WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка блоку управління електродвигуном приводу воріт - Дипломна робота

Розробка блоку управління електродвигуном приводу воріт - Дипломна робота

охорони і гігієнічної раціоналізації праці. До технології й організації виробництва відносяться механізація технологічних процесів, впровадження напівавтоматичних і автоматичних способів виробництва, дистанційного керування устаткуванням і т.д.
У тісному зв'язку з технологією виробництва знаходиться трудовий процес, що вимагає визначеноїнервово-психічної напруги, напруги окремих органів і систем, положення тіла при роботі і т.д. До санітарно-гігієнічних умов праці відносяться: вплив на організм людини метеорологічного чинника (температури, вологості, швидкості руху повітря, барометричного тиску), забруднення повітря парами, газами, пилом, вплив шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, радіації і т.д. Вплив на здоров'я вивчають за допомогою сучасних методів гігієнічної науки.
Виробнича санітарія - це система організаційних і санітарно-технічних заходів і засобів, що запобігають вплив шкідливих виробничих чинників.
Шкідливий виробничий чинник (шкідливий чинник) - виробничий чинник, вплив якого на працюючого приводить до захворювання.
Професійне захворювання - захворювання, викликане впливом на працюючих шкідливих умов праці.
Промислово-санітарна робота в нашій країні базується на матеріалістичному розумінні взаємовідносин організму і середовищ.
Санітарними нормами проектування промислових підприємств установлені суворі вимоги до охорони здоров'я і життя працюючих. Наприклад, забруднене повітря (парами, газами, пилом), що видаляється з виробничих приміщень, перед викидом в атмосферу повинне бути очищене і знешкоджене.
Норми санітарних розривів поширюються на підприємства з дуже гучним виробництвом. Визначено санітарні розриви на установки ультрависокої і надвисокої частот. Для запобігання забруднення рік, озер і інших водойм виробничими стічними водами, що містять не тільки шкідливі, але і отруйні і небезпечні для флори, фауни водойм і людей речовини, санітарними нормами і правилами передбачені спеціальні вимоги по очищенню і знешкодженню забруднених вод перед спуском (скиданням) їх в каналізаційну систему. Встановлено визначені вимоги до споруд для очищення і знешкодження стічних вод. Очисні споруди і пристрої для скидання очищених і знешкоджених стічних вод повинні розташовуватися вниз за течією ріки з обов'язковим санітарним розривом між населеним пунктом і очисними спорудами.
Санітарними нормами і правилами визначені норми водоспоживання по цехах підприємств. Встановлено норми водоспоживання на одного жителя селища або міста. При цьому визначені джерела водопостачання, місця забору, очищення, знешкодження і знезаражування вод і охорона водяних джерел. Установлено санітарні захисні зони, що охороняються. Воду для питних і побутових потреб забирають згори за течією ріки по відношенню розташування селища і на відстані не меншій від встановленої санітарно-захисної зони (між місцем забору води і містом) з обліком використання ріки населеним пунктом. Крім того, установлена санітарно-захисна зона від місця забору води вгорі за течією ріки з таким розрахунком, щоб шкідливі забруднення, що потрапили у воду, при підході до місця забору води були цілком знешкоджені життєдіяльністю ріки. Виробнича санітарія регламентує застосування отруйних і шкідливих речовин на підприємствах у сільському і лісовому господарстві.
Небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються по природі дії на організм людини на наступні групи:
" фізичні,
" хімічні,
" біологічні,
" психофізіологічні.
Небезпечні фізичні шкідливі виробничі чинники поділяються на :
машини, що рухаються, і механізми;
незахищені рухливі елементи виробничого устаткування;
вироби, що пересуваються, матеріали;
підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
підвищена або знижена температура поверхонь матеріалів, устаткування;
підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
підвищений рівень шуму на робочому місці;
підвищений рівень вібрації;
підвищений рівень інфразвукових коливань;
підвищений рівень ультразвуку;
підвищений або знижений барометричний тиск у робочій зоні і його різка зміна;
підвищена або знижена вологість повітря;
підвищена або знижена рухливість повітря;
підвищена або знижена іонізація повітря;
підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;
небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
підвищений рівень статичної електрики;
підвищений рівень електромагнітних випромінювань;
підвищена напруженість електричного поля;
підвищена напруженість магнітного поля;
відсутність або нестача природного світла;
недостатня освітленість робочої зони;
підвищена яскравість світла;
знижена контрастність;
прямий і відбитий блиск;
підвищена пульсація світлового потоку;
підвищений рівень ультрафіолетової радіації;
підвищений рівень інфрачервоної радіації.
Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники викликають перевантаження, що по характері дії підрозділяються на фізичні і нервово-психічні.
Фізичні перевантаження підрозділяються на статичні, гіподинамічні, динамічні.
Причинами нервово-психічних перевантажень можуть бути розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження.
Аналізуючи стан охорони праці на підприємстві можна відмітити, що основними чинниками, які впливаючи на організм працюючого можуть призводити до виробничої травми є: фізичні чинники (особливо ті, які обумовлюють роботу з електроустаткуванням, електроапаратурою) та психофізіологічні чинники, пов'язані з нервово-психічними перевантаженнями (в основному розумова перенапруга, емоційні перевантаження). Для усунення психофізіологічних чинників використовуються технологічні перерви в роботі, змінний характер роботи, організація технологічних процесів обслуговування пристроїв та систем.
4.2 Протипожежний захист.
Проблеми попередження пожеж і боротьби з ними тісно зв'язані з проблемами охорони праці. Підтвердити це можна на прикладі пожежо- і вибухонебезпечних промислових підприємств, де вибух і пожежа можуть послужити наслідком один одного.
Функції державного пожежного нагляду визначені "Положенням про державний пожежний нагляд". Розробка інженерно-технічних протипожежних заходів і контроль за їхнім здійсненням, організація профілактичного протипожежного режиму на діючих підприємствах, залучення широких кіл громадськості до справи попередження і гасіння пожеж складають систему державного пожежного нагляду.
У функції Держпожнагляду входять:
1. розробка й узгодження протипожежних норм, правил, технічних умов для знову мурованих і об'єктів різного призначення, що реконструюються, а також правил пожежної безпеки для діючих об'єктів. Ця функція одна з основних у роботі, оскільки

 
 

Цікаве

Загрузка...