WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технологічного процесу розкрою плитних і листових матеріалів - Курсова робота

Розробка технологічного процесу розкрою плитних і листових матеріалів - Курсова робота

коефіцієнт виходу заготовок визначається за формулою.
Водночас ефективність розкроювання залежить від багатьох факторів. Для його забезпечення складають карти і плани розкроювання.
2.2. Технологічна карта
Назва деталі: стінка горизонтальна
Номер з креслення: 01.00.00.
Кількість на виріб: 2
Розміри в чистоті: 900 х 400 х 1
Розміри в заготовці: 950 х 400 х 94
№ п/п Назва технологічної операції
Марка обладнання
Кількість деталей у виробі Розміри після обробки Інструмент
Метод контро-лю
Примітка
Довжина Ширина Товщина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Розкроїти плиту ЦФ-5, ЦТЗФ-1, ЦТМФ-1 2 кругла пила з ВК-напайками лінійка Припуск на обробку 12 мм
2. Личкування крайок МОК-3 2
2.1 Нанесення клею-розплаву МОК-3 2 ролик візуально
2.2 Прикатування личківки МОК-3 2 прикатувальні вальці візуально
2.3 Зняття звисів по довжині МОК-3 2 пилкові супорти візуально
2.4 Зняття звисів по ширині МОК-3 2 фрезерні агрегати
Пом'якшення ребер МОК-3 2 фрезерні агрегати візуально
3. Висвердлити отвори СГВП-1, СГВП-1А 2 свердло штанген-циркуль
4.
Контроль якості Робочемісце 2 Штанген-циркуль, рулетка і еталон візуально
3.Заходи з охорони праці.
Сучасне деревообробне устаткування оснащене швидкодіючими різальними інструментами і механізмами подачі, тому працюючи на ньому, потрібно суворо дотримуватись правил техніки безпеки, бо порушення їх може призвести до нещасних випадків.
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних, заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини, в процесі праці.
Законодавство про охорону праці, складається з Кодексу, законів про працю України та їхніх нормативних актів.
Знання основ охорони праці техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежних заходів є одним з важливих факторів запобіганню виробничим правилам професійним захворюванням і ліквідація їх.
Незалежно від ступеня небезпеки виробництва на всіх підприємствах і в організаціях проводиться навчання з правил техніки безпеки прийнятих на роботу працівників які не мають професії або міняють її, а також інструктаж при підвищенні кваліфікації робітників. При вивченні кожної теми потрібно керуватися вимогами ССБП (системи стандартної безпеки праці).
3.1. Загальні положення з охорони прані.
Незалежно від професії і кваліфікації всі робітники на підприємствах навчаються безпечним прийомам праці на інструктажах. За характером і часом проведення інструктаж поділяють на вступний, первинний (на робочому місці), повторний, позаплановий, поточний.
Вступний інструктаж проводить інженер з охорони праці (техніки безпеки) або особа, яка виконує його обов'язки, з усіма прийнятими на роботу працівниками незалежно від освіти, стажу роботи їх за даною професією, а також з прикомандированими, з учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику. Проводять його в кабінеті з охорони праці, або в спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання та іншої наочності за програмою, розробленою з урахуванням вимог ССБП, а також особливостей виробництва.
Програму затверджує керівник підприємства, погоджуючи її з профкомом. Про проведення вступного інструктажу і перевірки знань роблять запис у журналі реєстрації (особистій карточці інструктованого) з обов'язковим підписом інструктованого й інструктуючого.
Первинний інструктаж на робочому місці проводять з усіма прийнятими на підприємство, переведеними з одного підрозділу в інший, при командированими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання чи практику, з робітниками, які виконують нову для них роботу а також з будівельниками при виконанні будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства.
Проводять первинний інструктаж за інструкцією з охорони праці з кожним робітником індивідуально. Після первинного інструктажу і перевірки знань усі робітники протягом перших 2-5 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) працюють під наглядом майстра або бригадира, після чого оформляється допуск їх до самостійної роботи, який фіксується датою і підписом інструктуючого в журналі реєстрації (особистій карточці інструктованого).
Повторний інструктаж проводять із усіма працюючими незалежно від кваліфікації, освіти і стажу роботи не рідше ніж через 6 місяців індивідуально або з групою робітників однієї професії на робочому місці з метою перевірки і підвищення рівня знань правил і інструкцій з охорони праці.
Позаплановий інструктаж проводять при: зміні правил охорони праці і технологічного процесу; заміні або модернізації обладнання, пристроїв і інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, які впливають на безпеку праці; порушенні робітниками вимоги безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі; перервах в роботі - для робіт, які відповідають підвищеним вимогам безпеки праці, більше ніж на 30 календарних днів, а для решти робіт - 60 днів. Його проводять індивідуально або з групою робітників однієї професії на робочому місці в обсязі первинного інструктажу.
Поточний інструктаж проводять перед виконанням робіт, на які оформляється наряд - допуск, де і фіксується його проведення. Знання ко-нтролює працівник, . який проводив інструктаж. Якщо робітник, одержав інструктаж, показав незадовільні знання, то його до роботи не допускають. Він зобов'язаний пройти інструктаж заново.
Особа, яка проводила повторний чи позаплановий інструктаж робить запис в журналі реєстрації (в особистій карточці інструктованого) з обов'язковим підписом інструктованого і інструктуючого. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину, яка спричинила його прове-дення.
3.2. Розслідування облік і аналіз нещасних випадків.
Виробничою травмою вважають раптове ушкодження організму робітника при виконанні трудового процесу на виробництві.
Сукупність обставин і причин, які спричинили цю травму, називають нещасним випадком.
Для запобігання виникненню нещасних випадків на виробництві ведеться розслідування, облік та аналіз їх згідно з Положенням, за яким всі підприємства

 
 

Цікаве

Загрузка...