WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектуванню системи управління розcтойною шафою у міні-пекарні - Дипломна робота

Проектуванню системи управління розcтойною шафою у міні-пекарні - Дипломна робота

витрати на електроенергію:
Ен = Мт Тч Се,
де Мт - споживана потужність, кВт;
Тч - час роботи техніки за рік, ч;
Се - вартість одного кВт-ч енергії;
Се = 0,1 грн.
Тоді:
Ен1 = 7500 3,0 0,1 = 2250 грн.
Ен2 = 7500 2,5 0,1 = 1875 грн.
Звідки:
Ерн = Ер2 = 86,25 + 43,13 + 1875 = 2004,38 грн .
Ерб = Ер1 = 287,50 + 28,75 + 2250 = 2566,25 грн.
отже:
Ерб' = 2566,25 1,2 = 3079,5 грн.
К1', К2' - супутні капітальні вкладення для експлуатації базового приладу на зіставний об'єм роботи (зіставну потужність) нового приладу
Величини К1, К2 можуть прийматися укрупнено
К1,2= 0,05 С1,2;
Маємо:
К1 = 0,05 500 = 25 грн.;
К2 = 0,05 750 = 37,5 грн.;
Тоді: К'1 = 25 1,2 = 30 грн.
- середньорічний випуск нового приладу,
де N - потреба народного господарства в проектованому приладі;
N = 20000 шт.
Тп - період виробництва.
Тп = 10 років,
Звідки порівняльна економічна ефективність проектованої СУ складає:
Розрахунок абсолютної економічної ефективності приладу виробляється з урахуванням показника його економічної і техніко-економічної прогресивності.
Економічна прогресивність техніки - економічність її експлуатації - визначається по формулі
де Ерб, Ерн - річні експлуатаційні витрати по замінюваному базовому і проектованому новому пристрою,
Ету- технічна прогресивність проектованого приладу.
Технічна прогресивність техніки є передумовою її економічної прогресивності і визначається сукупністю параметрів, що відображають в цілому рівень її якості, перевершуючий рівень якості кращих зразків вітчизняної і зарубіжної техніки.
Рівень економічної ефективності проектованого приладу визначається з урахуванням його технічної прогресивності в порівнянні з існуючими приладами, параметри яких відомі.
Для визначення Ету виробляється вибір його аналога (прототипу). Як прототип вибирається техніка, схожа за цільовим призначенням і відмінна від проектованої конструктивними або схемними рішеннями.
При оцінці рівня технічної прогресивності розробляється СУ її параметри зіставляються з конструкціями аналогічних СУ, відповідними проектованому об'єкту за призначенням і області застосування.
Поліпшення параметрів проектованої системи управління по порівняння з аналогом і їх питома значущість занесені в таблицю:
Таблиця 6.1.
Порівняння проектованої СУ з аналогом
№ п/п Найменування параметрів Поліпшення параметрів в порівнянні з аналогом А, раз Значущість j
1 Точність підтримки температури 3 0.3
2 Точність підтримки вогкості 1.5 0.4
3 Ресурс 5 0.1
4 Безпека роботи 2 0.2
Показник технічної прогресивності проектованого приладу:
,
де Aj - покращення значення j-го параметра проектованого приладу;
j- значення значущості j-го параметра;
n - кількість даних параметрів.
З урахуванням табличних значень показник технічної прогресивності
Ету = 3 0.3 +1,5 0,4 + 5 0,1 +2 0,2 = 2,4
У зв'язку з цим, для проектованої СУ:
Рівень техніко-економічної прогресивності пристрою (Еп) оцінюється по формулі
Еп = Ету Еее,
Для проектованої СУ маємо:
Еп = 2,4 1,784 = 4,282
Показники техніко-економічної прогресивності проектованої СУ використовуємо для визначення її ціни і ефективності в народному господарстві.
