, яка безпосередньо діє на іншу частину системи.
Залежно від характеру керуючої дії системи автоматизації бувають стабілізуючі, програмні і слідкуючі.
Стабілізуюча автоматична система здатна тривалий час підтримувати керуючу величину постійною (наприклад, підтримування заданої швидкості обертання вала, рівня рідини в резервуарі, тиску та ін.).
Програмна автоматична система змінює керуючу величину відповідно з наперед заданою послідовністю змін. Таку систему застосовують у сушильних камерах, в яких температура і вологість повітря мають змінюватись відповідно до заданого режиму сушіння. Програма може бути задана перфорованими стрічками і картами, магнітним записом, кіноплівкою, кнопковими пристроями та ін.
Слідкуюча автоматична система замінює керуючу величину залежно від значення невідомої раніше змінної величини на вході автоматичної системи. Така система здатна слідкувати за змінами, що підбуваються в будь-якому процесі. В цю систему можуть входити навіть лічильно-обчислювальні пристрої.
За принципом дії системи поділяються на системи з розімкнути-ми і замкнутими ланцюгами дії (Рис. 1).
Автоматичною системою з розімкнутим ланцюгом дії називається така система, в якої вхідними є тільки зовнішні дії керуючого пристрою. Ці дії визначені раніше і не залежать від дійсного стану керуючого об'єкта або процесу. Така система використовується тільки для керування простими процесами, які відбуваються в одних і тих самих умовах і у визначеному порядку.
Автоматичною системою із замкнутим ланцюгом дії називають таку систему, в якій вхідними для керуючого пристрою є як зовнішні, так і внутрішні (контролюючі) дії. Прикладом замкнутої системи може бути автоматична система регулювання. В ній керуючі дії виробляються внаслідок порівняння дійсного значення керуючої величини з наперед заданою.

 
 

Цікаве

Загрузка...