WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектуванню системи управління розcтойною шафою у міні-пекарні - Дипломна робота

Проектуванню системи управління розcтойною шафою у міні-пекарні - Дипломна робота

де розміщені ЕОМ, встановлена категорія пожежної небезпеки В.
До засобів гасіння пожежі, призначених для локалізації невеликих спалахів, відносяться пожежні стовбури, внутрішні пожежні водопроводи, вогнегасники, сухий пісок, азбестові ковдри і т.п.
Для гасіння пожеж на початкових стадіях широко застосовуються вогнегасники. По виду вогнегасної речовини, що використовується, вогнегасники підрозділяються на наступні основні групи.
Пінні вогнегасники, застосовуються для гасіння рідин, різних матеріалів, конструктивних елементів і устаткування, що горять, окрім електроустаткуванні, що знаходиться під напругою.
Газові вогнегасники застосовуються для гасіння рідких і твердих речовин, а також електроустановок, що знаходяться під напругою. В приміщеннях, де присутні ЕОМ застосовуються головним чином вуглекислі вогнегасники, гідністю яких є висока ефективність гасіння пожежі, збереження електронного устаткування, діелектричні властивості вуглекислого газу, що дозволяє використовувати ці вогнегасники навіть у тому випадку, коли не вдається знеструмити електроустановку відразу.
Для виявлення початкової стадії загоряння і сповіщення службу пожежної охорони використовують системи автоматичної пожежної сигналізації (АПС). Крім того, вони можуть самостійно приводити в дію установки пожежогасінні, коли пожежа ще не досягла великих розмірів. Системи АПС складаються з пожежних сигналізацій, ліній зв'язку і приймальних пультів (станцій).
Відповідно до "Типових правил пожежної безпеки для промислових підприємств" зали ЕОМ, приміщення для зовнішніх пристроїв, що запам'ятовують, підготовки даних, сервісної апаратури, архівів, копіювально-розмножувального устаткування і т.п. необхідно обладнати димовими пожежними сигналізаціями. В цих приміщеннях на початку пожежі при горінні різних пластмасових, ізоляційних матеріалів і паперових виробів виділяється значна кількість диму і мало теплоти.
6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
6.1. Техніко-економічне обґрунтування впровадження системи управління розстойною шафою
Необхідність впровадження системи управління разстойною шафою обумовлюється розвитком технічного прогресу у області хлібопечення, вдосконаленням напівпровідникових і інших пристроїв і матеріалів, використовуваних в конструкції приладів; вимогами забезпечення поліпшення якості виробів, що випікаються, зменшення відсотка браку, зниження трудомісткості і складності операції розстойки тістових заготовок.
6.2. Визначення потреб народного господарства в даній техніці
Система управління, що розробляється, призначена для розстойної шафи, що входить до складу мініпекарні. Потреба народного господарства в даній техніці велика, оскільки розстойна шафа використовується в хлібопекарській промисловості, а хліб основний продукт живлення в нашій країні і в багатьох інших країнах світу.
Потреба населення в хлібобулочних виробах не зменшується. Зростає попит на різні види хлібобулочних виробів. Асортимент продукції, що випускається мініпекарнями, дуже широкий. Багато пекарень випускають продукцію по своїх власних рецептах, якими не користуються в інших пекарнях. Жоден хлібозавод або пекарня не може випускати весь спектр виробів. Тому організовуються нові пекарні, до складу яких обов'язково входять розстойні шафи.
Вимоги до продукції, що випускається, дуже високі. Проектована система управління розстойною шафою дозволяє підтримувати оптимальні для розстойки тістових заготовок умови в камері розстойної шафи. Отже, покращується якість виробів, що випікаються, зменшується відсоток браку, знижується трудомісткість і складність розстойки тістових заготовок.
Тому існують величезні перспективи розвитку потреб в розстойних шафах, а отже і в системах управління розстойними шафами.
6.3. Визначення економічної ефективності проектованої СУ розстойною шафою
Економічна ефективність окремих видів нової техніки визначається на основі загальних єдиних принципів, які включає Типова методика; основний з них - принцип порівняння ефекту і витрат.
Розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну економічну ефективність проектованого приладу. Порівняльна економічна ефективність розраховується для вибору варіанту рішення технічних задач; вона показує, наскільки один варіант приладу економічніший за інше.
Абсолютна економічна ефективність обчислюється для визначення фактичної ефективності капітальних вкладень в проектований прилад в народному господарстві.
Критерієм порівняльної економічної ефективності є мінімум приведених витрат (З). Приведені витрати по кожному варіанту є сумою поточних витрат (собівартості) і капітальних вкладень, приведених до однакової розмірності відповідно до нормативу ефективності. Найбільш економічний варіант нової техніки, якому відповідають якнайменші приведені витрати при однаковому об'ємі виконуваної корисної роботи
З = С + Ен До min,
С - собівартість приладу;
C1 = 500 грн. - собівартість базової СУ
C2 = 750 грн. - собівартість проектованої СУ
К - питомі капітальні вкладення до виробничих фондів (визначаються як нормована величина),
К = 0,9 С,
К1= 450 грн.;
К2= 675 грн.;
Eн - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень,
Ен = 0,17.
Маємо:
З1 = 500 + 0,17 450 = 578,50 грн.,
З2 = 750 + 0,17 675 = 864,75 грн.
Мінімальна оптова ціна базового і проектованого СУ:
Цм = Снт (1 + Рс ),
де Рс - коефіцієнт рентабельності виробу, що відображає відношення прибули до собівартості продукції (Рс = 0,13 0,2 ),
Тоді:
Цм1 = 500 (1 + 0,15 ) = 575 грн.;
Цм2 = 750 (1 + 0,15 ) = 862,50 грн.
Розрахунок порівняльної економічної ефективності проведемо по формулі:
де З1,З2 - приведені витрати на виготовлення базового і проектованого приладу;
В1, В2 -продуктивність (потужність) базового і проектованого приладу;
У зв'язку із зменшенням кількості, браку викликаним застосуванням проектованої СУ, продуктивності базового і проектованого СУ співвідносяться як:
В2 / В1 = 1,2
Р1, Р2 - частка амортизаційних відрахувань на реновацію (повне відновлення) базового і нового приладу;
де Тс - термін служби приладу;
Р1 = 1/2 = 0,5;
P2 = 1/10 = 0,1
Ерб, Ерн - експлуатаційні витрати по базовому пристрою на зіставний об'єм роботи (зіставну потужність) і новому приладу;
де Ерб - річні експлуатаційні витрати по базовому приладу;
При розрахунку річних експлуатаційних витрат враховуються тільки ті витрати по експлуатації, які зазнають зміни при зіставленні з порівнюваним пристроєм:
Ер = А + Рт + Ен,
де А - амортизація техніки, обчислювана виходячи з її терміну служби (Тс):
А = Цм / Тс;
А1 = 575 / 2 = 287,50 грн.
А2 = 862,50 / 10 = 86,25 грн.
Рт - витрати на поточний ремонт техніки, обчислювані по нормативу у відсотку до її вартості:
Рт = Цм Нр / 100,
де Нр - норматив витрати засобів на ремонт у відсотку до оптової ціни (3 7%);
Рт1 = 575 5 / 100 = 28,75 грн.
Рт2 = 862,50 5 / 100 = 43,13 грн.
Ен -

 
 

Цікаве

Загрузка...