Економічний ефект від використовування проектованого приладу залежно від його характеру і цільового призначення обчислюється у вигляді економії від зниження експлуатаційних витрат по використовуванню приладу Ефе, обчислюється по формулі:
Ефе = Ерб Ету - Ерн,
І, для проектованої СУ:
Ефе = 2566,25 2,4 - 2004,38 = 4154,64 грн.
Рівень госпрозрахункової ефективності пристрою:
де Цв - можлива ціна проектованої СУ;
Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, рівний 0,15;
Цв = Цм + Ец.
Частка ефекту у споживача, що включається в ціну проектованого пристрою, може бути розрахована по формулі:
Звідки для проектованої СУ:
Цв = 862,5 + 1932,4 = 2794,9 грн.
І рівень госпрозрахункової ефективності проектованої СУ:
Оскільки при встановленні оптових цін необхідно передбачати зниження їх рівня на одиницю корисного ефекту, то перевіримо цю умову.
Для цього розрахуємо коефіцієнт відносної ціни проектованого пристрою на одиницю корисного ефекту:
де Рс - коефіцієнт рентабельності виробу, що відображає відношення прибули до собівартості продукції:
Рс = 0,13 0,20.
При дотриманні вказаної умови Ецо < 1.
Для нашої СУ:
Тобто ціна проектованої СУ на одиницю корисного ефекту менше, ніж у аналога.
Рівень народногосподарської ефективності проектованого приладу визначають по формулі
де Узр - витрати на розробку пристрою з розрахунку на одиницю його серійного виробництва:
Узр = Зр / N,
Для проектованої СУ:
Узр = 152677 / 20000 = 7,63;
і
Це значно більше, ніж нормативний коефіцієнт капітальних вкладень, рівний 0,17. З цього робимо висновок, що розробка СУ разстойної шафи була економічно доцільна.
ПЛАКАТ
Точна математична модель процесів у шафі відстоювання тіста
Модель підтримки заданої температури
Рівняння теплового балансу шафи відстоювання:
Qпов = Qтен + Qпара - Qтіста - Qвіз - Qст,
де Qпов - теплота витрачається на прогрівання повітря;
Qтен - тепловий потік з поверхні ТЕНов;
Qпара - кількість теплоти, що вноситься в камеру розтойної шафи разом з парою, необхідною для підтримки в камері шафи заданого рівня відносної вологості повітря;
Qтіста - кількість теплоти, що йде на прогрівання тіста;
Qвіз - кількість теплоти, що йде напрогрівання візків;
Qст - втрата тепла через стінки.
Модель підтримки заданої вологості повітря
Відносна вологість повітря в розстойній шафі знаходиться по рівнянню:
пов = п / max,
де max - максимально можлива абсолютна вологістю повітря при даній температурі;
п - дійсна абсолютна вологість ненасиченого повітря, швидкість зміни якої (d п/dt)може бути виражена як:
,
де Vпов - об'єм циркулюючог вологого повітря;
Gвитрат - витрата пари на конденсацію на стінках камери розстойної шафи і на поверхні тістових заготовок;
Gпар - витрата пари на зволоження повітря в камері розстойної шафи:
Gпар = Ртен вл / r,
де r - теплота паротворення води;
Ртен вл - потужність ТЕНів, використовуваних для підігріву і випаровування води, з метою зволоження повітря в розстойній шафі.
Спрощена математична модель процесів у шафі відстоювання тіста
Рівняння теплового балансу розстойної шафи
Рівняння теплового балансу розстойної шафи:
Qпов = Qтен - Qтіста - Qвіз - Qст,
де Qпов - теплота витрачається на прогрівання повітря;
Qтен - тепловий потік з поверхні ТЕНів;
Qтіста - кількість теплоти, що йде на прогрівання тіста;
Qвіз - кількість теплоти, що йде на прогрівання візків;
Qст - втрата тепла через стінки.

 
 

Цікаве

Загрузка...