WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Звіти з лабораторно-практичних робіт - Реферат

Звіти з лабораторно-практичних робіт - Реферат

балансуванні фрезу 1 насаджують на від балансовану оправку 2. Фреза з оправкою встановлюється на горизонтальні напрямні 3, які закріплюються на основі 4. Напрямні регулюються при вивірці за допомогою регульованих гвинтів 5. Легким поштовхом руки фрезу з оправкою змушують котитися по напрямних. Коли фреза зупиниться, відмічають її положення (наприклад, верхню точку крейдою). Цю операцію повторюють 3-4 рази. Якщо фреза кожен раз зупиняється у різних положеннях, то можна вважати, що вона зрівноважена. В іншому випадку (коли фреза зупиняється в одному положенні) центр маси зміщений відносно осі обертання. Для визначення не зрівноваженості на легку сторону прикріплюють додатковий вантаж масою my (кульку з пластиліну). Масу підбирають такою, щоб фреза зупинилась у довільному положенні. Виміряють відстань ry від осі фрези до центра маси вантажу. Ступінь не зрівноваженості характеризується величиною дисбалансу D=myry. Зрівноважують фрезу зніманням (встановлюванням, заточуванням) металу з важчої частини фрези в переробній зоні або встановленням противаги в легшій частині фрези. В обох випадках задаються відстанню ry, на якій буде встановлена додаткова або знята зайва маса, а потім обчислюють цю зрівноважену масу my=D/ry. Досягти ідеального зрівноваження фрези практично неможливо. Допускається залишковий дисбаланс фрез діаметром 120…180 мм, величиною 30…50 г?мм.
Кінцеві фрези необхідно ретельно балансувати разом з патроном. На плиту 2, яка по рівню встановлена строго горизонтально, встановлюють втулку 1 з диском. Патрон з фрезою 4, балансувальними гвинтами 3 закріплюють у втулці та злегка її підштовхують, при перекочуванні втулки.
Лабораторно-практична робота №10
Тема: Проектування елементів насадних фрез.
У фасонних фрез затилок зуба виконується по таких законах:
1) По логарифмічній спіралі.
2) По спіралі Архімеда.
3) По дузі кола центр якого зміщений.
Використання цих кривих для затилків зубів фрез дозволяє забезпечити постійність кутів і профілів під час переточок.
1. Побудова зуба фрези по спіралі Архімеда:
Будуємо коло діаметром Д, дане коло ділимо на z частин. Приймаємо z=4.
За формулою К=?Дtg?/z визначаємо величину падіння кривої затилка зуба фрези.
К - величина падіння кривої затилка зуба фрези.
Д - діаметр.
? - задній кут.
z - число зубів.
Дугу кола між двома сусідніми вершинами зубів ділимо на n рівних частин.
З кожної одержаної точки на дузі між сусідніми вершинами зубів відкладемо в напрямку до центра такі відрізки:
0=0?=0?К/n
1- 1?=1?К/n
2- 2?=2?К/n
3- 3?=3?К/n
4- 4?=4?К/n
n- n?=n?К/n
Послідовно сполучивши всі точки одержуємо спіраль Архімеда.
2. Побудова затилка зуба по центру який зміщений:
а) Діаметром Д будуємо коло;
б) дане коло ділимо на z частин;
в) радіусом r=0,5D?sin? будуємо допоміжне коло;
г) з кожної вершини проводимо дотичну до допоміжного кола.
3. Побудова профілю різця різця за заданим профілем деталей:
1. Будуємо профіль деталей.
2. На заданому профілю виділяємо перехідні точки профілю.
