WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект електротехнічного приводу воріт - Курсова робота

Проект електротехнічного приводу воріт - Курсова робота

світлового променя від світлодіода до фотоелемента змінюється провідність останнього. На основі чого і робиться висновок про положення створок воріт. Вартість фотоелектричного давача становить 25 грн.
2.3 Розробка принципової електричної схеми електромеханічного приводу для воріт приватного використання.
Розробку принципової електричної схеми для воріт приватного використання ведемо у відповідності із структурною схемою та з врахування принципів взаємозамінності та уніфікування.
В зв'язку з використанням стандартного обладнання необхідно розробити принципові схеми наступних блоків: Блоку формування сигналів керування та Блоку керування двигуном. Вузол світлової сигналізації розробки не потребує, так як для подачі напруги на сигнальну лампу буде використовуватись частина принципової схеми (а саме тиристорний електронний ключ) блоку керування електродвигуном.
Блок формування сигналів керування. Принципову схему блоку формування сигналів керування складаємо на основі інтегральних мікросхем серій К155 та К531.
Окрім того побудова принципової схеми на ІМС дозволяє використовувати різні вузли без узгодження, так як використовуються командні сигнали, які відповідають рівням логічної "1" ІМС (+Uж), в даному випадку +5В.
Схема електрична принципова приведена на кресленні.
Блок керування електродвигуном - являє собою конвертор на базі електронного тиристорного ключа з прямим принципом регулювання. Навантаженням блоку є електродвигун, максимальна потужність якого - 300Вт. Вибір потужності навантаження в 300 Вт дає можливість використовувати розрахований блок керування електродвигуном з електродвигунами, що входять в комплект постачання електромеханічних приводів для воріт та дверей. Внаслідок вищесказаного потреби в виборі та розрахунку електродвигуна немає.
Вузол світлової сигналізації являє собою електронний нерегульований тиристорний ключ, навантаженням якого є сигнальна лампа розжарювання. Принципова схема вузла світлової сигналізації аналогічна до схеми електричної принципової електронного тиристорного ключа, що використовується в блоці керування електродвигуном.
2.4 Розрахунок нетипових елементів та вузлів.
Згідно розробки принципової схеми розрахунку підлягають такі вузли:
1. Вузол часової затримки сигналу керування для електродвигуна "2".
2. Блок керування електродвигуном.
Вузол часової затримки сигналу керування для електродвигуна "2".
Елементи часозадаючої ланки для електродвигуна розраховуються за допомогою відношення, що відображає час заряду конденсатора до напруги логічної одиниці (+2,7 В), якої достатньо для переходу виходу логічного елемента відповідно зі стану логічного нуля в стан логічної одиниці. Цей час вибрано рівним 10 секунди максимально.
Час заряду конденсатора визначаємо виходячи з правила п'яти RC. Правило п'яти RC формулюється наступним чином: за час, який дорівнює п'яти постійним часу, конденсатор заряджається чи розряджається на 99%. Звідси насамперед необхідно визначити кількість постійних часу, потрібних для заряду конденсатора до напруги 2,7 В:
(2.4.1)
xRC=12.5/11.88=1.2
Приймаємо ємність конденсатора С=20 мкФ. З визначення постійної часу та результату обчислення виразу (2.4.1) визначаємо опір резистора R.
Приймаємо величину опору резистора R=430 кОм.
Блок керування електродвигуном:
Вихідні дані для розрахунку:
Максимальна потужність навантаження - 300 Вт.
Максимальна напруга навантаження - 220 В
Мінімальна напруга навантаження - 180 В
Напруга джерела живлення - 230 В.
Параметри електронного тиристорного ключа визначаємо для режиму максимальної напруги навантаження:
(2.4.2)
Ін.макс.=300/220=1,4 А
Вибираємо основний VS1 і додатковий VS2 тиристори за такими умовами: Імакс.доп. Ін.макс. Uмакс.доп. U
Цим умовам задовільняє тиристор Т106-10. Його паспортні дані:
Iмакс.доп.=10 А; Uмакс.зв.=100 800 В; Iутр.т.=0,5А; Iкер.т.=600 мА;
Uкер.=7 В; tув.=2 мкс; tвим.т.=60 мкс; fмакс.=2,5 кГц.
Визначаємо параметри контура примусової комутації електронного ключа:
(2.4.3) , де tвим=tвим.т.+ t=80 мкс - час вимкнення ключа, який для забезпечення надійної комутації вибираємо більшим ніж час вимкнення тиристора на величину 20 мкс.
С=1,4х80/220=0,5 мкФ
Визначаємо опір обмежувального резистора:
(2.4.4)
R=220/2x0,5=220 Ом
Розраховуємо вихідні каскади формувача імпульсів.
Вихідні каскади формувача імпульсів реалізовано на біполярних транзисторах. Для вибору цих транзисторів визначаємо необхідну потужність керуючих сигналів за параметрами тиристорів в схемі електронного ключа:
(2.4.5)
Ркер.=7х0,6=4,2 Вт
Для забезпечення такої потужності керуючих імпульсів імпульсний струм колектора транзисторів обчислюємо за виразом:
(2.4.6)
Вибираємо тип транзисторів за умовами: ІК.доп.>ІК.імп=350 мА.; UКЕ.доп. 2Uж.=24 В.
Такі умови задовільняє транзистор типу КТ815Б, з паспортними даними ІК.доп.=1,5 А, UКЕ.доп.=40 В, h21Е=40, UБЕ=5 В.
Опір базових резисторів визначаємо за формулою:
(2.4.7)
Rб=(12-5)х40/1,2х0,35=667 Ом
Вибираємо опір резисторів за шкалою номінальних величин - 680 Ом.
1.4 Опис схеми керування, контролю або регулювання.
При одержанні сигналу на відкриття воріт в приймачі сигналів замикаються контакти реле відкриття і на вхід 1 блоку формування сигналів керування подається напруга рівня логічної одиниці яка переводить тригери відкриття воріт в стан логічної одиниці на прямому виході. Даний сигнал поступає на блок керування електродвигуном першої створки воріт і через приблизно 10 секунд на блок керування електродвигуном другої створки воріт. Одержавши сигнал на відкриття спрацьовують тиристорні ключі блоків керування. Внаслідок чого починають працювати електродвигуни створок воріт. Одночасно з появою на виході тригерів рівня логічної одиниці перемикається тригер ввімкнення сигнальної лампи, вмикаючи останню через тиристорний електронний ключ. При досягненні створами кінцевого положення, спрацьовує фотоелектричний давач положення виконавчого механізму, сигнал з якого примусово переводить тригери блоку формування сигналів керування в вихідний стан і зупиняє електродвигуни створок воріт.
4. Охорона праці
Охорона праці - це система законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
Охорона праці - це наука про людину і працю. З наукової точки зору вона досліджує вплив навколишнього середовища і засобів виробництва на організм людини з метоюрозробки профілактичних заходів щодо попередження травматизму, професійних захворювань і отруєнь.
"Охорона праці" у промисловості - наукова дисципліна, що вивчає питання безпеки праці, попередження на виробничого травматизму, професійних захворювань і отруєнь, пожеж і вибухів.
Основна мета предмету "Охорона праці" - вивчення основ трудового законодавства, загальних питань по охороні праці, виробничій санітарії, техніки безпеки,

 
 

Цікаве

Загрузка...