WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектуванню системи управління розcтойною шафою у міні-пекарні - Дипломна робота

Проектуванню системи управління розcтойною шафою у міні-пекарні - Дипломна робота

в два етапи. Мета першого етапу - підвищення точності визначення характеристик електродвигунів і скорочення малопродуктивної праці. На цьому етапі проводять випробування електродвигунів на нагрівання і визначають опори обмоток при постійному струмі і в холодному стані, характеристики холостого ходу, короткого замикання і механічну, а також можливість безвідмовної роботи.
На другому етапі операції отримання результатів показу приладів замінені обробкою інформації міні ЕОМ.
3.3. Програма випробувань
Для асинхронних двигунів ДСТУ 183-74 приписує програму приймальних випробувань, визначаючу:
1. вимірювання опору ізоляції обмоток по відношенню до корпусу машини і між обмотками і опорів обмоток при постійному струмі в практично холодному стані;
2. визначення коефіцієнта трансформації(для двигуна з фазним ротором);
3. випробування ізоляції обмоток на електричну міцність щодо корпусу машини і між обмотками і на електричну міцність ізоляції обмоток статора і фазного ротора;
4. визначення струму і втрат холостого ходу;
5. визначення струму і втрат короткого замикання;
6. випробування машини при підвищеній частоті обертання і на нагрівання;
7. визначення ККД, коефіцієнта потужності і ковзання ;
8. випробування на короткочасне перевантаження по струму;
9. визначення максимального обертаючого моменту, мінімального обертаючого моменту в процесі пуску, початкового пускового обертаючого моменту і початкового пускового струму (для двигунів з короткозамкнутим ротором);
10. вимірювання вібрацій і рівня шуму.
3.4. Визначення коефіцієнта трансформації, струму і втрат холостого ходу і короткого замикання
3.4.1. Визначення коефіцієнта трансформації
Коефіцієнт трансформації знаходять, використовуючи вимірювання лінійних напруг на затисках обмоток статора і на кільцях нерухомого ротора з розімкненою обмоткою. Для низьковольтних електродвигунів (з номінальною напругою до 660В включно) до обмотки статора підводять номінальну лінійну напругу. Коефіцієнт трансформації визначають як відношення фазних напруг статора Uф1 і ротора Uф2:
kт = Uф1/Uф2.
3.4.2. Визначення втрат холостого ходу
Ці випробування проводять в режимі холостого ходу при сталому тепловому стані частин електродвигуна. Якщо неможливо встановити сталий тепловий стан підшипників безпосереднім вимірюванням їх температури, то цього досягають шляхом обертання електродвигунів без навантаження при номінальній частоті обертання. Після закінчення обкатки добиваються постійності споживаної потужності.
При досвіді холостого ходу вимірюють лінійну напругу U0л між всіма фазами, частоту мережі, лінійний струм I0л статора в кожній фазі і споживану потужність.
Випробування холостого ходу починають з напруги, рівної 130 % від номінальної. В процесі випробування частіше здійснюють 9-11 вимірювань при різних значеннях лінійної напруги. Для правильного визначення втрат в обмотці статора при випробуванні холостого ходу необхідно безпосередньо після випробовування зміряти опір обмотки статора.
Коефіцієнт потужності холостого ходу обчислюється як:
cos 0 = Р0/ U0лI0л ).
Результати випробування холостого ходу звичайно зображають графічно - шляхом побудови залежності втрат P0, фазного струму I0 і коефіцієнта потужності cos 0 у функції напруги.
При випробуванні холостого ходу допускається не більше ніж 2 % відхилення частоти мережі від номінальної, але результати вимірювань слід перерахувати на номінальну частоту. Для цього зміряні напруги перераховують пропорційно першому ступеню частоти, втрати в сталі пропорційні 1,5 частоти і механічні втрати пропорційно квадрату частоти.
При приймально-здавальних випробуваннях вимірюють струм і втрати холостого ходу лише при номінальному значенні напруги.
3.4.3. Визначення струму і втрат короткого замикання.
При дослідженні короткого замикання на статор подається напруга, ротор загальмовується, а у випадку фазного ротора обмотки закорочуються накоротко на кільцях. Напруга, що подається на статор, повинна бути практично симетрична і номінальної частоти.
В процесі випробуванні одночасно вимірюють напругу, що підводиться, струм статора (лінійний струм Ik короткого замикання), споживану потужність Pk (kBт), початковий пусковий момент (для електродвигунів малої і середньої потужності), а безпосередньо після випробування визначають опір r1k обмотки статора між виводами, який відповідає температурі в кінці випробування. Початковий пусковий момент Mп=Mк (Нм) вимірюють динамометром або вагами на кінці важеля, яким загальмований ротор, закріплюваним шпонкою на вільному кінці валу двигуна, або вагами збалансованої машини.
Для електродвигунів його визначають по зміряних втратах Рk короткого замикання :
Мк = 0.9*9550 Ркм2/nc,
Ркм2 - втрати в обмотці ротора при випробуванні короткого замикання, кВт;
0,9 - коефіцієнт, що орієнтовно враховує дію вищих гармонік.
Втрати (кВт) в обмотці ротора при випробовуванні короткого замикання:
Pкм = Рк - Ркм1 - Рс,
де Ркм1- втрати в обмотці статора при досвіді короткого замикання, кВт ;
Рс- втрати в сталі, кВт.
Втрати в обмотці статора при досвіді короткого замикання:
Ркм1 = Ik2 r1k/1000.
Для отримання залежностей (необхідних при приймальних і інших повних випробуваннях) споживаної потужності Рк, струму Ik, коефіцієнта потужності сos к і початкового пускового моменту Мк від напруги Uk, прикладеної до двигуна в режимі короткого замикання, проводять 5...7 відліків при різних значеннях цієї напруги.
В процесі приймально-здавальних випробувань струм і втрати короткого замикання вимірюють при одному значенні напруги короткого замикання:
Uk=Uн/3,8 ,
де Uн- нормальна напруга двигуна.
Під час проведення випробування короткого замикання перший відлік рекомендується проводити при наступних значеннях напруги короткого замикання залежно від Uн:
Uн,В ... 127 220 380 440 500 6603000 6000 10000
Uк,В ... 33 58 100 115 130 173 800 1600 2640
Другий відлік - при напрузі (1 - 0,1) Uн. Необхідну напругу Uk подають починаючи з мінімального значення. Щоб уникнути надмірного нагріву обмоток струмами короткого замикання рекомендується відлік по приладах при кожному значенні підведеної напруги виробляти за час не більш 10с, а після відліку двигун відразу відключати.
За даними випробуваннями короткого замикання визначають коефіцієнт потужності:
cos к = Pk/( Uk Ik ).
Для графічного зображення результатів випробування короткого замикання відкладають у функції від напруги наступні величини: струм короткого замикання Iк, втрати короткого замикання Рк, коефіцієнт потужності cos к і обертаючий момент при короткому замиканні Мк. Якщо випробування короткого замикання проведений при зниженій напрузі, то при визначенні струму і обертаючого моменту, які відповідають номінальній напрузі, вводять поправку на насичення шляхів потоків розсіяння, будуючи залежність струму короткого замикання від

 
 

Цікаве

Загрузка...