Лабораторно-практична робота №11
Тема: Визначення потреби в дереворізальному інструменті та заточному обладнанні.
Задача: Визначити необхідну кількість дереворізальних інструментів та абразивних інструментів на рік а також заточного обладнання, якщо в цеху встановлено такі верстати: Ц2К12 (1 шт.), ЦМР-2 (2 шт.), 2Р75-1(2 шт.), ЦТНФ-1 (1 шт.), СР6-9 (2 шт.). Коефіцієнт використання верстату - 0,8, кількість робочих днів у році 250, цех працює в дві зміни, заточна майстерня працює в 2 зміни, порода деревини сосна.
Розв'язання:
Дано: І етап
a1=20 1. Розрахунок необхідної кількості дереворіжучого інструменту для Ц2К12-1:
a2=20 1) N=R?3м?8?K=250?2?8?0,8=3200 год/рік.
a3=25 2) Р=100?N?n1/(a1/b1)? t1(100- q1)=100?3200?2/(20/0,6)?3,5?95=202,3 шт/рік.
a4=6 2. Розрахунок необхідної кількості круглих пил для ЦРМ2:
a5=10 Р=100?N?n2/(a2/b2)? t1.2(100- q2)=100?20?3200/(20/0,6)?3,5?95=578 шт/рік.
n1=2 3. Розрахунок необхідної кількості рамних пил для 2Р75-1:
n2=20 Р=100?N?n3/(a3/b3)? t1.3(100- q3)=100?20?3200/(25/0,5)?3,5?85=43 шт/рік.
n3=20 4. Розрахунок необхідної кількості круглих твердосплавних пил для ЦНТФ-1:
n4=10 Р=100?N?n4/(a4/b4)? t1.4(100- q4)=100?10?3200/(6/0,15)?50?97=16,4 шт/рік.
n5=8 5. Розрахунок необхідної кількості ножів для СР6-9:
R=250 Р=100?N?n5/(a5/b5)? t1.5(100- q5)=100?8?3200/(10/0,2)?7?95=76,9 шт/рік.
3м=2 ІІ етап
К=0,8 1. Розрахунок необхідної кількості абразивного інструменту для круглих попереч. пил.
z1=1 А1=qА1?P?(a/b)=0,02?202,3?(20/0,6)=134,7;
z2=2 А2=qА2?P?(a/b)=0,05?202,3?(20/0,6)=337;
z3=1 2. Розрахунок необхідної кількості абразивного інструменту для круглих повздов. пил.
z4=1 А3=qА3?P?(a/b)=0,02?578?(20/0,6)=384,9;
z5=2 А4=qА4?P?(a/b)=0,05?578?(20/0,6)=962;
b1=0,6 3. Розрахунок необхідної кількості абразивного інструменту для рамних пил.
b2=0,6 А5=qА5?P?(a/b)=0,02?43?(25/0,5)=43;
b3=0,5 А6=qА6?P?(a/b)=0,02?43?(25/0,5)=107,5;
b4=0,15 4. Розрахунок необхідної кількості абразивного інструменту для круглих твердос. пил.
b5=0,2 А7=qА7?P?(a/b)=0,01?16,4?(6/0,15)=6,56;
t1.1=3,5 5. Розрахунок необхідної кількості абразивного інструменту для рейсмусних ножів .
t1.2=3,5 А9=qА9?P?(a/b)=0,023?76,9?(10/0,2)=88,4;
t1.3=3,5 А10=qА10?P?(a/b)=0,07?76,9?(10/0,2)=269.
t1.4=50 ІІІ етап
t1.5=7 1. Розрахунок необхідної кількості заточних верстатів:
q1=5% m1=8/t1.1?n1?z1=8/3,5?2?1=4,5;
q2=5% m2=8/t1.2?n2?z2=8/3,5?10?2=45,7;
q3=15% m3=8/t1.3?n3?z3=8/3,5?10?2=45,7;
q4=3% m4=8/t1.4?n4?z4=8/3,5?10?2=3,2;
q5=5% m5=8/t1.5?n5?z5=8/3,5?4?2=9,1.
qА1=0,02% 2. Розрахунок необхідної кількості заточних верстатів для круглих поперечних пил:
qА2=0,05% С1=t2.1?m1/Т?К=10?4,5/480?0,8=0,1;
qА3=0,02% 3. Розрахунок необхідної кількості заточних верстатів для круглих повздовжніх пил:
qА4=0,05% С2=t2.2?m2/Т?К=10?45,7/480?0,8=1,1;
qА5=0,02% 4. Розрахунок необхідної кількості заточних верстатів для рамних пил:
qА6=0,05% С3=t2.3?m3/Т?К=4?45,7/480?0,8=0,4;
qА7=0,01% 5. Розрахунок необхідної кількості заточних верстатів для круглих твердосплав. пил:
qА9=0,023% С4=t2.4?m4/Т?К=40?3,2/480?0,8=0,3;
qА10=0,07%
t2.1=10
t2.2=10
t2.3=4
t2.4=40
t2.5=10
Т=480

 
 

Цікаве

Загрузка...