WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Контроль за вологістю деревини в процесі сушіння - Реферат

Контроль за вологістю деревини в процесі сушіння - Реферат


Реферат на тему:
Контроль за вологістю деревини в процесі сушіння.
1. Методи контролю.
Класичний метод контролю за станом вологості (біжучої) деревини є метод контрольних взірців.
Поряд з цим методом, який є застарівшим, розроблені і випробувані ряд інших методів:
> температурний;
> кондуктометричний;
> по усадці в процесі сушіння;
> зважування штабелю (стосу) по зменшенню маси.
З них одержали поширення кондуктометричний і метод зважування штабеля з допомогою масовимірювальних платформ із застосуванням магнітопружних і гідравлічних пристроїв.
2. Контроль за біжучою вологістю методом контрольних взірців.
Контрольний взірець довжиною 1__1,2 метри відпилюють від дошки характерної для партії пиломатеріалів, що завантажують в сушильну камеру.
Одночасно випилюють дві суміжні з взірцем 1 секції вологсті 2, їх очищають від опилок і зважують і визначають вологість початкову Wn.
Рис. 1 Схема випилювання контрольного зразка: 1 - контрольний взірець; 2 - секції вологості
За двома секціями визначають середнє значення початкової вологості Wn контрольного взірця.
Контрольний взірець нумерують, торці його зачищають і покривають густотертою масляною фарбою і зважують на торговій вазі з похибкою до 5 грам. Записують початкову масу (Мп) на взірці і в журналі.
В кожний сушильний штабель закладають два-три контрольних взірці в місцях інтенсивної і сповільненої циркуляції агента сушіння. Взірці укладають за одно з торцем штабеля (стоса) або дещо глибше, але так, щоб їх можна було легко вийняти. Взірець класти на прокладку, ні в якому разі на площину дощок. Над взірцями укладають спеціальні прокладки з вирізом (рис. 2).
Рис. 2 Схеми розміщення контрольного взірця в штабелі
Розраховуємо масу абсолютно сухого контрольного зразка.
Мп* 100
Wn+100
Отже, маса контрольного взірця в абсолютно сухому стані буде відома перед початком сушіння.
В процесі сушіння через певні проміжки часу виймають контрольні взірці з штабеля і зважують і визначають біжучу вологість:
При сушінні тонких пиломатеріалів шпилькових порід зважування проводять через 38 годин після початку сушіння, а в кінці сушіння через 12 годин.
Для пиломатеріалів підвищеної товщини або листяних порід проміжки часу між зважуваннями збульшують в 1,5...2 рази. По величині біжучої вологості приймають рішення про можливість переходу на послідуючі ступені режиму сушіння або про завершення процесу сушіння.
Даний метод контролю за біжучоювологістю матеріалу в процесі сушіння є неточним і не зручним для операторів сушильних камер - необхідно заходити в камеру, а це агресивне середовище.
3. Дистанційні методи контролю з біжучою вологістю деревини. 3.1. За усадкою штабелю (стосу) в процесі сушіння.
Після завантаження штабеля заготовок чи пиломатеріалів в камері установлюють датчик усадки і електричний вимірювальний прилад. Датчик усадки 1 установлюють тяк на кінці вала, який виходить за межі сушильного простору в торцевій стіні зі сторони завантажувальних дверей. Вал 3 з рамкою 5 установлюють в підшипниках 6, які закріплені до бокової стінки камери на кронштейні 7.
Рис. З Криві усадки штабеля (а) і загальний вигляд пристрою для дистанційного вимірювання усадки штабля (б): 1- датчик (сельсин), 2 - пружина, 3 - вал, 4 - знімаюча прокладка, 5 - рамка, 6 - підшипники, 7 - кронштейни
Рамка 5 притикається до важеля прокладки 4 пружиною 2. Прокладку 4 установлюють на бічній поверхні штабеля (стоса). В процесі сушіння штабель дає усадку, величина якої залежить від вологості матеріалу. При цьому важель через рамку 5 повертає вал 3 на певний кут. Рух обертання вала перетворюється датчиком 1 в електричний сигнал, який регіструється електричним вимірювальним приладом, який має шкалу, яка проградуйована в міліметрах усадки штабеля. Для виключення впливу можливого перекосу штабеля на результат вимірювання, датчики усадки установлюють з обох сторін штабеля, а їх показники розраховують як середнє арифметичне значення.
Величину усадки штабеля (по показах прилада) у відсотки вологості переводять по таблицях або графіках, які складають для пиломатеріалів різних порід і товщин.
3.2. За масою штабеля або метод зважування.
Штабель 3 пиломатеріалів чи заготовок укладають на підштабельний візок 2. Всі чотири колеса візка фіксують рельсами-консолями 1. Під консолями установлені гідравлічні мембранні датчики 4, в яких створюється тиск рідини, пропорційний до маси штабеля.
Середній тиск від датчиків передається по трубопроводу 5 на електричний перетворювач, сигнал якого регіструють вимірювальним приладом, шкала якого проградуйована в одиницях маси.
Рис. 4 Схема механізма для взвішування штабеля: 1 - рельси-консолі, 2- візок, З - штабель, 4 - датчики, 5 - трубопровід
Початкова вологість пиломатеріалів, величина якої необхідна для розрахунку маси штабеля в абсолютно сухому стані Мсух., визначають ваговим способом по декількох секціях.

 
 

Цікаве

Загрузка...