WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Загальні положення охорони праці при меблевому виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків. Вимоги безпеки на території підприємства. - Реферат

Загальні положення охорони праці при меблевому виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків. Вимоги безпеки на території підприємства. - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Загальні положення охорони праці при меблевому виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків. Вимоги безпеки на території підприємства. Правила ТБ при ручній обробці і сушінні деревини
Загальні положення охорони праці при меблевому виробництві
Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків
Вимоги безпеки на території підприємства
Правила техніки безпеки при ручній обробці і сушінні деревини
В наш час поставлені завдання впровадження на всіх підприємствах сучасних засобів техніки безпеки і забезпечення санітарно-гігієнічних умов, які сприятимуть ліквідації виробничого травматизму і професійних захворювань.
Для проведення заходів щодо оздоровлення, поліпшення умов праці і техніки безпеки постійно виділяються великі кошти, внаслідок чого кількість випадків виробничого травматизму і професійних захворювань у Радянському Союзі неухильно зменшується в усіх галузях промисловості.
Знання основ техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежних заходів е одним з важливих факторів запобігання виробничим травмам і професійним захворюванням і ліквідації їх.
На підприємстві адміністрація зобов'язана створити такі умови праці, які б виключали можливість виникнення травм та професійних захворювань і сприяли підвищенню продуктивності праці. Незалежно від ступеня небезпеки виробництва на всіх підприємствах і в організаціях проводиться навчання з правил техніки безпеки прийнятих на роботу працівників, які не мають професії або її міняють, а також інструктажі при підвищенні кваліфікації робітників.
Загальне керівництво і організація навчання на підприємстві покладаються на керівника підприємства, а в підрозділах (цехах) - на керівника підрозділів (начальників цехів). Контроль за своєчасним і якісним навчанням працюючих в підрозділах підприємства здійснює відділ (інженер) охорони праці (техніки безпеки) або інженерно-технічний працівник, на якого покладено ці обов'язки наказом керівника підприємства.
Навчання в професійно-технічних навчальних закладах включає теоретичний курс, а також практичні заняття в навчальних майстернях (цехах) під керівництвом майстра виробничого навчання або на робочих місцях базового підприємства під керівництвом висококваліфікованого робітника, бригадира або іншого спеціаліста, який має відповідну підготовку. При вивченні кожної теми необхідно керуватися вимогами ССБП (системи стандартів безпечної праці).
Проходження кожним учнем теми по охороні праці реєструється в журналі обліку навчальної роботи. Перевіряються знання під час здачі кваліфікаційного екзамену.
Незалежно від професії і кваліфікації всі робітники на підприємстві навчаються безпечним прийомам праці на інструктажах. За характером і часом проведення інструктаж поділяють на вступний, первинний (на робочому місці), повторний, позаплановий, поточний.
Вступний інструктаж проводить інженер з охорони праці (техніки безпеки) або особа, яка виконує його обов'язки, з усіма прийнятими на роботу працівниками незалежно від їх освіти, стажу роботи по даній професії, а також з прикомандированими, з учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику. Проводять його в кабінеті з охорони праці, або в спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання та іншої наочності за програмою, розробленою з врахуванням вимог ССБП, а також особливостей виробництва.
Програму затверджує керівник підприємства, погоджуючи її з профкомом. Про проведення вступного інструктажу і перевірки знань роблять запис у журналі реєстрації (особистій карточці інструктованого) з обов'язковим підписом інструктованого і інструктуючого.
Первинний інструктаж на робочому місці проводять з усіма новоприйнятими на підприємство, переведеними з одного підрозділу в інший, прикомандированими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання чи практику, з робітниками, які виконують нову для них роботу, а також з будівельниками при виконанні будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства. Проводять первинний інструктаж по інструкції з охорони праці з кожним робітником індивідуально. Після первинного інструктажу і перевірки знань всі робітники протягом перших 2-5 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) працюють під наглядом майстра або бригадира, після чого оформляється допуск їх до самостійної роботи, який фіксується датою і підписом інструктуючого в журналі реєстрації (особистій карточці інструктованого) .
Повторний Інструктаж проводять з усіма працюючими незалежно від кваліфікації, освіти і стажу роботи не рідше ніж через б міс. індивідуально або з групою робітників однієї професії на робочому місці з метою перевірки і підвищення рівня знань правил і інструкцій з охорони праці.
Позаплановий інструктаж проводять при: зміні правил з охорони праці і технологічного процесу; заміні або модернізації обладнання, пристроїв і інструменту, вихідної сировини, матеріалів і інших факторів, які впливають на безпеку праці; порушенні робітниками вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі; перервах в роботі - для робіт які відповідають підвищеним вимогам безпеки праці, більше ніж на 30 календарних днів, а для решти робіт - 60 днів. Його проводять індивідуально або з групою робітників однієї професії на робочому місці в обсязі первинного інструктажу.
Поточний інструктаж проводять перед виробництвом робіт, на які оформляється наряд-допуск, де і фіксується його проведення. Контроль знань здійснює працівник, який проводив інструктаж. Якщо робітник, який одержав' інструктаж, показав незадовільні знання, то його до роботи не допускають. Він зобов'язаний пройти інструктаж заново.
Особа, яка проводила повторний чи позаплановий інструктаж, робить запис в журналі реєстрації (в особистій карточці інструктованого) з обов'язковим підписом інструктованого і інструктуючого. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину, яка викликала його проведення.
Державний нагляд здійснює технічна інспекція профспілок. Роботою профспілок з поліпшення умов праці керує Всесоюзна Центральна Рада профспілок (ВЦРПС), до складу якої входить відділ охорони праці, що підпорядковується Президії і Секретаріату ВЦРПС. Цей відділ розробляє заходи щодо поліпшення умов праці в масштабах народного господарства і окремих галузей промисловості, керує методичною роботою галузевих центральних Комітетів профспілки, республіканських, кранових, обласних Рад профспілок, а також науково-дослідних інститутів ВЦРПС.
Галузеві центральні комітети профспілок розробляють правила з техніки безпеки даної галузі, беруть участь у розробці проектів законодавчих актів про режими праці і відпочинку, поліпшення умов праці у даній галузі.
Технічні інспектори галузевої профспілки здійснюють державний нагляд за дотриманням вимог і норм техніки безпеки, виробничої санітарії і законодавства про працю на підприємствах, організаціях таустановах. Роботою технічних інспекторів галузевих профспілок керують їхні центральні

 
 

Цікаве

Загрузка...