WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка акустичної системи для персонального комп'ютера - Дипломна робота

Розробка акустичної системи для персонального комп'ютера - Дипломна робота

захисної плівки не повинно бути. Плата з друкованим монтажем проходить з постійною швидкіс-тю по гребню хвилі припою, температура припою досягає 240-250° С. Хвиля припою організовується переливанням припою в похилій ванні або з допомогою електромагніт-ного насосу через сопло. Якість пайки перевіряють при зовнішньому огляді. Плати по-кривають захисним шаром лаку, для захисту від навколишнього середовища.
Пройшовши ці операції, плати транспортують на дільницю по ремонту, якщо під час огляду плат були виявлені пошкодження, то їх виправляють на робочих місцях, що мають необхідне обладнання, Перед тим, як готові плати відтранспортують в цех по складанню,вони проходять налагодження.
В складальному цеху плати поміщаються в корпус, і тут же перевіряються основні параметри.
Для даного виробу перевіряються такі основні параметри:
1) коефіцієнт підсилення;
2) коефіцієнт гармонік;
3) амплітудна характеристика;
4) діапазон відтворювальних частот;
Вироби які не задовольняють номінальних значень вище перелічених параметрів, повертаються в цех для налагодження.
6 ОХОРОНА ПРАЦІ
6.1 Характеристика шкідливих факторів виробництва підсилювача
потужності НЧ
У процесі виробництва підсилювача потужності НЧ виникає декілька шкідливих факторів, які впливають на здоров'я людини. В першу чергу це електричний струм і напруга.
Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним струмом, ді-ляться на три групи: електричного характеру, неелектричного характеру і чинники ви-робничого середовища.
Основні чинники електричного характеру - це величина струму, що проходить крізь людину, напруга, під яку вона потрапляє, та опір її тіла, вид і частота струму. Величина струму, що проходить через людину, безпосередньо і найбільше впливає на тяжкість ураження електричним струмом. За характером дії на організм людини виділяють:
- відчутний струм - викликає при проходженні через організм відчутні подразнення;
- невідпускаючий струм - викликає при проходженні через організм непереборні
судомні скорочення м'язів;
- фібриляційний струм - викликає при проходженні через організм фібриляцію серця.
Граничнодопустимий струм, що проходить через людину при нормальному (не-аварійному) режимі роботи електроустановки не повинен перевищувати 0,3 мА для змінного струму і 1 мА для постійного.
Величина напруги, під яку потрапляє людина, впливає на тяжкість ураження еле-ктричним струмом у тій мірі, що зі збільшенням прикладеної до тіла напруги зменшу-ється опір тіла людини. Останнє призводить до збільшення струму в мережі замикання через тіло людини і, як наслідок, до збільшення тяжкості ураження.
Граничнодопустима напруга на людині при нормальному (неаварійному) режимі роботи електроустановки не повинна перевищувати 2-3 В для змінного струму і 8 В для постійного.
Електричний опір тіла людини. Тіло людини являє собою складний комплекс тканин. Це шкіра, кістки, жирова тканина, сухожилля, хрящі, м'язова тканина, кров, лімфа, спинний і головний мозок. Електричний опір цих тканин суттєво відрізняється, а питомий об'ємний опір (Ом-м) знаходиться в межах, які вказані в таблиці 6.1
Таблиця 6.1-Питомий опір тканин людини
Вид тканини Величина питомого опору, Ом-м
Шкіра суха 3-103-104
Кістки юМо6
Жирова тканина 30-60
М'язова тканина 1>3
Кров 1-2
Спинномозкова рідина 0,5-0,6
Із наведених даних видно, що шкіра є основним фактором, що визначає опір тіла людини в цілому. Опір шкіри різко знижується при ушкодженні її рогового шару, наявності вологи на її поверхні, збільшенні потовиділення, забрудненні. Крім перерахованих чинників, на опір шкіри впливають щільність і площа контактів, величина прикладеної напруги, величина струму і час його дії. Зі збільшенням величини напруги, струму і часу його дії, опір шкіри, а також і тіла людини, в цілому, падає. Так, якщо при напрузі в декілька вольт опір тіла людини перевищує 10000 Ом, то при напрузі 100 В він знижується до 1500 Ом, а при напрузі більше 1000 В - до 300 Ом. Частота і вид струму. Через наявність в опорі людини ємнісної складової, збільшення частоти прикладеної напруги супроводжується зменшенням повного опору тіла людини і, як наслідок, збільшенням струму через людину. Останнє дає підставу вважати, що тяжкість ураження електричним струмом має зростати зі збільшенням частоти. Але така закономірність спостерігається тільки в межах частот 0...50 Гц. Подальше збільшення частоти, незважаючи на зростання струму, що проходить через людину, не супроводжується зростанням небезпеки ураження. При частотах 450-500 кГц вірогідність загальних електротравм майже зникає, але зберігається небезпека опіків за рахунок проходження струму через тіло людини. При цьому струмові опіки спостерігаються на шкірі і прилеглих до неї тканинах - за рахунок поверхневого ефекту змінного струму.
Як подразнюючий чинник постійний струм викликає подразнення в тканинах організму при проходженні струму через людину. У проміжку часу між замиканням і розмиканням кола дія постійного струму зводиться, переважно, до теплової. Змінний струм викликає більш тривалі інтенсивні подразнення за рахунок пульсації напруги. З цієї точки зору, змінний струм є небезпечнішим. В дійсності, ця закономірність зберігається до величини напруги 400-600 В, а при більшій напрузі постійний струм більш небезпечний для людини.
6.2 Способи захисту від шкідливих факторів виробництва підси-лювача потужності низької частоти
При виробництві підсилювачів потужності низької частоти необхідно знати способи захисту від шкідливих факторів, які можуть при цьому виникати. Для цього існують правила техніки безпеки при роботі з приладами, якими ми користуємося. При монтажі радіоелектронної апаратури слід дотримуватися вимоги електробезпеки і працювати тільки справним електроінструментом. Електропаяльник і лампи для місцевого освітлення необхідно застосовувати напругою не більше 42 В. Для пониження мережевої напруги 220 і 127 В до 42 В слід застосовувати понижуючий трансформатор. Один кінець вторинної обмотки трансформатора і кожух необхідно заземлити (занулити).
При монтажі радіосхем забороняється: перевіряти на дотик наявність напруги і нагрів струмоведучих частин схеми; застосовувати для з'єднання блоків і пристроїв проводи з пошкодженою ізоляцією; проводити пайку і установку деталей в обладнанні, яке знаходиться під напругою; вимірювати напруги і струми переносними пристроями з неізольованими проводами і щупами; підключати блоки і пристрої до обладнання, яке знаходиться під напругою; міняти запобіжники у включеному обладнанні; працювати на високовольтних установках без захисних засобів.
Наладка великогабаритного радіоелектронного об'єкту проводиться бригадою в складі не менше двох чоловік, яку очолює інженерно-технічний

 
 

Цікаве

Загрузка...